Workflow Management

Helpt u met het beheren van uw werkproces, verbeteren van de klanten­service en meer werk gedaan krijgen

Verbind onze WEBFLEET-op­lossing met een PRO Driver Terminal en ontvang alle belangrijke informatie die u nodig heeft over uw workflow management, zoals orders en bestuurders. Dit systeem ondersteunt feilloze commu­ni­catie met uw team op de weg en helpt u uw werkproces te stroom­lijnen. Het eindre­sultaat? Tevreden klanten en meer opdrachten uitgevoerd.

Een Workflow Management systeem helpt u

Meer orders voltooien

Uw bestuurders en uw klanten tevreden houden

De allerbeste ETA's* opgeven aan klanten

Flexibel blijven in de planning, zodat u zich kunt aanpassen aan onvoorziene omstan­dig­heden

Tijd besparen op admini­stra­tieve taken

Integreren met andere bedrijfs­ap­pli­caties, tools en software om het ideale systeem voor uw werkproces te verkrijgen

Belang­rijkste functies van Workflow Management

Dynamische verzending en beheer van orders

Workflow management middels WEBFLEET helpt u de bestuurder te identi­fi­ceren die het meest geschikt is voor elke opdracht, dankzij slimme planning en verzending met het bekroonde TomTom Traffic, de orderstatus en de voertuig­status.

Met de functie voor het optima­li­seren van de orders** stelt u de volgorde van uw orders met één klik op de knop in, met als doel het aantal afgelegde kilometers en reistijd te verminderen. Dit alles helpt u om beter te plannen, meer orders te verwerken en service op locatie te verbeteren.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Feilloze commu­ni­catie

Vereen­voudig uw order­werk­proces en bespaar tijd door opdrachten en order­in­structies recht­streeks van uw kantoor naar de PRO Driver Terminal van uw chauffeur te sturen. De terminal leest de mededeling hardop voor om afleiding van de bestuurder te voorkomen.

U blijft in contact met uw team op de weg en ontvangt regelmatig updates over de orderstatus en ETA's, zodat u flexibel kunt reageren op onverwachte gebeur­te­nissen.

De allerbeste ETA's door Workflow Management en WEBFLEET

Met WEBFLEET kunt u nauwkeu­rigere ETA's aan uw klanten geven op basis van de bekroonde verkeers­in­for­matie van TomTom.

Profes­si­onele naviga­tie­software maakt gebruik van een complex netwerk van live verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden. Dat betekent dat de kans groter is dat de order op tijd wordt afgerond. Kortom, de allerbeste ETA's door workflow management en WEBFLEET

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Geauto­ma­ti­seerde processen en rapportage

Doordat WEBFLEET afleidende, tijdrovende handmatige taken van u overneemt, kunnen u en uw team efficiënter werken. Het logboek met real-time voertuig­ki­lo­me­ter­teller en de werktijd­re­gi­stratie zijn beide geauto­ma­ti­seerd, waardoor een nauwkeu­rigere workflow management rapportage wordt ondersteund en de admini­stra­tieve rompslomp wordt verminderd.

Ondertussen krijgt u inzicht in de orders met de exacte tijd die aan klanten en geauto­ma­ti­seerde facturen wordt besteed, waardoor de facturering kan worden versneld en geschillen minder waarschijnlijk worden.

De kosten beheersen met Workflow Management

Het WEBFLEET systeem wordt geleverd met een reeks functies die u helpen de totale eigen­doms­kosten van uw voertuig te verlagen door gebruik te maken van uitgebreide gegevens verkregen door de voertui­gin­te­gratie.

U ontvangt niet alleen regelmatig meldingen van het onder­houds­schema, maar u wordt ook automatisch op de hoogte gesteld wanneer een voertuig tekenen van een storing vertoont. Op deze manier kunt u onderhoud plannen voordat er een dure storing optreedt. U kunt ook het brand­stof­ver­bruik monitoren om abnormaal gebruik te identi­fi­ceren of gebieden te identi­fi­ceren waar de rijstijl kan worden verbeterd om verze­ke­rings­premies te verlagen. Diverse mogelijk­heden om de kosten te reduceren met behulp van workflow management

avg fuel consumption
optidrive indicator

Feedback en analyse van de rijstijl

Door analyse van de rijstijl met de OptiDri­ve-score biedt WEBFLEET u de informatie die u nodig heeft om de prestaties van uw bestuurders op de weg te optima­li­seren.

Actieve feedback en advies aan de bestuurder worden op de PRO Driver Terminal weergegeven op een manier die uw bestuurders niet stoort. Hierdoor blijven ze veilig en betrouwbaar rijden, zodat uw bedrijf een goede reputatie houdt.

Meer informatie over OptiDrive

Bedrijfs­ac­ti­vi­teiten in één oogopslag

WEBFLEET levert voortdurend gegevens om u te helpen uw bedrijfs­pro­cessen te verbeteren.

Met nauwkeurige informatie over de tijd die wordt besteed op de locatie, orderstatus, ritin­for­matie, werktijden en prestaties van de chauffeur en nog veel meer andere feiten en cijfers, kunt u duidelijk beoordelen welke onderdelen van uw werkzaam­heden moeten worden ontwikkeld.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Aanpassen en integreren

Naast workflow management kunt u eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met WEBFLEET, zodat u precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Synchro­niseer bijvoor­beeld met CRM-tools en factu­re­rings­sys­temen om een completer beeld te krijgen van essentiële gegevens en admini­stra­tieve werkzaam­heden te verminderen.

Met de TomTom PRO 8275 Driver Terminal kunt u het werkproces nog verder aanpassen. Dit systeem verwerkt activi­teiten zoals voertuig­con­troles en het vastleggen van leverings­ge­gevens via het scannen van barcodes en digitale handte­ke­ningen in combinatie met toepas­singen van derden. Al uw gegevens worden vervolgens in één systeem opgeslagen.

Onderweg uw wagenpark beheren

U hoeft niet achter uw bureau te zitten voor uw wagen­park­beheer. Met WEBFLEET Mobile heeft u alles in de hand.

Functies:

  • Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime
  • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
  • Ritma­na­gement
  • Nieuwe orders en opdrachten versturen
  • Meldingen en waarschu­wingen
Meer informatie over WEBFLEET Mobile
mobile apps
ttt workflow management 2019

Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

ttt workflow management 2019

Meer informatie over hoe automa­ti­sering en digita­li­sering van het wagen­parkwerk­proces wordt gebruikt in bedrijven zoals dat van u.

Beschikbaar om te downloaden

Kies de perfecte oplossing voor uw werkor­der­proces

On-the-Go

Plug-and-go - ideaal voor tijdelijke voertuigen of bestuurders die orders en het werkproces moeten beheren.

Standaard

De essentiële oplossing voor werkproces- en voertuig­beheer - ideaal voor MKB-be­drijven met wagenparken en teams op de weg.

Geavanceerd

Profes­si­oneel werkproces, route­op­ti­ma­li­satie, opdracht­ver­zending en planning - ideaal voor bedrijfs­wa­gen­parken met een groot aantal te verwerken orders.

Expert

Voor het bedrijf dat een perfect op maat gemaakte oplossing nodig heeft om hun specifieke werkproces te optima­li­seren.

Demo aanvragen
* ETA = verwachte aankomsttijd** Voor order­op­ti­ma­li­satie is een aanvullend abonnement vereist.