Wzbogać swoją ofertę dzięki współpracy z firmą zapew­niającą wiodące w branży najno­wo­cze­śniejsze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie.

Zostań partnerem ds. integracji Webfleet i pomóż swojej firmie

Radź sobie doskonale na szybko rozwi­ja­jącym się rynku

Skorzystaj finansowo na zapotrze­bo­waniu na technologie zarządzania flotą.

Oferuj wyróż­niające się rozwiązania

Twórz i dostarczaj kompleksowe, wykorzy­stujące bieżące dane rozwiązania specjalnie dostosowane do potrzeb klientów.

Wykorzystaj markę TomTom

Zbuduj swoją reputację jako autory­zowany partner światowego lidera w dziedzinie zarządzania flotą pojazdów i zdobądź lojalność klientów.

Poszerz swoje horyzonty

Otwórz się na nowe rynki dzięki naszemu portfolio wiodących w branży innowa­cyjnych produktów

Bądź siłą napędową w zarządzaniu flotą pojazdów

Ściśle współ­pra­cujemy z partnerami będącymi integra­torami systemów Webfleet, aby stale rewolu­cjo­ni­zować zarządzanie flotą, tworząc sieć pojazdów wykorzy­stującą przełomowe innowacje.

Jako taki partner możesz zwiększyć wartość swoich rozwiązań i usług dzięki danym telema­tycznym, co pozwoli skierować ofertę do szerszej grupy klientów, a także ją wzbogacić.

Korzyści dla integra­torów systemu:

W pełni otwarta integracja z wiodącą w branży platformą do zarządzania flotą pojazdów Webfleet oraz innymi światowej klasy techno­lo­giami Webfleet.

Wsparcie progra­mi­styczne ułatwiające integrację z Twoimi rozwią­za­niami biznesowymi, sprzętem i aplikacjami mobilnymi dzięki naszym interfejsom API i narzędziom dla progra­mistów (SDK).

Korzyści handlowe płynące z partnerstwa z wiodącą marką rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów, takich jak marketing, PR oraz centrum aplikacji Webfleet App Centre — dostępnej globalnie przestrzeni do oferowania własnych rozwiązań i aplikacji związanych z zarzą­dzaniem flotą.

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet

Firma Webfleet jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telema­tycznych, której zaufało już kilkaset tysięcy subskry­bentów na całym świecie. Obsługujemy firmy w ponad 60 krajach, zapewniając naszym klientom najlepszą w branży sieć lokalnego wsparcia i największy wybór aplikacji i zinte­gro­wanych rozwiązań branżowych innych producentów. Obsługujemy wszystkie rodzaje flot i pojazdów — samochody, samochody dostawcze oraz ciężarówki — i oferujemy największy wybór produktów w branży.

Zarejestruj się i zostań partnerem ds. integracji.

Wpisz nazwe firmy.
Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz adres e-mail
Wpisz numer telefonu.
Wprowadź swój adres.
Wpisz kod pocztowy.
Wpisz nazwe miasta.
Wybierz panstwo.
Pole obowiazkowe.
Pole obowiazkowe.
Typ partnera
Pole obowiazkowe.
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.