Webfleet Mobile

Onderweg uw wagenpark beheren

U hoeft niet achter uw bureau te zitten om uw wagenpark te beheren. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de hand. Onze fleet management app biedt u het inzicht dat u nodig heeft om uw wagenpark te optima­li­seren. Zo weet u altijd waar uw voertuigen zich bevinden. Met realtime updates over de status van de bestuurder kunt u nieuwe orders in een handomdraai verzenden. Omdat rijtijd­ge­gevens beschikbaar zijn in de app, is naleving eenvoudig.

Webfleet Mobile helpt u:

Altijd verbonden blijven1

met uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen

Uw bestuurders snel te vinden

met locatie- en statu­sup­dates in realtime

Verbeter de klant­te­vre­denheid

met actuele verwachte aankomst­tijden voor lopende opdrachten

Adequaat reageren op onverwachte gebeur­te­nissen

met meldingen wanneer er een storing optreedt

Voldoen aan de regelgeving2

rijtijd­ge­gevens zijn beschikbaar in de app

Nieuwe orders snel verzenden

om uw bedrijf efficiënt te laten draaien

Belang­rijkste functies

Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime

Volg uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface. Of uw bestuurders nu stilstaan of in beweging zijn, op de kaart kunt u precies zien waar ze zijn. Dit helpt u te bewijzen dat u voldoet aan de regelgeving met betrekking tot levering en werktijden1, en houdt uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen veilig.

Realtime tracking van voertuigen
Mobiele tekst­be­richten

Tweerich­tings­com­mu­ni­catie

Moet u uw bestuurders een belangrijke bedrijf­supdate sturen? Of hen een nieuwe opdracht sturen? Krijg een overzicht van alle tekst-, status- en order­be­richten. Verstuur tekst­be­richten direct naar het PRO Driver Termi­nal­systeem van uw bestuurder.

Ritma­na­gement

U kunt eerder vastgelegde ritgegevens op datum voor één voertuig of voor het hele wagenpark bekijken. Dit helpt u bij het reageren op klantvragen met betrekking tot voorgaande opdrachten en de naleving rondom de ritrap­portage te beheren. Bekijk de begin- en eindpositie, de ritduur, de afgelegde afstand, de vastgelegde rit-/order­ge­gevens en de Bestuurder ID.

Ritten­re­gi­stratie
Orders verzenden op smartphone en tablet

Nieuwe orders en opdrachten versturen

Verzend orders en bekijk de voortgang van bestaande orders van een geselec­teerd voertuig, inclusief de positie van het voertuig die de order verwerkt en de verwachte aankomsttijd ervan. Met Webfleet Mobile kunt u uw planning aanpassen aan het verkeer dankzij toegang tot verkeers- en kaart­weergave op uw smartphone en tablet.

Meldingen en waarschu­wingen

Houd de vinger aan de pols van uw wagenpark met meldingen en waarschu­wingen die u laten weten wanneer er een potentiële verstoring plaatsvindt. U kunt bijvoor­beeld een waarschuwing instellen wanneer een voertuig een vooraf toegewezen geolocatie binnenrijdt of verlaat of wanneer een orderstatus verandert.

Mobiele notifi­caties
Fleet management voor mobiele devices

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Het ontwerp van Webfleet Mobile is intuïtief. De meeste functies en gegevens zijn met één aanraking beschikbaar en u kunt opdrachten uitvoeren met de tik- of veegbe­we­gingen die u ook voor andere mobiele apps gebruikt.


Alles wat u moeten weten over Webfleet Mobile

Wat is Webfleet Mobile?

0
Naar content gaan

De Webfleet Mobile-app is een digitaal hulpmiddel waarmee bedrijven hun wagenparken altijd en overal kunnen beheren. Hierdoor kunnen wagen­park­be­heerders dagelijkse taken en commu­ni­catie met de bestuurder flexibeler beheren, of ze nu op kantoor zijn of ergens anders.

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van Webfleet Mobile?

0
Naar content gaan

Webfleet Mobile biedt een aantal voordelen. Wagen­park­be­heerders kunnen bijvoor­beeld eenvoudig nieuwe orders en opdrachten volgen, waardoor ze verwachte aankomst­tijden nauwkeurig kunnen inschatten en een uitstekende klanten­service kunnen bieden. Het volgen van voertuigen en assets is een fluitje van een cent, omdat de fleet management app exacte locaties op de kaart weergeeft.

Hoe helpt Webfleet Mobile de efficiëntie van wagenparken?

0
Naar content gaan

Met Webfleet Mobile kunnen fleet managers hun voertuigen en bestuurders via één interface controleren. Dankzij realtime meldingen en statu­sup­dates kunnen fleet managers snel inkomende orders verzenden. Realtime informatie betekent ook dat u verwachte aankomst­tijden nauwkeurig kunt inschatten en zo uw klanten tevreden kunt houden.

Hoe helpt Webfleet Mobile fleet managers?

0
Naar content gaan

In het onzekere bedrijfs­klimaat van nu is het van cruciaal belang dat u zich kunt aanpassen aan elke mogelijke situatie. Met Webfleet Mobile kunnen fleet managers snel reageren op urgenties binnen het bedrijf, van storingen tot last-minute orders. Ook nalevings­pro­blemen zijn verleden tijd, aangezien alle rijgegevens toegan­kelijk zijn via de app.

Wat voor bedrijf kan baat hebben bij het gebruik van Webfleet Mobile?

0
Naar content gaan

Elk bedrijf dat een wagenpark gebruikt, kan profiteren van het gebruik van Webfleet Mobile. Van de bouw tot loodgie­terswerk en de gezond­heidszorg, uw bedrijf kan produc­tiever en efficiënter functi­o­neren met dit digitale hulpmiddel voor fleet management.

Wat heb ik nodig om de fleet management app te installeren voor mijn wagenpark?

0
Naar content gaan

Webfleet Mobile is specifiek ontworpen om te werken met Webfleet, ons platform voor fleet management. Als u een klant bent bij Webfleet, kunt u de fleet management app gratis downloaden in de App Store van Apple of de Play Store van Google. Nog geen klant? Sluit simpelweg een abonnement af bij Webfleet om Webfleet Mobile te kunnen gebruiken.

Op welke apparaten kan ik Webfleet Mobile gebruiken?

0
Naar content gaan

De app is beschikbaar voor iPhones en Android-ap­pa­raten. Webfleet-klanten kunnen de app gratis downloaden in de App Store van Apple en de Play Store van Google. Als u een Webfleet-abonnement heeft, meldt u zich aan bij de app met uw Webfleet-aanmeld­ge­gevens.

Download de Webfleet Mobile-app nu

Als u een bestaande Webfleet-klant bent, kunt u de GRATIS app downloaden via de Apple App Store of via Google Play voor Android. Log in met uw Webfleet-aanmeld­ge­gevens. 3

Download in de App Store
Ontdek het op Google play

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

1 Tracking van bedrijfs­mid­delen vereist de installatie van een LINK 340-trac­king­systeem en een actief abonnement voor tracking van bedrijfs­mid­delen.

2 Resterende rijtijd (RDT) of Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus extra service is vereist.

3  Webfleet Mobile is een mobiele app voor Webfleet, onze uitgebreide webap­pli­catie voor fleet management. Het kan alleen worden gebruikt door klanten met een abonnement op Webfleet.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.