Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Zdobądź demo

Redukcja kosztów paliwa to dopiero początek

Dowiedz się, dlaczego do Webfleet podłą­czonych jest więcej pojazdów, niż do jakie­go­kolwiek innego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie

Zdobądź demo

Monitoruj firmowe pojazdy i oszczędzaj z Webfleet

Webfleet to kompleksowe rozwiązania techno­lo­giczne dla flot firmowych, które skutecznie pomogą Ci zopty­ma­li­zować koszty floty samochodów w Twojej firmie. To także wiodące w Europie oprogra­mo­wanie w chmurze do monito­ro­wania pojazdów i zarządzania flotą. Najważ¬niejsze funkcjo­nal­ności aplikacji do zarządzania flotą Webfleet:

Znaj bieżące lokalizacje firmowych pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu w czasie rzeczy­wistym

Monitoring pojazdów gps

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Optyma­li­zacja floty

Łatwo zintegruj z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Umożliwia optyma­li­zację całego procesu w firmie

Integracja z firmą

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z infor­ma­cjami o ruchu drogowym

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Rozwiązania dla flot samocho­dowych

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

Monitoring pojazdów gps

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Flota firmowa - zarządzanie

Zopty­ma­lizuj wydajność kierowców

Przesyłaj zadania i szczegóły zamówień bezpo­średnio do terminali kierowców. Ogranicz koszty admini­stra­cyjne dzięki zauto­ma­ty­zo­wanemu rejestro­waniu czasu pracy i wykorzystuj dane do poprawy zachowania kierowców na drodze.

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Monitoruj zużycie paliwa i emisji dwutlenku węgla

Uzyskuj aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla Twojej floty. Obserwuj trendy i niepra­wi­dło­wości, korzystając z Dashboardu i zmniejszaj zużycie paliwa.

Raporty Webfleet

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Co mówią nasi klienci

case birdki
Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
case janiszewski
Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport

Najnowsze informacje

Mobilność 2032: czy jesteś gotowy?

Na naszym wirtualnym wydarzeniu Webfleet Mobility Conference 2022 spotkali się eksperci flotowi i innowatorzy z całego świata, aby zapre­zen­tować, jak przygotować floty na wyzwania nadcho­dzącej dekady. Obejrzyj wszystkie nagrania z konferencji.

Zobacz teraz

Zaawan­sowana technologia opon i jej znaczenie dla Twojej floty

W naszym najnowszym eBooku analizujemy nowe rozwiązania, konstrukcje i materiały optyma­li­zujące osiągi opon oraz ich potencjalny wpływ na zrówno­ważony rozwój, bezpie­czeństwo i efektywność kosztową Twojej floty.

Pobierz bezpłatnie

Pobierz raport z 2021 roku dotyczący bezpie­czeństwa na drogach w Europie

Niniejszy raport stanowi zbiór eksklu­zywnych danych z przepro­wa­dzanego przez Webfleet badania dotyczącego sposobu podej­mo­wania decyzji przez kierowników flot pojazdów komer­cyjnych i oficjalnych statystyk dla Unii Europej­skiej. Zapewnia wyjątkowe informacje na temat współ­cze­snych zagrożeń bezpie­czeństwa flot komer­cyjnych.

Pobierz za darmo teraz

Jak obniżyć koszty operacyjne floty?

Pobierz e-booka i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne badania: Jak obniżyć koszty floty pojazdów w firmie trans­por­towej

W nowym e-booku opracowanym przez firmy Bridgestone i Webfleet dogłębnie omówiono kwestię kosztów floty pojazdów ponoszonych przez firmy trans­portowe. Uzyskaj ekskluzywne informacje na temat wpływu wirusa COVID-19 na branżę trans­portową, czynników wpływa­jących na koszty i kroków, które można podjąć, aby przejąć nad nimi kontrolę.

Pobierz teraz

Wiadomości dotyczące COVID-19

W czasie rozprze­strze­nia­jącego się zagrożenia związanego z wirusem COVID-19 i jego wpływem na światową gospodarkę, priorytetem firmy pozostaje zdrowie i bezpie­czeństwo naszych pracowników oraz ich rodzin. Pragniemy jednakże zapewnić, że mając powyższe na względzie, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie, naszemu Klientowi, najwyższą możliwą jakość obsługi.

Przeczytaj więcej

Dowiedz się, jak polepszyć doznania klienta i rozwinąć firmę.

Począwszy od firm wodno­ka­na­li­za­cyjnych, montażowych lub naprawczych po firmy dostawcze, świadczące usługi finansowe z firmowymi flotami — przed­sta­wiciel każdego przed­się­biorstwa wykorzy­stu­jącego samochody lub samochody dostawcze, które oferuje usługi klientom lub przepro­wadza dostawy, znajdzie w tym e-booku proste i przydatne porady.

Pobierz teraz

Dlaczego Webfleet to dobry wybór?

Ponad50 000klientów
Ponad20 latdoświad­czenia

Nasze nagrody i certyfikaty

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.