Fleet management voor trans­port­be­drijven

Verlaag de kosten, voldoe aan regelgeving en verbeter de veiligheid

Demo aanvragen

Webfleet is de bekroonde fleet manage­ment­op­lossing van de grootste telematica-aanbieder van Europa. Hiermee beschikt u over de transport software die u nodig heeft om uw brand­stof­kosten te verlagen, de efficiëntie van uw logistieke planning te verhogen, te blijven voldoen aan de regelgeving en veiliger te rijden. Zo kunt u zich helemaal richten op het succes van uw trans­port­be­drijf.

Met Webfleet fleet management voor transport kunt u het volgende doen:

Verlaag uw bedrijfs­kosten

Beheer de naleving met betrekking tot tachografen en rijtijden van chauffeurs

Verhoog de produc­ti­viteit en plan uw werkpro­cessen en logistiek efficiënter

Blijf op schema met de snelste en meest geschikte routes

Moedig bestuurders aan om veiliger te rijden

Volg uw vracht­wagens, aanhangers en chauffeurs vanuit één systeem

Ontdek onze fleet management oplossingen voor transport

Voertuig­beheer

Bekijk de positie en het gebruik van uw vracht­wagens en aanhangers in realtime. Krijg directe waarschu­wingen over de status van uw voertuigen, zoals over onderhoud, lage AdBlue-ni­veaus en over incidenten via het diagno­se­systeem.

Meer informatie over onze oplossing voor voertuig­beheer
Transport software voor realtime voertuig­beheer
Software oplossingen voor chauf­feur­beheer

Chauf­feur­beheer

Dankzij Webfleet zijn tijdrovende handmatige taken verleden tijd voor uw chauffeurs. Op die manier worden ze produc­tiever. Daarnaast stimuleren gegevens over rijstijl en rijgedrag een veilige wegsituatie.

Meer informatie over onze oplossing voor chauf­feur­beheer

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving

Met een uitgebreid pakket hulpmid­delen en software voor naleving van vereisten betreffende tachografen en rijtijden van chauffeurs, is het eenvoudiger om te bewijzen dat zowel uw chauffeurs als uw kantoor­me­de­werkers voldoen aan de regelgeving.

Meer informatie over onze oplossing ter onder­steuning van de naleving
Oplossing voor naleving transport regelgeving
Realtime inzicht in brand­stof­ver­bruik

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Dankzij realtime inzicht in brand­stof­ver­bruik en rijstijl, inclusief stationair draaien en gebruik van cruise­control, kunt u stappen ondernemen om uw totale eigen­doms­kosten en CO2-uitstoot te verlagen.

Meer informatie over onze oplossing voor brand­stofef­fi­ci­ëntie

Optima­li­satie van werkpro­cessen

Maak verbinding met een PRO-systeem voor navigatie en fleet management, zodat u alle gewenste informatie heeft over uw transport orders en chauffeurs. Communiceer eenvoudig met uw team op de weg voor betere werkpro­cessen, efficiënte logistieke planning en tijdige leveringen.

Meer informatie over onze oplossing voor het optima­li­seren van werkpro­cessen
Software voor logistieke planning van transport
Integratie van transport software met bedrijfs­toe­pas­singen

Integratie met oplossingen van derden

U kunt eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met de transport software van Webfleet, zodat u nu precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Daarnaast is uw trans­port­be­drijf voorbereid op de toekomst.

Een veilig wagenpark

Stel veiligheid centraal bij al uw wagen­park­ac­ti­vi­teiten. Krijg inzicht in rijvaar­dig­heden en de vermoeidheid van bestuurders, gebruik vracht­wa­gen­na­vi­gatie en beveilig uw vracht­wagens en aanhangers. Met slimme videotools voorkomt u ongelukken en beschermt u uzelf en uw bestuurders tegen onterechte claims.

Meer informatie over onze oplossing voor een veilig wagenpark
Logistieke software voor trans­port­be­drijven

Ontdek de trans­port­spe­ci­fieke eigen­schappen van Webfleet

Webfleet Tachograph Manager

Download digitale gegevens op afstand voor eenvoudige naleving van wet- en regelgeving.

Meer informatie⁠

Webfleet TachoShare

Module voor het op afstand downloaden en archiveren van uw tacho­graaf­ge­gevens, zodat u in controle bent.

Meer informatie⁠

Resterende rijtijden

Realtime toegang tot rijtijd­ge­gevens.

Meer informatie⁠

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface

Meer informatie⁠

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Wilt u weten hoe onze oplossing voor fleet management de bedrijfs­kosten voor transport verlaagt, produc­ti­viteit verhoogt en veiligheid verbetert, terwijl aan de regelgeving wordt voldaan? Plan een transport software demo in en ontdek het nu.