Fleet management voor zorgver­leners

Beheer en optima­liseer de activi­teiten van het wagenpark voor zorgver­leners

Fleet management voor zorgver­leners

Beheer en optima­liseer de activi­teiten van het wagenpark voor zorgver­leners

Webfleet biedt u een volledig pakket van tools voor het runnen van een betrouwbaar en efficiënt wagenpark. De Webfleet fleet manage­ment-op­lossing helpt u een bewijs van zorg te hebben, uw kosten te verlagen en gebieden te benoemen waarop uw werkproces kan worden verbeterd.

Voordelen:

Admini­stratie en kosten verminderen

Rijgedrag verbeteren en risico's verlagen

Regels naleven en slagen voor nalevings­in­specties

Wat kan Webfleet voor uw wagenpark voor zorgver­lening doen?

Betrouwbaar bewijs van geleverde service

Betrouwbaar bewijs van geleverde service

Betrouwbaar bewijs van geleverde service

Trans­pa­rantie en inzich­te­lijkheid met onze fleet management oplossing. Webfleet maakt automatisch rapporten van het aantal uur dat personeel bij verzor­gings­te­huizen besteedt en op de weg zit tussen bezoeken. U weet te allen tijden waar uw personeel zich bevindt, zodat u bij een noodoproep een verzorger kunt sturen die het snelst ter plaatse kan zijn. Hiermee verbetert u zowel uw efficiëntie als uw responstijd. Direct inzicht in uw personeel en wagenpark door fleet management. Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie in de gezond­heidszorg was nog nooit zo makkelijk.

Dring uw overhead terug

Dring uw overhead terug

Dring uw overhead terug

Beperk het aantal oproepen naar mobiele telefoons, het aantal gereden kilometers en de admini­stra­tietijd tot een minimum. Met onze voertuig­volg­tech­no­logie en ons tweeweg­com­mu­ni­ca­tie­systeem vindt u de verzorger die het snelst ter plaatse kan zijn en kunt u hem/haar direct het adres van een patiënt sturen. Ontvang bovendien betrouwbare fleet management rapporten over ritten van personeel om hun onkos­ten­claims te controleren.

Laat uw team van zorgver­leners efficiënter werken

Laat uw team van zorgver­leners efficiënter werken

Laat uw team van zorgver­leners efficiënter werken

Webfleet houdt bij hoelang verzorgers bij patiënten doorbrengen, hoelang ze pauze hebben en hoelang ze van het ene verzor­gings­tehuis naar het volgende reizen. Het systeem identi­fi­ceert daarbij mogelijk­heden tot verbetering. Vanaf dag één kunt u uw wagenpark verbeteren en u richten op uw bedrijf in de zorgsector.

Het voordeel van Webfleet

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

Partners in uw buurt

Toonaan­ge­vende R&D

Integreer elk syteem uit de zorgsector met partnerapps

App Center

Integreer elk syteem uit de zorgsector met partnerapps

U kunt Webfleet eenvoudig integreren in uw bestaande systemen en daarmee partnerap­pli­caties en gegevens aansturen. Leg alle zorgac­ti­vi­teiten vast, alsmede de vraagpaden voor uw bestuurders, en zorg dat u de geleverde diensten kunt aantonen.

App Center

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.