Rozwiązania dla serwisantów i insta­la­torów

Branża utrzy­ma­niowa

Rozwiązania dla serwisantów i insta­la­torów

Branża utrzy­ma­niowa

Szukasz sposobów na zwiększenie wydajności i efektyw­ności swojego biznesu w branży insta­la­cyjnej i utrzy­ma­niowej? Webfleet – platforma do zarządzania flotą pojazdów nr 1 w Europie zapewnia wszystkie narzędzia, które są do tego potrzebne. Webfleet umożliwia digita­li­zację procesów i uspraw­nienie przepływu pracy. A to przekłada się na łatwiejszą pracę Fleet Managerów i Managerów Transportu oraz większe bezpie­czeństwo i produk­tywność kierowców, niższe koszty floty i więcej zadowo­-lonych klientów.

Co jest ważne dla branży utrzy­ma­niowej?

Zarządzanie procesami biznesowymi

Optyma­li­zacja wydajność floty dzięki Webfleet. Uzyskaj natych­mia­stowy dostęp do statusu zamówienia, statusu pojazdu i informacji o ruchu drogowym, dzięki którym można wybrać najlepszego kierowcę do realizacji danego zadania. Nasza funkcja optyma­li­zacji zamówień1 zopty­ma­lizuje harmonogram zamówień za jednym kliknięciem, umożli­wiając realizację większej liczby zamówień w krótszym czasie. Możesz łatwo zintegrować ją z używanymi już aplikacjami innych producentów, aby ograniczyć czas spędzany na zadaniach admini­stra­cyjnych.

Rozwiązania dla branży utrzy­ma­niowej
Telematyka dla serwisantów i insta­la­torów

Satysfakcja klienta

Zadbaj o satysfakcję klienta, przed­sta­wiając mu dokład­niejszy szacowany czas przybycia2. Webfleet posiada zaawan­sowane funkcje nawigacyjne, które dostosowują wskazówki w oparciu o dane dotyczące ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym oraz typ pojazdu, umożli­wiając kierowcom wybranie najlepszych tras. Oznacza to, że mogą obsłużyć więcej klientów i ograniczyć zbędne czasy oczekiwania.

Oszczęd­ności

Miej wydatki pod kontrolą dzięki przej­rzy­stemu wglądowi w parametry wydajności floty. Będziesz otrzymywać regularne przypo­mnienia o zapla­no­waniu przeglądów serwisowych oraz automa­tyczne powia­do­mienia o koniecz­ności naprawy pojazdu, które pomogą Ci uniknąć kosztownych przestojów. Informacje Webfleet mogą być również przydatne przy zarządzaniu zużyciem paliwa i motywowaniu kierowców do bardziej ekono­micznej jazdy.

Optyma­li­zacja floty branży utrzy­ma­niowej
Serwisanci i insta­la­torzy

Bezpie­czeństwo kierowców

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców dzięki OptiDrive 360 – komplek­sowemu rozwiązaniu umożli­wia­jącemu stałe­do­sko­na­lenie stylu jazdy. Kierowcy będą otrzymywać informacje zwrotne w czasie rzeczy­wistym oraz porady dotyczące odpowie­dzialnej jazdy, co pozwoli zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i przeglądów serwisowych pojazdu. Zwiększenie bezpie­czeństwa kierowców i pojazdów na drodze pomaga także obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych.

Podejmuj lepsze decyzje

Podejmuj bardziej świadome decyzje dzięki rzetelnym danym. Szczegółowe dane na pulpicie w dashbo­ardach Webfleet oraz obszerne raporty zapewniają Ci pełną kontrolę i umożliwiają podej­mo­wannie dobrych­de­cyzji. Dzięki możliwości wnikliwego monito­ro­wania i analizy wydajności z wykorzy­staniem informacji otrzy­my­wanych w czasie rzeczy­wistym możesz stale optyma­li­zować procesy celem zwiększenia wydajności.

Zarządzanie flotą w branży utrzy­ma­niowej
Branża utrzy­ma­niowa

Wizerunek marki

Nie wszystkie koszty związane z ryzykownym stylem jazdy da się przedstawić w arkuszu kalku­la­cyjnym. 75% osób podej­mu­jących decyzje w ramach floty obawia się, że zły styl jazdy przyniesie uszczerbek na reputacji firmy3. Telematyka i technologie wideo Webfleet pomogą Ci zwiększyć bezpie­czeństwo floty z korzyścią dla Twoich kierowców, pojazdów i dla Twojej reputacji.

Jak możemy pomóc branży utrzy­ma­niowej

Podnieś jakość usług i poziom zadowolenia klientów i kierowców

Wyeliminuj zbędne czasy oczekiwania, podając najdo­kład­niejsze w swojej klasie estymowane czasy przybycia (ETA)

Usprawnij proces zarządzania zamówie­niami i realizuj więcej zleceń

Obniż koszty dzięki optyma­li­zacji tras i stałe alerty serwisowe

Oszczędź czas na zadaniach admini­stra­cyjnych i skup się na tym, co najważ­niejsze

Korzystaj z rozwiązania najlepiej dosto­so­wanego do Twoich potrzeb, dzięki szerokiej gamie integracji biznesowych

Dowiedz się więcej o usługach dla firm z branży usług konser­wa­cyjnych i utrzy­ma­niowych.

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcesz dowiedzieć się, jak obniżyć koszty floty?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz e-booka i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty.

Pobierz
1 Optyma­li­zacja zamówień jest dostępna na dodatkowym poziomie subskrypcji.
2 ETA = szacowany czas przybycia
3 Dane z raportu The European Road Safety Report 2021

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.