Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Służby ratownicze

Skróć czas reakcji i udowodnij to

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zyskaj większą kontrolę nad działaniami służb ratow­ni­czych, korzystając z platformy WEBFLEET. Mając do dyspozycji szczegółowe, automa­tyczne raporty, można szybciej reagować na zdarzenia, dbać o bezpie­czeństwo pracowników i zmniejszyć koszty funkcjo­no­wania floty.

Szybciej reaguj na zdarzenia

Webfleet Solutions

Szybciej reaguj na zdarzenia

Platforma WEBFLEET pozwala przejąć pełną kontrolę nad całą flotą pojazdów. Przesyłaj pracownikom informacje dotyczące zadań, otrzymuj aktuali­zacje stanu ich realizacji i wykazuj wydajność pracowników dzięki automa­tycznym raportom. Biorąc pod uwagę informacje drogowe, możesz mieć pewność, że właściwi ludzie znajdą się we właściwym miejscu najszybciej, jak to możliwe.

Zapewnij bezpie­czeństwo ratownikom przed­me­dycznym

Webfleet Solutions

Zapewnij bezpie­czeństwo ratownikom przed­me­dycznym

Kierowcy pozostają w ciągłym kontakcie z biurem dzięki bieżącym aktuali­zacjom stanu zleceń. Nasze urządzenia nawigacji sateli­tarnej mają funkcję sterowania głosowego, dzięki czemu ratownicy przed­me­dyczni mogą skupić się na drodze oraz szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu, unikając korków i objazdów.

Miej możliwość wykazania podjętych działań

Webfleet Solutions

Miej możliwość wykazania podjętych działań

Szczegółowe raporty dostępne w platformie WEBFLEET rejestrują czas reakcji i czas spędzony na miejscu zdarzenia, dzięki czemu można wykazać, jakie zostały podjęte działania.

Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Webfleet Solutions

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można w łatwy sposób zintegrować z istnie­jącymi systemami oraz zwiększyć wydajność aplikacji partner­skich i szcze­gó­łowość danych. W przypadku integracji z systemami informacji geogra­ficznej (np. Esri) funkcja kamery w WEBFLEET pozwala na zbieranie dowodów swoich działań poprzez rejestro­wanie informacji na miejscu zdarzenia i przesyłanie ich do biura.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz