Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcej

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu​

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzy­stanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpie­czeństwo i skuteczność oraz chronić wartość. Jedno­cześnie automa­tyczne procesy i powia­do­mienia ograniczają obciążenie pracą.

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET umożliwia:

Monito­ro­wanie zasobów i otrzy­my­wanie powiadomień o ich przemiesz­czaniu się

Monito­ro­wanie wszystkich pojazdów i zasobów za pomocą jednego interfejsu

Planowanie zadań serwisowych w celu uniknięcia kosztownych przestojów​

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET obejmuje następujące funkcje

Monito­ro­wanie całego procesu

Lokalizacje i stan wszystkich zasilanych zasobów¹ i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w WEBFLEET.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Przejrzysty widok mapy 

Szczegółowa mapa WEBFLEET ułatwia dokładne sprawdzenie lokalizacji zasobów. Jeśli pojazdy lub zasoby nie znajdują się na terenie zakładu, nie obawiaj się – zaraz szybko je zloka­li­zujesz.

Pobieraj tylko te aktuali­zacje, których potrze­bujesz, wtedy, kiedy ich potrze­bujesz

WEBFLEET informuje o zmianie stanu zasobów. Na przykład, jeśli zasób znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jego przemiesz­czenie, pojawi się powia­do­mienie.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zawsze wiedz, gdzie i w jaki sposób używane są Twoje zasoby

Uzyskaj szybki dostęp do kart zasobów w WEBFLEET i całodobowy dostęp do raportów zasobów, zawie­ra­jących informacje o ich statusie, aktualnej pozycji, przebiegu, przeglądzie, adresie/lokalizacji i informacji o wejściu (np. stan drzwi przyczepy).​

Utrzymuj wysoki poziom wartości zasobów

Możesz zaplanować zadania konser­wa­cyjne i zarządzać nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o drogomierz, czas pracy lub datę ostatniego zadania serwisowego.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Połącz zasoby z pojazdami

Połączone informacje o zasobach² wyświetlane są w nadrzędnym monito­ro­wanym pojeździe. Umożliwia to na przykład określenie, która przyczepa jest podłączona do której ciężarówki.

Wydajność i wygoda​

Wodosz­czelne urządzenie LINK 340 IP67 do monito­ro­wania zasobów można połączyć z funkcją Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET i uzyskać stałą, pełną kontrolę.

Po odłączeniu zasobu od źródła zasilania wewnętrzna bateria urządzenia LINK 340 umożliwia sprawdzanie jego pozycji raz dziennie.

Pobierz kartę danych urządzenia LINK 340​
Webfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak funkcja Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
1 Zasilane zasoby są często wyposażone we wbudowane silniki lub mogą być zasilane z gniazda zasilania elektrycznego pojazdu. 2 Wprowa­dzenie funkcji połączenia jest planowane na 4. kwartał 2019 roku. Jeśli pojazd jest również wyposażony w urządzenie LINK do monito­ro­wania pojazdów, zasób zostanie z nim automa­tycznie połączony i wyświetlony w kompaktowym widoku pojazdów w WEBFLEET.​

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz