Midden- en klein­be­drijf

Aanbevolen producten voor een middelgroot of klein wagenpark

Midden- en klein­be­drijf

Aanbevolen producten voor een middelgroot of klein wagenpark

Onze oplossingen voor een middelgroot of klein wagenpark bieden u veel meer dan alleen tracking en tracing. Oplossingen van Webfleet Solutions zijn ontworpen om ook de bestuurder te onder­steunen. Met deze oplossingen bent u niet alleen op de hoogte van waar, wanneer en hoe een voertuig werd gebruikt, maar maakt u het werk voor uw teams op de weg ook gemak­ke­lijker door ze te onder­steunen met de juiste tool. U kunt binnen één dag aan de slag, zonder IT-in­stal­latie, en u bespaart direct geld.

Meer controle

Een fleet manager bekijkt een routekaart op een laptop

Meer controle

Weet altijd waar uw voertuigen en werknemers zijn: krijg inzicht in rijtijd, rijstijl, tijd op locatie, stilstand en werktijd. Zorg voor trans­pa­rantie en geef uw bestuurders meer verant­woor­de­lijkheid.

Verlaag uw kosten

Gasslangen op een tankstation

Verlaag uw kosten

Uw bestuurders krijgen advies over hoe ze zorgvul­diger om kunnen gaan met de voertuigen. Zo bespaart u op brand­stof­kosten, onder­houds­kosten en verze­ke­rings­kosten.

Meer factu­reerbare uren

Bespaar geld met oplossingen voor een middelgroot of klein wagenpark

Meer factu­reerbare uren

Maak beter gebruik van de tijd met tools zoals het geauto­ma­ti­seerde ritten­re­gi­stratie en geauto­ma­ti­seerde werktijd­re­gi­stratie. Stuur de bestuurder die het snelst ter plaatse zal zijn aan de hand van realtime verkeers­in­for­matie en vergroot zo uw factu­reerbare tijd.

wfs workflow management

Waarom digita­li­seren bedrijven hun werkproces?

wfs workflow management

Bedrijven zoals dat van u gebruiken automa­ti­sering en digita­li­sering om kosten te verlagen en prestaties een impuls te geven. Ontdek hoe.

Ontvang uw gratis gids

Waarom kiezen bedrijven met een middelgroot of klein wagenpark voor Webfleet?

Gebruiks­vrien­delijk

Lokale onder­steuning

Toekomst­be­stendig

Kies het beste voertuig­volg­systeem voor uw bedrijf

Webfleet fleet management software op desktop scherm

Oplossing voor een middelgroot of klein wagenpark

  • Duidelijke en nauwkeurige rapporten met betrekking tot rijtijd, rijgedrag en doorge­brachte tijd op locatie
  • Realtime positie van uw voertuig
  • Slim en efficiënt volgen en plannen
Webfleet fleet management software op desktop scherm

Optioneel: Aanbevolen extra's

  • Live verkeers­in­for­matie
  • Orders toewijzen en werkproces
  • Beheerde werktijd

Bel mij terug

Praat met een specialist en ontdek wat een fleet manage­ment-op­lossing voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.