Webfleet TachoShare

Module voor downloaden en archiveren op afstand voor controle over uw tacho­graaf­ge­gevens

Belang­rijkste functies

Automatisch op afstand downloaden en archiveren van tacho­graaf­ge­gevens

Deze oplossing downloadt automatisch gegevens van de bestuur­ders­kaart en het voertuig naar de beveiligde servers van Webfleet, waar deze minimaal 2 jaar* lang worden opgeslagen, waardoor naleving van de geldende wet- en regelgeving eenvoudiger wordt.

Als gebruikers gegevens willen downloaden buiten het reeds opgegeven schema is dat geen probleem. U hebt de vrijheid om dit handmatig op te vragen wanneer u het nodig hebt.

tachoshare remote downloading and archiving
tachoshare desktop screenshot 1

Gegevens delen met externe aanbieders van analy­se­diensten

U krijgt volledige controle over de toegangs­rechten van uw tacho­graaf­ge­gevens zodra deze in het archief zijn opgeslagen. Deel uw gegevens naar eigen inzicht met uw bestaande externe aanbieder van analy­se­diensten**.

Overzicht van de downlo­ad­status ten opzichte van de planning

Met het heldere, complete overzicht blijft u steeds geïnfor­meerd en up-to-date betreffende de wettelijke eisen waaraan u moet voldoen.

tachoshare desktop screenshot 2
tachoshare deskopt tablet bundle

Over TachoShare Windows App

TachoShare Windows App helpt u uw tacho­graaf­ge­gevens automatisch te downloaden en op te slaan in het Webfleet-archief op uw lokale Windows-desktop­com­puter. Een handig hulpmiddel voor lokale toepas­singen voor tacho­graaf­analyse.

Wilt u meer? Ga dan voor TachoShare Plus

Maak rijden veiliger

Wilt u meer? Ga dan voor TachoShare Plus

Met een extra abonnement kunt u profiteren van alle boven­staande functies plus:

  • Geauto­ma­ti­seerd wekelijks downloaden van de gegevens van het voertuig.
  • Geauto­ma­ti­seerd dagelijks downloaden van de gegevens van de bestuur­ders­kaart.
  • Module resterende rijtijden
Meer informatie over Resterende rijtijden

Hoe werkt het?

Webfleet TachoShare is een Remote Download Module die de tacho­graaf­ge­gevens van voertuigen op de weg downloadt en connec­ti­viteit biedt voor analy­se­software van derden. U krijgt de volledige controle over uw gegevens, en over met wie u de gegevens deelt vanaf een beveiligd, toegan­kelijk archief.


Wilt u dat een tacho­graaf­analyse is inbegrepen?

Tachograph Manager

Wilt u dat een tacho­graaf­analyse is inbegrepen?

Bekijk onze oplossing:

Webfleet Tachograph Manager

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

* Langere perioden van gearchi­veerde gegevens zijn beschikbaar wanneer de lokale wetgeving dit voorschrijft.** API beschikbaar voor externe leveran­ciers om hun service te integreren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.