Fleet management voor hulpdiensten

Reageer sneller, blijf veilig en verlaag de kosten

Fleet management voor hulpdiensten

Reageer sneller, blijf veilig en verlaag de kosten

Krijg meer controle over de dagelijkse operatie van uw hulpdiensten met Webfleet. Met gedetail­leerde, geauto­ma­ti­seerde rapporten kunt u sneller reageren op incidenten, houdt u uw team veilig en voert u een rendabeler wagenpark. De hulpdiensten sector is de sector waarbij vooraf planning soms een onmogelijke taak is. Acute noodsi­tu­aties vergen een direct actie waarbij de responstijd van cruciaal belang is. Fleet management producten en software maken het mogelijk om de responstijd te verlagen en tegelij­kertijd de veiligheid van uw team te bewaken.

Voordelen:

Beter beheer van de onder­houds­schema's voor uw wagenpark

Een veilige werkom­geving behouden

Uw respons verbeteren met waardevolle gegevens

Wat kan Webfleet voor uw hulpdien­sten­wa­genpark doen?

Reageer sneller bij ongevallen

Reageer sneller bij ongevallen

Reageer sneller bij ongevallen

Webfleet geeft u de volledige controle over uw gehele wagenpark. Stuur uw team opdracht­in­for­matie en real-time updates over de status van een activiteit, en bewijs de prestaties van uw team met geauto­ma­ti­seerde rapporten. En door rekening te houden met verkeers­in­for­matie kunt u ervoor zorgen dat de juiste mensen in de kortst mogelijke tijd op de juiste plaats zijn. Webfleet kan historische trends inzich­telijk maken; welk u in staat stelt vooraf een indicatie over de werkdruk planning te ontvangen. Inzich­te­lijkheid in historische trends geeft u informatie over optima­li­satie mogelijk­heden van uw hulpdienst.

Houd hulpver­leners veilig

Houd hulpver­leners veilig

Houd hulpver­leners veilig

Zorg dat bestuurders contact houden met het kantoor en live updates ontvangen over de status van opdrachten. Onze satel­liet­na­vi­ga­tie­sys­temen zijn voorzien van stembe­sturing, zodat eerste­hulp­ver­leners zich op de weg kunnen blijven concen­treren, files en omleidingen kunnen vermijden en snel en veilig op hun bestemming arriveren. Verbeter uw hulpdienst responstijd en bewaak de veiligheid van uw medewerkers.

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

Bewijs uw hulpdienst activi­teiten

De gedetail­leerde rapporten van Webfleet slaan respons­tijden en uw doorge­brachte tijd op locatie op zodat u kunt bewijzen welke activi­teiten u hebt uitgevoerd. Direct inzich­te­lijkheid in de tijds­be­steding per hulpver­le­nings aanvraag.

Het voordeel van Webfleet

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

Partners in uw buurt

Toonaan­ge­vende R&D

Breid uw bestaande hulpdienst systemen uit met partnerapps

App Center

Breid uw bestaande hulpdienst systemen uit met partnerapps

U kunt Webfleet eenvoudig integreren in uw bestaande hulpdienst systemen en daarmee partnerap­pli­caties en gegevens aansturen. Integreer met GIS-sys­temen zoals Esri, zodat u in combinatie met de camer­a­functie van Webfleet altijd bewijs bij de hand hebt. Leg alle zorgac­ti­vi­teiten vast, alsmede de vraagpaden voor uw bestuurders, en zorg dat u de geleverde diensten kunt aantonen. Er wordt informatie vastgelegd op de plaats van het ongeluk en terug­ge­stuurd naar kantoor.

App Center

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.