Zostań integra­torem systemów

Wzbogać swoją ofertę dzięki współpracy z firmą zapew­niającą wiodące w branży najno­wo­cze­śniejsze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w Europie.

Zostań partnerem ds. integracji Webfleet Solutions i pomóż swojej firmie

Radź sobie doskonale na szybko rozwi­ja­jącym się rynku

Skorzystaj finansowo na zapotrze­bo­waniu na technologie zarządzania flotą.

Oferuj wyróż­niające się rozwiązania

Twórz i dostarczaj kompleksowe, wykorzy­stujące bieżące dane rozwiązania specjalnie dostosowane do potrzeb klientów.

Wykorzystaj markę TomTom

Zbuduj swoją reputację jako autory­zowany partner światowego lidera w dziedzinie zarządzania flotą pojazdów i zdobądź lojalność klientów.

Poszerz swoje horyzonty

Otwórz się na nowe rynki dzięki naszemu portfolio wiodących w branży innowa­cyjnych produktów

Sprzedawaj swoje rozwiązania na całym świecie

Sprzedawaj swoje rozwiązania w centrum aplikacji App Center i nawiązuj kontakty z klientami na całym świecie.

Bądź siłą napędową w zarządzaniu flotą pojazdów

Ściśle współ­pra­cujemy z partnerami będącymi integra­torami systemów Webfleet Solutions, aby stale rewolu­cjo­ni­zować zarządzanie flotą, tworząc sieć pojazdów wykorzy­stującą przełomowe innowacje.

Jako taki partner możesz zwiększyć wartość swoich rozwiązań i usług dzięki danym telema­tycznym, co pozwoli skierować ofertę do szerszej grupy klientów, a także ją wzbogacić.

Korzyści dla integra­torów systemu:

W pełni otwarta integracja z wiodącą w branży platformą do zarządzania flotą pojazdów Webfleet Solutions oraz innymi światowej klasy techno­lo­giami Webfleet Solutions.

Wsparcie progra­mi­styczne ułatwiające integrację z Twoimi rozwią­za­niami biznesowymi, sprzętem i aplikacjami mobilnymi dzięki naszym interfejsom API i narzędziom dla progra­mistów (SDK).

Korzyści handlowe płynące z partnerstwa z wiodącą marką rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów, takich jak marketing, PR oraz centrum aplikacji Webfleet Solutions App Centre — dostępnej globalnie przestrzeni do oferowania własnych rozwiązań i aplikacji związanych z zarzą­dzaniem flotą.

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet Solutions

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet Solutions

Firma Webfleet Solutions jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telema­tycznych, której zaufało już kilkaset tysięcy subskry­bentów na całym świecie. Obsługujemy firmy w ponad 60 krajach, zapewniając naszym klientom najlepszą w branży sieć lokalnego wsparcia i największy wybór aplikacji i zinte­gro­wanych rozwiązań branżowych innych producentów. Obsługujemy wszystkie rodzaje flot i pojazdów — samochody, samochody dostawcze oraz ciężarówki — i oferujemy największy wybór produktów w branży.

Zarejestruj się i zostań partnerem ds. integracji.

Wpisz nazwe firmy.
Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz adres e-mail
Wpisz numer telefonu.
Wprowadź swój adres.
Wpisz kod pocztowy.
Wpisz nazwe miasta.
Wybierz panstwo.
Wybierz rodzaj branzy.
Pole obowiazkowe.
Pole obowiazkowe.
Typ partnera
Pole obowiazkowe.
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.