Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcej

Wszystkie twoje pojazdy i aktywa na jednym interfejsie

Przejmij kontrolę nad swoimi wszystkimi operacjami dzięki monito­ringowi aktywów WEBFLEET

Wszystkie twoje pojazdy i aktywa na jednym interfejsie

Przejmij kontrolę nad swoimi wszystkimi operacjami dzięki monito­ringowi aktywów WEBFLEET

Wszystkie twoje pojazdy i aktywa na jednym interfejsie

Przejmij kontrolę nad swoimi wszystkimi operacjami dzięki monito­ringowi aktywów WEBFLEET

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Monitoruj firmowe pojazdy i oszczędzaj z WEBFLEET

WEBFLEET to wiodące w Europie oprogra­mo­wanie w chmurze do monito­ro­wania pojazdów i zarządzania flotą. Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności:

Znaj bieżące lokalizacje firmowych pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu w czasie rzeczy­wistym

Monitoring pojazdów

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Optyma­li­zacja floty

Łatwo zintegruj z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Umożliwia optyma­li­zację całego procesu w firmie

Integracja z firmą

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z infor­ma­cjami o ruchu drogowym

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zarządzanie procesami biznesowymi

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Webfleet Solutions

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

Monitoring pojazdów

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Webfleet Solutions

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Przesyłaj zadania i szczegóły zamówień bezpo­średnio do terminali kierowców. Ogranicz koszty admini­stra­cyjne dzięki zauto­ma­ty­zo­wanemu rejestro­waniu czasu pracy i wykorzystuj dane do poprawy zachowania kierowców na drodze.

Zarządzanie procesami biznesowymi
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Monitoruj zużycie paliwa i emisji dwutlenku węgla

Uzyskuj aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla Twojej floty. Obserwuj trendy i niepra­wi­dło­wości, korzystając z Dashboardu zużycia paliwa.

Raporty WEBFLEET
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Co mówią nasi klienci

case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
case polthermo
WEBFLEET to usprawnienie pracy w firmie
Ewelina Gradowska, Polthermo Jan Thomsen
case interteam
WEBFLEET to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team

Najnowsze informacje

Webfleet Solutions

TomTom Telematics zmienia nazwę na Webfleet Solutions

Z przyjem­nością zawia­da­miamy, że nazywamy się teraz Webfleet Solutions. Wcześniej firma nazywała się TomTom Telematics.

Dowiedz się więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Utrzymuj swoje autobusy i autokary w dobrym stanie

Te bezpłatne treści do pobrania zapewniają dwa łatwe w obsłudze narzędzia, które pozwolą Ci monitorować użycie pojazdów i ogólną wydajność floty.

Pobierz teraz
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Wypróbuj WEBFLEET za darmo!

Kiedy zaczniesz używać WEBFLEET LITE, przekonasz się, że zarządzanie flotą jest proste jak nigdy. Zachowaj kontrolę i skup się na tym, co robisz najlepiej.

Wypróbuj za darmo
Webfleet Solutions

Dlaczego Webfleet Solutions to dobry wybór?

Ponad50 000klientów
Ponad20 latdoświad­czenia
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nasze nagrody i certyfikaty

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz