Webfleet Cold Chain

Altijd de juiste temperatuur

Webfleet Cold Chain biedt u volledig inzicht in uw wagenpark met gekoelde voertuigen voor zorgeloos koeltransport. Met realtime tempe­ra­tuur­be­waking en -regeling helpt deze flexibele oplossing u om tempe­ra­tuur­ge­voelige producten te beschermen en te voldoen aan de regelgeving voor koelketen transport. Lees hier alles wat u moet weten over koelketens.

Met Webfleet Cold Chain kunt u

De lading beschermen

Bewaak de tempe­ra­tuur­status van uw gehele wagenpark, zowel op de weg als daarbuiten.

Kosten besparen

Reageer op kritieke situaties, verminder het risico op bedorven goederen en vermijd kosten.

Aan de regelgeving voldoen

Geef uw klanten en contro­le­rende autori­teiten bewijs dat de koelketen niet is onderbroken.

Al uw voertuigen onder­steunen

Profiteer van opties voor het ontvangen van aangepaste tempe­ra­tuur­ge­gevens, toegan­kelijk op één platform.

Voornaamste functies

Live weergave van uw wagenpark voor gekoeld transport

Bekijk de meest recente tempe­ra­tuur­status van al uw voertuigen en aanhangers met tempe­ra­tuur­re­geling. Of uw wagenpark nu vaccins of tempe­ra­tuur­ge­voelige voedings­mid­delen vervoert, u kunt snel controleren of de lading de juiste temperatuur heeft en claims over beschadigde goederen beperken.1

cold chain overzicht
cold chain real time meldingen

Realtime meldingen

Dankzij alarmen kunt u snel reageren op kritieke tempe­ra­tuur­ge­beur­te­nissen waarbij een temperatuur de boven- of onder­drempel overschrijdt. U kunt de drempels voor tempe­ra­tuur­sen­soren volledig zelf instellen. U stelt de drempels in op basis van het aanvaardbare tempe­ra­tuur­bereik voor de lading die u vervoert. U heeft de touwtjes in handen.

Tempe­ra­tuur­over­schrij­dingen

Ontdek de achter­lig­gende oorzaak van kritieke situaties dankzij een overzicht van alle gebeur­te­nissen waarbij de temperatuur wordt overschreden. Onderzoek waar en waarom de temperatuur de ingestelde drempel­waarden overschrijdt en bekijk gedetail­leerde gebeur­te­nisana­lyses per voertuig.

melding tempe­ra­tuur­over­schrijding
koelketen vracht­wagens bij laad-dock

Status van deuren en koeleenheid

Digitale ingangen tonen de deurstatus (GEOPEND/GESLOTEN) en de status van de koeleenheid (AAN/UIT), zodat u en uw bestuurders snel kunnen reageren op situaties waarin de koelketen kan worden onderbroken.

Locatie­ge­gevens

Bepaal de exacte locatie van tempe­ra­tuur­ge­beur­te­nissen voor meer trans­pa­rantie in uw koeltransport. De locatie­ge­gevens en een route­weergave zijn beschikbaar voor elke tempe­ra­tuur­re­gi­stratie.2

locatie- en tempe­ra­tuur­status van gekoeld transport
tempe­ra­tuur­ge­gevens voor gekoeld transport

Toegang tot historische gegevens

Tempe­ra­tuur­ge­gevens worden maximaal één jaar gearchi­veerd en kunnen direct of via downlo­adbare rapporten worden bekeken. Dit geeft u, uw klanten en contro­le­rende autori­teiten het definitieve bewijs dat de koelketen niet is onderbroken.


Alles wat u moet weten over koelketens

Wat is een koelketen?

0
Naar content gaan

De koelketen kent veel onderdelen: de fabriek of het landbouw­be­drijf waar de goederen worden gepro­du­ceerd; het trans­por­teren van de goederen naar een opslag en vervolgens het opnieuw trans­por­teren voor eindle­vering aan klanten. Wagenparken voor gekoeld transport spelen een cruciale rol bij het handhaven van de veiligheid en kwaliteit van de vervoerde goederen.

