Unikalne dane na temat bezpie­czeństwa flot

Europejski raport bezpie­czeństwa drogowego to zbiór unikalnych danych z przepro­wa­dzanego na zlecenie Webfleet badania dotyczącego kwestii bezpie­czeństwa we flotach komer­cyjnych i oficjalnych statystyk UE.

Pobierz⁠

Zapewnia wyjątkowe informacje na temat zagrożeń bezpie­czeństwa flot komer­cyjnych oraz wgląd w następujące kwestie:

1
Obecny stan bezpie­czeństwa na drogach w Europie
2
Czynniki powodujące wypadki drogowe z udziałem pojazdów komer­cyjnych
3
Straty finansowe wynikające z kosztów napraw i ubezpie­czenia oraz straty wizerunkowe – ponoszone wskutek niebez­piecznej jazdy.
4
Procesy i technologie wykorzy­stywane przez firmy flotowe w celu poprawy bezpie­czeństwa

Pobierz bezpłatnego e-booka już teraz

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail
Chcemy być z Tobą w kontakcie

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.