Fleet management voor hulpdiensten

Reageer sneller, blijf veilig en verlaag de kosten

Krijg meer controle over de dagelijkse operatie van uw hulpdiensten met Webfleet. Met gedetail­leerde, geauto­ma­ti­seerde rapporten kunt u sneller reageren op incidenten, houdt u uw team veilig en voert u een rendabeler wagenpark. De hulpdiensten sector is de sector waarbij vooraf planning soms een onmogelijke taak is. Acute noodsi­tu­aties vergen een direct actie waarbij de responstijd van cruciaal belang is. Fleet management producten en software maken het mogelijk om de responstijd te verlagen en tegelij­kertijd de veiligheid van uw team te bewaken.

Voordelen:

Beter beheer van de onder­houds­schema's voor uw wagenpark

Een veilige werkom­geving behouden

Uw respons verbeteren met waardevolle gegevens

Wat kan Webfleet voor uw hulpdien­sten­wa­genpark doen?

Reageer sneller bij ongevallen

Reageer sneller bij ongevallen

Reageer sneller bij ongevallen

Webfleet geeft u de volledige controle over uw gehele wagenpark. Stuur uw team opdracht­in­for­matie en real-time updates over de status van een activiteit, en bewijs de prestaties van uw team met geauto­ma­ti­seerde rapporten. En door rekening te houden met verkeers­in­for­matie kunt u ervoor zorgen dat de juiste mensen in de kortst mogelijke tijd op de juiste plaats zijn. Webfleet kan historische trends inzich­telijk maken; welk u in staat stelt vooraf een indicatie over de werkdruk planning te ontvangen. Inzich­te­lijkheid in historische trends geeft u informatie over optima­li­satie mogelijk­heden van uw hulpdienst.

Houd hulpver­leners veilig

Houd hulpver­leners veilig

Houd hulpver­leners veilig

Zorg dat bestuurders contact houden met het kantoor en live updates ontvangen over de status van opdrachten. Onze satel­liet­na­vi­ga­tie­sys­temen zijn voorzien van stembe­sturing, zodat eerste­hulp­ver­leners zich op de weg kunnen blijven concen­treren, files en omleidingen kunnen vermijden en snel en veilig op hun bestemming arriveren. Verbeter uw hulpdienst responstijd en bewaak de veiligheid van uw medewerkers.

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

De gedetail­leerde rapporten van Webfleet slaan respons­tijden en uw doorge­brachte tijd op locatie op zodat u kunt bewijzen welke activi­teiten u hebt uitgevoerd. Direct inzich­te­lijkheid in de tijds­be­steding per hulpver­le­nings aanvraag.

Het voordeel van Webfleet

50.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

Partners in uw buurt

Toonaan­ge­vende R&D

Breid uw bestaande hulpdienst systemen uit met partnerapps

App Center

Breid uw bestaande hulpdienst systemen uit met partnerapps

U kunt Webfleet eenvoudig integreren in uw bestaande hulpdienst systemen en daarmee partnerap­pli­caties en gegevens aansturen. Integreer met GIS-sys­temen zoals Esri, zodat u in combinatie met de camer­a­functie van Webfleet altijd bewijs bij de hand hebt. Leg alle zorgac­ti­vi­teiten vast, alsmede de vraagpaden voor uw bestuurders, en zorg dat u de geleverde diensten kunt aantonen. Er wordt informatie vastgelegd op de plaats van het ongeluk en terug­ge­stuurd naar kantoor.

App Center

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.