Wat zijn voorbeelden van gekoeld transport?

0
Naar content gaan

Alle goederen die in de koelketen worden vervoerd, zijn tempe­ra­tuur­ge­voelig. Producten die vervoer in een koelketen vereisen, zijn onder andere voedsel, medicijnen, vaccins, chemicaliën, planten en medische apparatuur. Dergelijke goederen moeten binnen een bepaald tempe­ra­tuur­bereik worden vervoerd.

Wat is koelke­ten­beheer?

0
Naar content gaan

Koelke­ten­beheer draait om het garanderen van de veiligheid en kwaliteit van tempe­ra­tuur­ge­voelige producten. Wagenparken voor gekoeld transport bereiken dit door de lading gedurende het gehele trans­port­proces op consistente tempe­ra­turen te houden. In het geval van een probleem met de tempe­ra­tuur­re­geling moet een fleet manager snel kunnen handelen om te voorkomen dat goederen beschadigd raken.

Wat zijn de voordelen van koelke­ten­beheer?

0
Naar content gaan

Het belang­rijkste voordeel van koelke­ten­beheer is het beschermen van de integriteit van de lading. De onjuiste temperatuur tijdens transport leidt tot beschadigde en afgewezen goederen, winst­derving en ontevreden klanten. In sommige gevallen kunnen onjuiste tempe­ra­turen zelfs een risico vormen voor de gezondheid. Met een goed koelke­ten­beheer voorkomen wagenparken nalevings­pro­blemen en reputa­tie­schade.

Wat is koelke­ten­lo­gistiek?

0
Naar content gaan

Koelke­ten­lo­gistiek is een proces waarbij het transport van tempe­ra­tuur­ge­voelige goederen wordt beheerd in een toele­ve­rings­keten, van productie tot consumptie. Wagenparken voor gekoeld transport streven naar een gecon­tro­leerde en consistente tempe­ra­tuur­om­geving die de kwaliteit en veiligheid van de lading tijdens het transport garandeert.

Hoe kunt u uw koelketen monitoren?

0
Naar content gaan

Het is van essentieel belang om de achter­lig­gende oorzaak van een tempe­ra­tuur­pro­bleem te begrijpen. Anders kunt u dit probleem niet op een proactieve manier aanpakken. Om de achter­lig­gende oorzaak te vinden, moet u weten waar, wanneer en waarom een gebeurtenis heeft plaats­ge­vonden. Daarom maken wagenparken steeds vaker gebruik van een telema­ti­caop­lossing voor koelketens, die de tempe­ra­tuur­status en locatie­ge­gevens van voertuigen in realtime weergeeft.

Welke tempe­ra­turen worden er gebruikt bij gekoeld transport?

0
Naar content gaan

Er worden verschil­lende tempe­ra­turen gebruikt bij gekoeld transport. Wagenparken moeten een bepaald bereik aanhouden voor elke categorie lading die ze vervoeren. Het algemene bereik voor bevroren goederen is bijvoor­beeld -18 °C tot -20 °C. Het bereik waar wagenparken aan moeten voldoen, verschilt per regio en per land. Wagenparken moeten daarom op de hoogte blijven van de voorschriften voor de gebieden waarin ze tempe­ra­tuur­ge­voelige goederen trans­por­teren.

wf cold chain datasheet

Download het Webfleet Cold Chain-da­tasheet

wf cold chain datasheetDownload gegevensblad

Vraag een demo aan

Ontdek hoe Webfleet Cold Chain u helpt uw tempe­ra­tuur­ge­voelige lading te beschermen.

1 Webfleet Cold Chain is een extra te boeken service als aanvulling op een abonnement met een Webfleet-tarief
2 Voor beide opties voor gegevens­con­nec­ti­viteit is een voertuig­volg­systeem (LINK) vereist - 1-Wire-sen­soren of API.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.