Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Zarządzaj i optymalizuj działania floty służby zdrowia

Bądź w stanie udowodnić w wiarygodny sposób, ile czasu poświęcono na dostar­czenie usługi

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Webfleet Solutions

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Platforma WEBFLEET automa­tycznie raportuje czas spędzony przez pracowników w domach opieki i w trasie pomiędzy kolejnymi wizytami. Cały czas dysponujesz infor­ma­cjami o miejscu pobytu pracowników, więc gdy przyjdzie zgłoszenie, możesz wysłać pracownika, który dotrze na miejsce najszybciej. To z kolei zwiększy Twoją wydajność i skróci czas reakcji.

Obniż swoje koszty ogólne

Webfleet Solutions

Obniż swoje koszty ogólne

Ogranicz do minimum liczbę połączeń komórkowych, kilometraż i czas potrzebny na admini­strację. Nasza technologia śledzenia i system komunikacji dwukie­run­kowej pozwolą Ci zloka­li­zować opiekuna, który dotrze na miejsce najszybciej, a następnie natychmiast wysłać mu adres pacjenta. Uzyskasz również wiarygodne raporty dotyczące podróży pracowników pozwalające kontrolować rozliczenia ich wydatków.

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Webfleet Solutions

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Platforma WEBFLEET rejestruje czas, jaki pracownicy spędzają u pacjentów, na przerwach i podróżach do kolejnych domów opieki — i pokazuje, co można poprawić.

Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Webfleet Solutions

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można w łatwy sposób zintegrować z istnie­jącymi systemami oraz zwiększyć wydajność aplikacji partner­skich i szcze­gó­łowość danych. Rejestruj wszystkie czynności związane z opieką oraz ścieżki pytań, według których mają odpowiadać kierowcy — to pozwoli Ci udowodnić zakres udzielonej opieki.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz