OEM.connect

Maak in een paar seconden gebruik van de kracht van fleet management

OEM.connect

Maak in een paar seconden gebruik van de kracht van fleet management

De toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing van Europa verbonden met de populairste autofa­bri­kanten van Europa.

Webfleet, onze softwa­reo­p­lossing voor fleet management, verbindt uw voertuig met in de fabriek gemonteerde telema­ti­ca­hardware. Het enige dat u nodig heeft, is het identi­fi­ca­tie­nummer van uw voertuig (chassis­nummer) om de verbinding met Webfleet te activeren en te profiteren van alle voordelen.

OEM.connect en Webfleet helpen u

Zonder vooruit­be­taling uw fleet manage­ment-op­lossing in te stellen

Snelle verbinding van uw voertuig en geen inactieve tijd

Te allen tijde verbonden te blijven met uw voertuigen

Meteen te worden geïnfor­meerd als uw wagenpark onderhoud nodig heeft

Te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving

Ontvang meldingen voor alles wat u nodig hebt om de kosten onder controle te houden

De belang­rijkste functies

Voertuigen in realtime volgen

Of uw voertuigen nu stilstaan of in beweging zijn, u ziet hun actuele locatie op de kaart. Dit helpt met bewijs van levering en afgeronde opdrachten en helpt u om de richtlijnen voor werktijden voor bestuurders na te leven.

vehicle tracking 03
wfs notifications

Meldingen en waarschu­wingen

Wanneer een voertuig een toegewezen locatie binnenrijdt of verlaat, of wanneer voertuigen onderhoud nodig hebben, toont Webfleet direct meldingen op uw dashboard.

Eenvoudig ritma­na­gement

Bekijk eerder vastgelegde ritgegevens op datum voor één voertuig of voor het hele wagenpark. Bekijk de begin- en eindpositie, de ritduur, de afgelegde afstand en de vastgelegde rit-/order­ge­gevens. Realtime gegevens van de kilome­ter­teller worden recht­streeks bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller in het voertuig. Dus als de belas­ting­dienst een verzoek indient, weet u dat uw rapporten betrouwbaar zijn.

simple trips management
avg fuel consumption

Alles wat u nodig heeft om de kosten te beheersen

U ontvangt niet alleen regelmatig onder­houd­smel­dingen, maar Webfleet stuurt ook automatisch een melding wanneer een voertuig tekenen van een storing vertoont. Op deze manier kunt u onderhoud plannen voordat er een dure storing optreedt. Daarnaast kunt u het brand­stof­ver­bruik controleren om uitzon­derlijk verbruik te identi­fi­ceren en de banden­spanning controleren om mogelijke vertra­gingen onderweg te voorkomen.

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele apps

We hebben onze mobiele apps ontworpen voor intuïtief gebruik. Webfleet Mobile helpt wagen­park­be­heerders om onderweg controle te houden over hun wagenparken. Met de mobiele app van Webfleet Logbook kunnen bestuurders hun ritad­mi­ni­stratie bijhouden en alle ritgegevens, zoals contact­persoon en reden van de reis, wijzigen.

mobile apps

We zijn al verbonden met enkele van de grootste OEM's* (original equipment manufac­turers) uit de auto-in­du­strie

Mogelijk zijn uw auto's, bestel­wagens en/of lichte bedrijfs­voer­tuigen al compatibel met onze OEM.connec­t-op­lossing.

Vraag een demo aan

Praat met onze experts en ontdek of uw voertuig compatibel is.

OEM: original equipment manufac­turer zijn de officiële en echte auto-on­der­delen die door de fabrikant van uw auto zelf worden gemaakt.