Webfleet-functies

De beste online oplossing die u, uw bestuurders en uw voertuigen met elkaar verbindt

Webfleet-functies

De beste online oplossing die u, uw bestuurders en uw voertuigen met elkaar verbindt

De gebruiks­vrien­de­lijke 'Software as a Service'-tech­no­logie van Webfleet helpt iedereen met een zakelijk wagenpark om dit effectiever te beheren. De innovatieve online fleet manage­ment-mo­ge­lijk­heden geven u volledig inzicht in alles wat er op de weg gebeurt. De belang­rijkste functies worden hieronder uiteengezet.

Belang­rijkste functies

Gebrui­kers­in­terface van wereld­klasse

 • Eenvoudige, gebrui­kers­vrien­de­lijke interface, met strakke lijnen en zonder overbodige zaken.
 • Geopti­ma­li­seerde gebrui­ker­s­er­varing met weinig klikken om sneller te werken
 • Geavan­ceerde gegevens­ver­werking voor hoogwaardige gegevens­privacy en gegevens­be­vei­liging
 • Toekomst­be­stendig en continu innovatief
map vehicle small
map view 02

Kaarten: een realtime weergave

 • Dankzij kaarten op straat­niveau en verkeers­in­for­matie krijgt u een veel gedetail­leerder beeld en weet u altijd de locatie en status van uw voertuigen.
 • Kies uit de bekroonde kaarten van TomTom of Google Maps.
 • Schakel tussen verschil­lende infor­ma­tie­ni­veaus op de kaart zoals verkeer, adressen en gebieden.
 • Groepeer voertuigen voor een beter overzicht op de kaart.

Dashboard

Het Webfleet Dashboard biedt één duidelijk overzicht van de prestaties van uw bedrijf. KPI's houden de prestaties van personen en teams bij en bieden een eenvoudig overzicht van uw hele bedrijfs­voering. U kunt maximaal 27 KPI's weergeven, waardoor u prestaties in realtime kunt afmeten aan vooraf ingestelde KPI's.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Rapportage

Webfleet biedt u directe toegang tot de informatie die ertoe doet, waardoor u trends kunt ontdekken en slimmere en betere beslis­singen kunt nemen voor uw bedrijf.

Meer informatie over Webfleet-rapporten⁠

Beheer onderweg

De Webfleet Mobile app is beschikbaar voor iOS en Android. U kunt uw wagenpark ook beheren op een tablet, laptop of desktop­com­puter door Webfleet te openen in uw webbrowser.

Meer informatie over beheer onderweg⁠
wf desktop mobile
a b routing

Plan routes van A naar B in Webfleet, met de mogelijkheid om routes recht­streeks naar bestuurders te verzenden

 • Pas variabelen zoals locatie, vertrek- of aankomsttijd en voertuigtype aan.
 • Kies of u de huidige verkeers­in­for­matie wilt opnemen in de planning.
 • Kies uit alter­na­tieve routes en de voorge­stelde snelste route.
 • Pas uw route aan: voeg gemakkelijk tussen­punten toe via de tekst­zoek­functie, locatie op de kaart of verslepen van de voorge­stelde route.
 • Verzend geplande routes naar de nieuwste PRO Driver Terminals

Optima­liseer uw bedrijf met de additionele functies van Webfleet

Logboek

Logboek

Zorgeloze kilome­ter­re­gi­stratie.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
Webfleet Tachograph Manager

Download digitale gegevens op afstand voor eenvoudige naleving van wet- en regelgeving.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 | Inzicht in rijpres­taties
OptiDrive 360

Verbeter de rijpres­taties van uw team.

Resterende rijtijden

Resterende rijtijden

Realtime toegang tot rijtijd­ge­gevens.

Voertuig­on­derhoud

Voertuig­on­derhoud

Slimme planning van voertuig­on­derhoud.

Dynamische order­toe­wijzing

Dynamische order­toe­wijzing & dispatching
Dynamische order­toe­wijzing

Verbeter uw opdracht­toe­wij­zingen en integreer verkeers­in­for­matie in uw planning.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
Webfleet TachoShare

Module voor het op afstand downloaden en archiveren van uw tacho­graaf­ge­gevens, zodat u in controle bent.

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface

60.000 klanten profiteren dagelijks van Webfleet

Een optimale workflow bepaalt het succes van een bedrijf
Sven Tuinstra, PreZero Transport
Onze brandstofkosten zijn gedaald dankzij de synergie tussen Webfleet en Bridgestone.
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
Één geïntegreerde oplossing voor optimale communicatie.
Ronald Teerds, Wematrans

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.