Skuteczne zarządzanie flotą pojazdów trans­por­towych

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Pozwól europej­skiemu liderowi w dziedzinie telematyki zmaksy­ma­li­zować wydajność Twoich operacji trans­por­towych. WEBFLEET oddaje do Twojej dyspozycji narzędzia pozwalające zachować zgodność z przepisami, zapewnić bezpie­czeństwo i zwiększyć wydajność, likwidując jedno­cześnie problemy admini­stra­cyjne.

Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami

Tachograph Manager

Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami

Usługa WEBFLEET Tachograph Manager pozwala bezpro­blemowo zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Uzyskasz pełen wgląd w statusy kierowców i pojazdów, przejrzyste raporty dotyczące naruszeń przepisów oraz bezpieczne archiwum wszystkich danych.

 • Ogranicza skutki naruszania przepisów i mandaty dzięki dokumen­to­waniu wymaganych informacji
 • Minima­lizuje problemy admini­stra­cyjne dzięki zdalnemu pobieraniu
 • Ułatwia inspekcje, przecho­wując Twoje dane w jednym repozy­torium

Nie rezygnuj z obecnego dostawcy analiz

Webfleet Solutions

Nie rezygnuj z obecnego dostawcy analiz

TachoShare — moduł zdalnego pobierania WEBFLEET — pozwala decydować, jak wykorzy­stasz dane z tachografów. Możesz z łatwością zintegrować go z obecnym dostawcą analiz danych lub samodzielnie uzyskiwać dostęp do danych, by szybko podejmować uzasadnione decyzje.

 • Daje wolność wyboru w zakresie korzystania z danych z tachografów
 • Zapewnia przejrzysty wgląd w to, które pojazdy i którzy kierowcy mają pobrane pliki
 • Pozwala unikać zakłóceń, nie wymagając zmiany dostawcy analiz ani lokalnej infra­struktury infor­ma­tycznej

Maksy­ma­li­zacja wydajności, minima­li­zacja kosztów

Pozostałe czasy jazdy

Maksy­ma­li­zacja wydajności, minima­li­zacja kosztów

Dzięki WEBFLEET masz wszelkie potrzebne informacje w zasięgu ręki. Ten scentra­li­zowany system łączy się z terminalami kierowców TomTom PRO 8275 i TomTom PRO 7350 Truck, zapewniając pełny dostęp do floty w dowolnym momencie oraz pełny wgląd w optymalne trasy, dostępnych kierowców oraz harmonogram. Wynik? Szczęśliwsi klienci, wydajniejsi kierowcy oraz wyższy zwrot z inwestycji.

 • Przyspiesza podej­mo­wanie decyzji dzięki szybkiemu podglądowi najważ­niej­szych informacji
 • Usprawnia wyznaczanie tras i planowanie za pomocą dedyko­wanych tras dla dużych pojazdów
 • Zapewnia dokład­niejsze szacowane czasy przyjazdów dzięki monito­ro­waniu ruchu i infor­mo­waniu klientów

Poprawa bezpie­czeństwa na drogach

Webfleet Solutions

Poprawa bezpie­czeństwa na drogach

W sektorze transportu zapewnienie bezpie­czeństwa kierowców na drodze ma nadrzędne znaczenie. WEBFLEET redukuje ryzyko na każdym kroku. Wyznacza najbez­piecz­niejsze trasy i pozwala w prosty sposób monitorować wydajność kierowców, zachęcając do lepszej jazdy.

 • Zmniejsza ryzyko wypadków, korzystając z tras dla ciężkich pojazdów komer­cyjnych oraz wstępnie zdefi­nio­wanych tras
 • Motywuje kierowców do lepszej jazdy za pomocą modułów szkolenia OptiDrive
 • Redukuje koszty napraw dzięki prostemu podsu­mo­waniu konserwacji pojazdów

Wszystkie systemy aktywnie współ­pracują

Webfleet Solutions

Wszystkie systemy aktywnie współ­pracują

Interfejs API WEBFLEET.connect daje integra­torom systemów dostęp do naszej otwartej platformy, pozwalając tworzyć bogate, wydajne rozwiązania. Pomaga to podnieść wydajność we wszystkich aspektach firmy, od wyznaczania tras i planowania po zarządzanie transportem, planowanie łańcucha dostaw i nie tylko. W centrum WEBFLEET App Center znajdziesz wiele gotowych rozwiązań do integracji z systemem admini­stra­cyjnym firmy oraz terminalami kierowców z serii PRO.

Tradycja marki Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Przecho­wy­wanie danych zgodne z RODO

Badania i rozwój w firmie

Otwarta archi­tektura

Dlaczego Coca-Cola wybrała Webfleet Solutions?

Dlaczego Coca-Cola wybrała Webfleet Solutions?

Manager Floty na Belgię i Luksemburg, Pascal Libens, odpowiada: Szukaliśmy rozwiązania, które z jednej strony pomoże nam w komunikacji z kierowcą, a z drugiej strony w planowaniu. Właśnie dlatego wybraliśmy platformę WEBFLEET. Dzięki integracji z naszym oprogra­mo­waniem mamy obecnie pełny wgląd w naszą dystrybucję.

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz