Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Wzbogać swoją ofertę dzięki współpracy z firmą zapew­niającą wiodące w branży najno­wo­cze­śniejsze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie.

Zostań partnerem ds. integracji Webfleet Solutions i pomóż swojej firmie

Radź sobie doskonale na szybko rozwi­ja­jącym się rynku

Skorzystaj finansowo na zapotrze­bo­waniu na technologie zarządzania flotą.

Oferuj wyróż­niające się rozwiązania

Twórz i dostarczaj kompleksowe, wykorzy­stujące bieżące dane rozwiązania specjalnie dostosowane do potrzeb klientów.

Wykorzystaj markę TomTom

Zbuduj swoją reputację jako autory­zowany partner światowego lidera w dziedzinie zarządzania flotą pojazdów i zdobądź lojalność klientów.

Poszerz swoje horyzonty

Otwórz się na nowe rynki dzięki naszemu portfolio wiodących w branży innowa­cyjnych produktów

Sprzedawaj swoje rozwiązania na całym świecie

Sprzedawaj swoje rozwiązania w centrum aplikacji App Center i nawiązuj kontakty z klientami na całym świecie.

Zarejestruj sie 

Bądź siłą napędową w zarządzaniu flotą pojazdów

Ściśle współ­pra­cujemy z partnerami będącymi integra­torami systemów Webfleet Solutions, aby stale rewolu­cjo­ni­zować zarządzanie flotą, tworząc sieć pojazdów wykorzy­stującą przełomowe innowacje.

Jako taki partner możesz zwiększyć wartość swoich rozwiązań i usług dzięki danym telema­tycznym, co pozwoli skierować ofertę do szerszej grupy klientów, a także ją wzbogacić.

Korzyści dla integra­torów systemu:

  • W pełni otwarta integracja z wiodącą w branży platformą do zarządzania flotą pojazdów Webfleet Solutions oraz innymi światowej klasy techno­lo­giami Webfleet Solutions.
  • Wsparcie progra­mi­styczne ułatwiające integrację z Twoimi rozwią­za­niami biznesowymi, sprzętem i aplikacjami mobilnymi dzięki naszym interfejsom API i narzędziom dla progra­mistów (SDK).
  • Korzyści handlowe płynące z partnerstwa z wiodącą marką rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów, takich jak marketing, PR oraz centrum aplikacji Webfleet Solutions App Centre — dostępnej globalnie przestrzeni do oferowania własnych rozwiązań i aplikacji związanych z zarzą­dzaniem flotą.

Partnerstwo stanowi rdzeń naszej strategii

Thomas Schmidt, dyrektor zarzą­dzający, Webfleet Solutions

Nie zetknąłem się w branży rozwiązań telema­tycznych z niczym podobnym — to wyjątkowe rozwiązanie.

Wolfgang Hall, dyrektor ds. przemysłu, Esri

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet Solutions

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet Solutions

Firma Webfleet Solutions jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telema­tycznych, której zaufało już kilkaset tysięcy subskry­bentów na całym świecie. Obsługujemy firmy w ponad 60 krajach, zapewniając naszym klientom najlepszą w branży sieć lokalnego wsparcia i największy wybór aplikacji i zinte­gro­wanych rozwiązań branżowych innych producentów. Obsługujemy wszystkie rodzaje flot i pojazdów — samochody, samochody dostawcze oraz ciężarówki — i oferujemy największy wybór produktów w branży.


Zarejestruj się i zostań partnerem ds. integracji.