Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Monitorowanie zasobów w WEBFLEET

Monitorowanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu​

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Monitorowanie zasobów w WEBFLEET zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzystanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność oraz chronić wartość. Jednocześnie automatyczne procesy i powiadomienia ograniczają obciążenie pracą.

Monitorowanie zasobów w WEBFLEET umożliwia:

Monitorowanie zasobów i otrzymywanie powiadomień o ich przemieszczaniu się

Monitorowanie wszystkich pojazdów i zasobów za pomocą jednego interfejsu

Planowanie zadań serwisowych w celu uniknięcia kosztownych przestojów​

Monitorowanie zasobów w WEBFLEET obejmuje następujące funkcje

Monitorowanie całego procesu

Lokalizacje i stan wszystkich zasilanych zasobów¹ i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w WEBFLEET.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Przejrzysty widok mapy 

Szczegółowa mapa WEBFLEET ułatwia dokładne sprawdzenie lokalizacji zasobów. Jeśli pojazdy lub zasoby nie znajdują się na terenie zakładu, nie obawiaj się – zaraz szybko je zlokalizujesz.

Pobieraj tylko te aktualizacje, których potrzebujesz, wtedy, kiedy ich potrzebujesz

WEBFLEET informuje o zmianie stanu zasobów. Na przykład, jeśli zasób znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jego przemieszczenie, pojawi się powiadomienie.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zawsze wiedz, gdzie i w jaki sposób używane są Twoje zasoby

Uzyskaj szybki dostęp do kart zasobów w WEBFLEET i całodobowy dostęp do raportów zasobów, zawierających informacje o ich statusie, aktualnej pozycji, przebiegu, przeglądzie, adresie/lokalizacji i informacji o wejściu (np. stan drzwi przyczepy).​

Utrzymuj wysoki poziom wartości zasobów

Możesz zaplanować zadania konserwacyjne i zarządzać nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie. Skonfiguruj powiadomienia w oparciu o drogomierz, czas pracy lub datę ostatniego zadania serwisowego.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Połącz zasoby z pojazdami

Połączone informacje o zasobach² wyświetlane są w nadrzędnym monitorowanym pojeździe. Umożliwia to na przykład określenie, która przyczepa jest podłączona do której ciężarówki.

Wydajność i wygoda​

Wodoszczelne urządzenie LINK 340 IP67 do monitorowania zasobów można połączyć z funkcją Monitorowanie zasobów w WEBFLEET i uzyskać stałą, pełną kontrolę.

Po odłączeniu zasobu od źródła zasilania wewnętrzna bateria urządzenia LINK 340 umożliwia sprawdzanie jego pozycji raz dziennie.

Pobierz kartę danych urządzenia LINK 340​
Webfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak funkcja Monitorowanie zasobów w WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
1 Zasilane zasoby są często wyposażone we wbudowane silniki lub mogą być zasilane z gniazda zasilania elektrycznego pojazdu. 2 Wprowadzenie funkcji połączenia jest planowane na 4. kwartał 2019 roku. Jeśli pojazd jest również wyposażony w urządzenie LINK do monitorowania pojazdów, zasób zostanie z nim automatycznie połączony i wyświetlony w kompaktowym widoku pojazdów w WEBFLEET.​

Korzystasz z nieaktualnej przeglądarki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Aktualizuj teraz