workflow management voor uw fleet

Helpt u met het beheren van uw werkproces, verbeteren van de klanten­service en meer werk gedaan krijgen

workflow management voor uw fleet

Helpt u met het beheren van uw werkproces, verbeteren van de klanten­service en meer werk gedaan krijgen

Verbind onze Webfleet-op­lossing met een PRO Driver Terminal en ontvang alle belangrijke informatie die u nodig heeft over uw workflow management van uw wagenpark, zoals orders en bestuurders. Deze workflow management software ondersteunt feilloze commu­ni­catie met uw team op de weg en helpt u het werkproces van uw wagenpark te stroom­lijnen. Het eindre­sultaat? Tevreden klanten en meer uitgevoerde opdrachten.


Ontdek onze oplossingen voor fleet workflow management

Profes­si­onele navigatie

Profes­si­onele navigatie

Blijf op de snelste routes en krijg meer werk gedaan met toonaan­ge­vende navigatie en live verkeer­s­up­dates

Order­ver­zending en -opti­ma­li­satie

Order­ver­zending en -opti­ma­li­satie

Verhoog de produc­ti­viteit en verbeter de klant­te­vre­denheid met efficiënte order­planning

Gepland onderhoud

Gepland onderhoud

Blijf op de hoogte van de onder­houds­taken van uw wagenpark met geavan­ceerde voertuig­dia­gnoses, zodat u de veiligheid kunt verhogen en de kosten verlagen


Hulpmid­delen en apps voor werkpro­ces­beheer

Driver Terminals

PRO, profes­si­onele Driver Terminals
Driver Terminals

Optima­liseer uw wagenpark met hulpmid­delen voor navigatie, commu­ni­catie en rapportage

App voor opera­ti­oneel beheer

App voor opera­ti­oneel beheer

Blijf verbonden met uw voertuigen, bestuurders en assets, waar u ook bent

App voor werkpro­ces­beheer

App voor werkpro­ces­beheer

Digita­liseer uw werkproces en verbeter de efficiëntie met één mobiele app voor uw bestuurders

App voor voertui­gin­specties

App voor voertui­gin­specties

Vereen­voudig de dagelijkse voertui­gin­specties van uw bestuurders

App voor kilome­ter­re­gi­stratie

Digitale ritre­gi­stratie
App voor kilome­ter­re­gi­stratie

Verminder tijdrovende handmatige rapportage met een digitaal kilome­ter­logboek en digitale ritre­gi­stratie

Workflow Management software helpt u

Meer orders voltooien

Uw bestuurders en uw klanten tevreden houden

De allerbeste ETA's* opgeven aan klanten

Flexibel blijven in de planning, zodat u zich kunt aanpassen aan onvoorziene omstan­dig­heden

Tijd besparen op admini­stra­tieve taken

Integreren met andere bedrijfs­ap­pli­caties, tools en software om het ideale systeem voor uw werkproces te verkrijgen

Belang­rijkste functies van fleet Workflow Management

Dynamische verzending en beheer van orders

Het Workflow management systeem van Webfleet helpt u de bestuurder te identi­fi­ceren die het meest geschikt is voor elke opdracht, dankzij slimme planning en verzending met het bekroonde TomTom Traffic, de orderstatus en de voertuig­status.

Met de functie voor het optima­li­seren van de orders** stelt u de volgorde van uw orders met één klik op de knop in, met als doel het aantal afgelegde kilometers en reistijd te verminderen. Dit alles helpt u met het verbeteren van uw bedrijfs­pro­cessen: beter te plannen, meer orders te verwerken en service op locatie te verbeteren.

Orderstatus en voertuig­status in workflow management dashboard
Diverse digitale apparaten die workflow management software tonen

Feilloze commu­ni­catie

Vereen­voudig uw order­werk­proces en bespaar tijd door opdrachten en order­in­structies recht­streeks van uw kantoor naar de PRO Driver Terminal van uw chauffeur te sturen. De terminal leest de mededeling hardop voor om afleiding van de bestuurder te voorkomen.

Met behulp van workflow management software voor uw wagenpark blijft u in contact met uw team op de weg en ontvangt u regelmatig updates over de orderstatus en ETA's, zodat u flexibel kunt reageren op onverwachte gebeur­te­nissen

De allerbeste ETA's door fleet Workflow Management en Webfleet

Met Webfleet kunt u nauwkeu­rigere ETA's aan uw klanten geven op basis van de bekroonde verkeers­in­for­matie van TomTom.

Profes­si­onele navigatie software maakt gebruik van een complex netwerk van live verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden. Dat betekent dat de kans groter is dat de order op tijd wordt afgerond. Kortom, de allerbeste ETA's door workflow management met Webfleet

Een pakket­be­zorger aan het werk
Een chauffeur die gebruikt maakt van workflow management software

Geauto­ma­ti­seerde processen en rapportage

Doordat Webfleet afleidende, tijdrovende en handmatige taken van u overneemt, kunnen u en uw team efficiënter werken. Het logboek met een real-time voertuig­ki­lo­me­ter­teller en de werktijd­re­gi­stratie zijn beide geauto­ma­ti­seerd, waardoor een nauwkeu­rigere workflow management rapportage wordt ondersteund en de admini­stra­tieve rompslomp wordt verminderd.

Ondertussen krijgt u inzicht in de orders met de exacte tijd die aan klanten en geauto­ma­ti­seerde facturen wordt besteed, waardoor de facturering kan worden versneld en geschillen minder waarschijnlijk worden.

De kosten beheersen met Workflow Management

Het gebruik van workflow management software biedt diverse mogelijk­heden om kosten te reduceren. Het Webfleet systeem wordt geleverd met een reeks functies die u helpen de totale eigen­doms­kosten van uw voertuig te verlagen door gebruik te maken van uitgebreide gegevens verkregen door de voertui­gin­te­gratie.

U ontvangt niet alleen regelmatig meldingen van het onder­houds­schema, maar u wordt ook automatisch op de hoogte gesteld wanneer een voertuig tekenen van een storing vertoont. Op deze manier kunt u onderhoud plannen voordat er een dure storing optreedt. Zo verzekerd u de veiligheid van uw wagenpark. U kunt ook het brand­stof­ver­bruik monitoren om abnormaal gebruik te identi­fi­ceren of gebieden te identi­fi­ceren waar de rijstijl kan worden verbeterd om verze­ke­rings­premies te verlagen.

Grafiek in fleet workflow management systeem die brand­stof­ver­bruik laat zien
Overzicht van rijgedrag van een bestuurder in workflow management dashboard

Feedback en analyse van de rijstijl

Door analyse van de rijstijl met de OptiDri­ve-score biedt Webfleet u de informatie die u nodig heeft om de prestaties van uw bestuurders op de weg te optima­li­seren.

Actieve feedback en advies aan de bestuurder worden op de PRO Driver Terminal weergegeven op een manier die uw bestuurders niet stoort. Hierdoor blijven ze veilig en betrouwbaar rijden, zodat uw bedrijf een goede reputatie houdt.

Meer informatie over OptiDrive⁠

Bedrijfs­ac­ti­vi­teiten in één oogopslag

Webfleet levert voortdurend gegevens om u te helpen uw bedrijfs­pro­cessen te verbeteren.

Workflow management software geeft nauwkeurige informatie over de tijd die wordt besteed op de locatie, orderstatus, ritin­for­matie, werktijden en prestaties van de chauffeur en nog veel meer andere feiten en cijfers, zodat u duidelijk kunt beoordelen welke onderdelen van uw werkzaam­heden moeten worden ontwikkeld.

Webfleet workflow management dashboard
Een werknemer bij de receptie tekent voor een pakketje

Aanpassen en integreren

Naast workflow management kunt u eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met Webfleet, zodat u precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Synchro­niseer bijvoor­beeld met CRM-tools en factu­re­rings­sys­temen om een completer beeld te krijgen van essentiële gegevens en admini­stra­tieve werkzaam­heden te verminderen.

Met de TomTom PRO 8275 Driver Terminal kunt u het werkproces nog verder aanpassen. Dit systeem verwerkt activi­teiten zoals voertuig­con­troles en het vastleggen van leverings­ge­gevens via het scannen van barcodes en digitale handte­ke­ningen in combinatie met toepas­singen van derden. Al uw gegevens worden vervolgens in één systeem opgeslagen.

Onderweg uw wagenpark beheren

U hoeft niet achter uw bureau te zitten voor uw wagen­park­beheer. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de hand.

Functies:

  • Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime
  • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
  • Ritma­na­gement
  • Nieuwe orders en opdrachten versturen
  • Meldingen en waarschu­wingen
Meer informatie over Webfleet Mobile⁠
Drie mobiele telefoons die Webfleet Mobile software tonen
wfs workflow management

Gratis eBook: Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

wfs workflow management

Krijg exclusief inzicht in hoe bedrijven zoals die van u:

Beschikbaar om te downloaden

Bundels voor werkpro­ces­beheer

Weet u niet welke oplossing voor werkpro­ces­beheer het best aansluit op uw behoeften? Webfleet biedt een VOLLEDIGE bundel met alle voordelen op het gebied van efficiëntie en produc­ti­viteit die u nodig hebt in één pakket. Of u nu de commu­ni­catie met bestuurders of het end-to-end werkpro­ces­beheer wilt optima­li­seren, bij ons zit u altijd goed. Met een eenmalige installatie minima­li­seert u de inactieve tijd van voertuigen, waardoor u sneller rendement op uw investering kunt behalen.

 

 

* ETA = verwachte aankomsttijd** Voor order­op­ti­ma­li­satie is een aanvullend abonnement vereist.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.