Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Webfleet Solutions


Zapewnij sobie doskonały motor rozwoju

W Webfleet Solutions pomagamy naszym klientom zbliżyć się do swoich kierowców. Wszystko, co robimy, wynika z jednej prostej zasady — jeśli jesteś blisko spraw swoich kierowców, każdy może podejmować mądrzejsze decyzje.

To przekonanie w połączeniu z naszą ciągłą innowa­cyj­nością, dążeniem do stawiania klienta na pierwszym miejscu oraz nieusta­jącym podno­szeniem jakości i nieza­wod­ności sprawiło, że jesteśmy liderami branży w Europie i jednym z czołowych graczy na świecie w dziedzinie telematyki pojazdów i zarządzania flotą pojazdów.

Nasze obszary biznesowe

Webfleet Solutions, znana wcześniej jako TomTom Telematics do 1 października 2019, jest jednym z wiodących światowych dostawców rozwiązań telema­tycznych, zajmującym się zarzą­dzaniem flotą, telematyką pojazdów i usług "connected car". Jego cyfrowa platforma WEBFLEET wykorzy­stywana jest przez każdej wielkości przed­się­biorstwa, w celu zwiększenia efektyw­ności wykorzy­sty­wanych pojazdów, obniżenia kosztów eksplo­ata­cyjnych, bieżącego wsparcia kierowców oraz zwiększenia wydajności pracy.

Z rozwiązań Webfleet Solutions korzysta ponad 50 000 klientów w ponad 100 krajach na całym świecie, zapewniając im najsil­niejszą w branży lokalną sieć wsparcia i najszerszy zakres dedyko­wanych aplikacji i narzędzi integru­jących. Nasi klienci codziennie korzystają z najwyższych standardów bezpie­czeństwa, jakości i dostępności usług certy­fi­ko­wanych zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013, która została poddana ponownemu audytowi w listopadzie 2018 r.

Webfleet Solutions jest częścią Bridgestone Europe NV/SA ("Bridgestone"), spółki zależnej Bridgestone Corporation, lidera w dziedzinie zaawan­so­wanych rozwiązań i zrówno­wa­żonej mobilności. Bridgestone działa w 38 krajach w regionie EMEA, z jednymi z najbardziej zaawan­so­wanych fabryk w Europie, światową technologią i wiodącymi inwesty­cjami w sektorze R&D.


Dlaczego Webfleet Solutions

WEBFLEET jest na rynku już 20 lat

50 000 klientów

60 krajach

history of telematics

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ewolucji telematyki?

Poznaj historię dynamicznego rozwoju branży telema­tycznej od lat 60-tych aż do dziś — od wystrze­lenia pierwszego na świecie satelity po nowoczesne rozwiązania Connected Cars.

Dowiedz się więcej 

Skontaktuj się z nami