O firmie Webfleet

Zapewnij sobie doskonały motor rozwoju

W Webfleet pomagamy naszym klientom zbliżyć się do swoich kierowców. Wszystko, co robimy, wynika z jednej prostej zasady — jeśli jesteś blisko spraw swoich kierowców, każdy może podejmować mądrzejsze decyzje.

To przekonanie w połączeniu z naszą ciągłą innowa­cyj­nością, dążeniem do stawiania klienta na pierwszym miejscu oraz nieusta­jącym podno­szeniem jakości i nieza­wod­ności sprawiło, że jesteśmy liderami branży w Europie i jednym z czołowych graczy na świecie w dziedzinie telematyki pojazdów i zarządzania flotą pojazdów.

Informacje o nas

Webfleet, znana wcześniej jako TomTom Telematics do 1 października 2019, jest jednym z wiodących światowych dostawców rozwiązań telema­tycznych, zajmującym się zarzą­dzaniem flotą, telematyką pojazdów i usług "connected car". Jego cyfrowa platforma Webfleet wykorzy­stywana jest przez każdej wielkości przed­się­biorstwa, w celu zwiększenia efektyw­ności wykorzy­sty­wanych pojazdów, obniżenia kosztów eksplo­ata­cyjnych, bieżącego wsparcia kierowców oraz zwiększenia wydajności pracy.

trucks autobahn 01 waves
partners network

Z rozwiązań Webfleet korzysta ponad 60 000 klientów w ponad 100 krajach na całym świecie, zapewniając im najsil­niejszą w branży lokalną sieć wsparcia i najszerszy zakres dedyko­wanych aplikacji i narzędzi integru­jących. Nasi klienci codziennie korzystają z najwyższych standardów bezpie­czeństwa, jakości i dostępności usług certy­fi­ko­wanych zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017, która została poddana ponownemu audytowi w listopadzie 2018 r.

Webfleet jest częścią Bridgestone Europe NV/SA ("Bridgestone"), spółki zależnej Bridgestone Corporation, lidera w dziedzinie zaawan­so­wanych rozwiązań i zrówno­wa­żonej mobilności. Bridgestone działa w 38 krajach w regionie EMEA, z jednymi z najbardziej zaawan­so­wanych fabryk w Europie, światową technologią i wiodącymi inwesty­cjami w sektorze R&D.

Dlaczego Webfleet

Ponad60 000klientów
Ponad25 latdoświad­czenia

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.