Rozwiązania dla flot sektora medycznego i służby zdrowia

Zarządzaj i optymalizuj działanie flot służby zdrowia

Rozwiązania dla flot sektora medycznego i służby zdrowia

Zarządzaj i optymalizuj działanie flot służby zdrowia

Rozwiązania Webfleet zapewniają szeroki pakiet narzędzi do zarządzania niezawodną i wydajną flotą. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet ułatwia przepływ dokumen­tacji, redukcję kosztów i identy­fi­kację procesów, których wydajność można poprawić.

Korzyści dla flot pojazdów medycznych:

Ograni­czenie wydatków i pracy admini­stra­cyjnej

Poprawa stylu jazdy i zmniej­szenie ryzyka

Zachowanie zgodności działania z przepisami i spełniania wymogów kontroli urzędowych

Jak Webfleet wspiera floty firm działa­jących w sektorze opieki zdrowotnej?

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Proste dokumen­to­wanie świadczeń opieki

Platforma Webfleet automa­tycznie raportuje czas spędzony przez pracowników w domach opieki i w trasie pomiędzy kolejnymi wizytami. Cały czas dysponujesz infor­ma­cjami o miejscu pobytu pracowników, więc gdy przyjdzie zgłoszenie, możesz wysłać pracownika, który dotrze na miejsce najszybciej. To z kolei zwiększy Twoją wydajność i skróci czas reakcji.

Obniż swoje koszty ogólne

Obniż swoje koszty ogólne

Obniż swoje koszty ogólne

Ogranicz do minimum liczbę połączeń komórkowych, kilometraż i czas potrzebny na admini­strację. Nasza technologia monitoringu i system komunikacji dwukie­run­kowej pozwolą Ci zloka­li­-zować opiekuna, który dotrze na miejsce najszybciej, a następnie natychmiast wysłać mu adres pacjenta. Uzyskasz również wiarygodne raporty dotyczące podróży pracowników pozwalające kontrolować rozliczenia ich wydatków.

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Platforma Webfleet rejestruje czas, jaki pracownicy spędzają u pacjentów, na przerwach i podróżach do kolejnych placówek — i pokazuje, co można poprawić.

Przewagi Webfleet

60 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.