Rozwiązania dla flot sektora medycznego i służby zdrowia

Zarządzaj i optymalizuj działanie flot służby zdrowia

Optyma­li­zacja działania floty służby zdrowiaOptyma­li­zacja działania floty służby zdrowiaOptyma­li­zacja działania floty służby zdrowiaOptyma­li­zacja działania floty służby zdrowiaOptyma­li­zacja działania floty służby zdrowiaOptyma­li­zacja działania floty służby zdrowia

Rozwiązania Webfleet Solutions zapewniają szeroki pakiet narzędzi do zarządzania niezawodną i wydajną flotą. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET ułatwia przepływ dokumen­tacji, redukcję kosztów i identy­fi­kację procesów, których wydajność można poprawić.

Korzyści dla flot pojazdów medycznych:

Ograni­czenie wydatków i pracy admini­stra­cyjnej

Poprawa stylu jazdy i zmniej­szenie ryzyka

Zachowanie zgodności działania z przepisami i spełniania wymogów kontroli urzędowych

Jak WEBFLEET wspiera floty firm działa­jących w sektorze opieki zdrowotnej?

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Platforma WEBFLEET automa­tycznie raportuje czas spędzony przez pracowników w domach opieki i w trasie pomiędzy kolejnymi wizytami. Cały czas dysponujesz infor­ma­cjami o miejscu pobytu pracowników, więc gdy przyjdzie zgłoszenie, możesz wysłać pracownika, który dotrze na miejsce najszybciej. To z kolei zwiększy Twoją wydajność i skróci czas reakcji.

Obniż swoje koszty ogólne

Obniż swoje koszty ogólne

Obniż swoje koszty ogólne

Ogranicz do minimum liczbę połączeń komórkowych, kilometraż i czas potrzebny na admini­strację. Nasza technologia monitoringu i system komunikacji dwukie­run­kowej pozwolą Ci zloka­li­-zować opiekuna, który dotrze na miejsce najszybciej, a następnie natychmiast wysłać mu adres pacjenta. Uzyskasz również wiarygodne raporty dotyczące podróży pracowników pozwalające kontrolować rozliczenia ich wydatków.

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Platforma WEBFLEET rejestruje czas, jaki pracownicy spędzają u pacjentów, na przerwach i podróżach do kolejnych placówek — i pokazuje, co można poprawić.

Przewagi Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

App Center

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można w łatwy sposób zintegrować z istnie­jącymi systemami oraz zwiększyć wydajność aplikacji partner­skich i szcze­gó­łowość danych. Rejestruj wszystkie czynności związane z opieką oraz ścieżki pytań, według których mają odpowiadać kierowcy — to pozwoli Ci udowodnić zakres udzielonych świadczeńi.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz