Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Zdobądź demo

Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Zdobądź demo

Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Zdobądź demo

Webfleet

Webfleet

Monitoruj firmowe pojazdy i oszczędzaj z Webfleet

Webfleet to kompleksowe rozwiązania techno­lo­giczne dla flot firmowych, które skutecznie pomogą Ci zopty­ma­li­zować koszty floty samochodów w Twojej firmie. To także wiodące w Europie oprogra­mo­wanie w chmurze do monito­ro­wania pojazdów i zarządzania flotą. Najważ¬niejsze funkcjo­nal­ności aplikacji do zarządzania flotą Webfleet:

Znaj bieżące lokalizacje firmowych pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu w czasie rzeczy­wistym

Monitoring pojazdów gps⁠

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Optyma­li­zacja floty⁠

Łatwo zintegruj z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Umożliwia optyma­li­zację całego procesu w firmie

PREMIUM.connect⁠

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z infor­ma­cjami o ruchu drogowym⁠

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zarządzanie i kontakt z kierowcami⁠

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Rozwiązania dla flot samocho­dowych

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

Monitoring pojazdów gps

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Flota firmowa - zarządzanie

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Przesyłaj zadania i szczegóły zamówień bezpo­średnio do terminali kierowców. Ogranicz koszty admini­stra­cyjne dzięki zauto­ma­ty­zo­wanemu rejestro­waniu czasu pracy i wykorzystuj dane do poprawy zachowania kierowców na drodze.

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Monitoruj zużycie paliwa i emisji dwutlenku węgla

Uzyskuj aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla Twojej floty. Obserwuj trendy i niepra­wi­dło­wości, korzystając z Dashboardu i zmniejszaj zużycie paliwa.

Raporty Webfleet

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Co mówią nasi klienci

Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport
Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Najnowsze informacje

Webinary i podcasty

Odwiedź naszą stronę Webinary i Podcasty, gdzie zebraliśmy wszystkie nagrania z wirtualnych wydarzeń oraz podcasty, w których wzięliśmy udział. Znajdziesz tam najciekawsze tematy związane z zarządzaniem flotą i nie tylko.

Zobacz teraz⁠

PRO M

Wzmocnione uniwersalne urządzenie doskonałe dla kierowców pojazdów dostawczych i pojazdów ciężarowych

Dowiedz się więcej⁠

Mobilność 2032: czy jesteś gotowy?

Na naszym wirtualnym wydarzeniu Webfleet Mobility Conference 2022 spotkali się eksperci flotowi i innowatorzy z całego świata, aby zapre­zen­tować, jak przygotować floty na wyzwania nadcho­dzącej dekady. Obejrzyj wszystkie nagrania z konferencji.

Zobacz teraz⁠

Zaawan­sowana technologia opon i jej znaczenie dla Twojej floty

W naszym najnowszym eBooku analizujemy nowe rozwiązania, konstrukcje i materiały optyma­li­zujące osiągi opon oraz ich potencjalny wpływ na zrówno­ważony rozwój, bezpie­czeństwo i efektywność kosztową Twojej floty.

Pobierz bezpłatnie⁠

Pobierz raport z 2021 roku dotyczący bezpie­czeństwa na drogach w Europie

Niniejszy raport stanowi zbiór eksklu­zywnych danych z przepro­wa­dzanego przez Webfleet badania dotyczącego sposobu podej­mo­wania decyzji przez kierowników flot pojazdów komer­cyjnych i oficjalnych statystyk dla Unii Europej­skiej. Zapewnia wyjątkowe informacje na temat współ­cze­snych zagrożeń bezpie­czeństwa flot komer­cyjnych.

Pobierz za darmo teraz⁠

Jak obniżyć koszty operacyjne floty?

Pobierz e-booka i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty.

Dowiedz się więcej⁠

Bezpłatne badania: Jak obniżyć koszty floty pojazdów w firmie trans­por­towej

W nowym e-booku opracowanym przez firmy Bridgestone i Webfleet dogłębnie omówiono kwestię kosztów floty pojazdów ponoszonych przez firmy trans­portowe. Uzyskaj ekskluzywne informacje na temat wpływu wirusa COVID-19 na branżę trans­portową, czynników wpływa­jących na koszty i kroków, które można podjąć, aby przejąć nad nimi kontrolę.

Pobierz teraz⁠

Dowiedz się, jak polepszyć doznania klienta i rozwinąć firmę.

Począwszy od firm wodno­ka­na­li­za­cyjnych, montażowych lub naprawczych po firmy dostawcze, świadczące usługi finansowe z firmowymi flotami — przed­sta­wiciel każdego przed­się­biorstwa wykorzy­stu­jącego samochody lub samochody dostawcze, które oferuje usługi klientom lub przepro­wadza dostawy, znajdzie w tym e-booku proste i przydatne porady.

Pobierz teraz⁠

Dlaczego Webfleet to dobry wybór?

Ponad50 000klientów
Ponad20 latdoświad­czenia

Nasze nagrody i certyfikaty

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.