Fleet management voor vracht­wagens

Demo aanvragen

Laat uw bedrijf groeien door Europa's beste aanbieder van telema­ti­ca­ser­vices. Webfleet, onze cloud-op­lossing voor fleet management, biedt u alle hulpmid­delen die u nodig hebt om aan de regelgeving te blijven voldoen, veiligheid te waarborgen, efficiëntie te verbeteren en de produc­ti­viteit van uw trucks en chauffeurs te verhogen.

Met Fleet management voor vracht­wagens kunt u

Verlaag kosten

Via bewaking van brandstof, onderhoud en rijstijl

Verhoog de produc­ti­viteit

Met geopti­ma­li­seerde planning, routering en commu­ni­catie

Voldoe aan de regelgeving

Met tacho­graaf­down­loads, werktijden en digitale voertui­gin­specties

Voorkom ongevallen

Door bestuurders op de veiligste routes en voertuigen in goede staat te houden

Wees op de hoogte van de locatie van al uw assets

Altijd via één interface

Bied onder­steuning voor bestuurders

Met realtime coaching van bestuurders

Belang­rijkste kenmerken van fleet management voor vracht­wagens

Laat vanaf één plek zien dat u aan de wetgeving voldoet

Met Webfleet Tachograaf Manager kunt u probleemloos aantonen dat u de wetgeving naleeft voor chauffeurs op de weg en uw team op kantoor.

Tachograph Manager downloadt alle vereiste tacho­graaf­ge­gevens op afstand en biedt downlo­ad­sta­tussen, analyses en rapportages van chauffeurs en voertuigen over dagelijkse activi­teiten van uw bestuurders, en meer informatie via een eenvoudige dashboard­weergave. Daarnaast zijn de inspecties eenvoudiger met al uw records op één plaats.

Meer informatie over Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse van tacho­graaf­ge­gevens

Webfleet TachoShare is een module voor het op afstand downloaden en archiveren van tacho­graaf­ge­gevens van voertuigen op de weg terwijl het connec­ti­viteit biedt voor analy­se­software van derden*.

U krijgt de volledige controle over uw gegevens, en over met wie u de gegevens deelt vanaf een beveiligd, toegan­kelijk archief.

Meer informatie over Webfleet TachoShare⁠

Digitale voertui­gin­specties voor meer veiligheid

Stroomlijn uw nalevings­proces met de Webfleet Vehicle Check-app. Met aangepaste en vooraf ingestelde contro­le­lijsten maakt onze app het voor bestuurders gemakkelijk om dagelijkse voertui­gin­specties uit te voeren en tegelij­kertijd papierwerk te minima­li­seren. Daarnaast kunt u defecten snel opsporen en verhelpen.

Meer informatie over Webfleet Vehicle Check⁠
predefined defects list
fleet manager driver 01

Verzet meer werk met een geopti­ma­li­seerde planning

Webfleet biedt actuele informatie over de resterende rij- en rusttijden van uw chauffeurs. Op deze manier kunt u op de hoogte blijven van welke chauffeur genoeg rijtijd over heeft om de volgende opdracht op tijd uit te voeren.

Met de resterende rijtijden kunt u het proces van order­toe­wijzing optima­li­seren, terwijl u blijft voldoen aan de regelgeving met realtime meldingen van sociale overtre­dingen.

Meer informatie over Resterende rijtijden⁠

Vereen­voudig het werk van de chauffeur

De PRO 8375 TRUCK Driver Terminal biedt vracht­wa­gen­spe­ci­fieke navigatie, speciale vracht­wa­gen-POI's en TomTom Traffic voor optimale routes en aankomst­tijden.

Door Webfleet** te verbinden kunt u de locaties van uw vracht­wagens controleren, krijgt u gedigi­ta­li­seerd orderbeheer tussen uw chauffeurs en het kantoor en ontvangt u realtime feedback en advies over de rijstijl. Bovendien maakt het open platform van het apparaat aanpas­singen mogelijk met een breed scala aan bedrijfs­toe­pas­singen, zoals barco­de-s­cannen en digitale handte­ke­ningen om de levering te registreren.

Meer informatie over PRO 8475 TRUCK⁠
truck pro8475 code scanning
office webfleet dashboard

Verkeers­vei­ligheid en rijgedrag verbeteren

In de trans­port­sector is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw bestuurders veilig zijn op weg. OptiDrive 360 biedt belangrijke inzichten aan zowel de fleet manager als de bestuurder, met feedback vóór, tijdens en na elke rit.

Het eenvoudige overzicht van uw voertuig­on­derhoud van Webfleet helpt u om uw vracht­wagens in goede staat te houden, de verkeers­vei­ligheid te verhogen en te besparen op repara­tie­kosten.

Meer informatie over OptiDrive⁠

Verlaag uw kosten en bewijs duurzaamheid dankzij controle op brand­stof­ver­bruik

Door verbinding te maken met de FMS*** van uw vrachtwagen, kunt u nauwkeurig het brand­stof­niveau en het verbruik in de gaten houden. Met het rapport over brand­stof­ver­bruik van Webfleet kunt u resources beheren, uw bedrijfs­kosten optima­li­seren en brand­stof­be­spa­rende strategieën imple­men­teren om de duurzaamheid van uw wagenpark te verbeteren. Inzichten in rijpres­taties helpen uw bestuurders ook om zichzelf effici­ëntere en kosten­be­spa­rende rijstijlen aan te wennen.

Meer informatie over Webfleet-rapportage⁠
service truck
trucks rear 01

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen biedt u volledig inzicht in de posities en het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen. Vanaf één locatie kunt u direct de status van alle aangedreven bedrijfs­mid­delen en voertuigen in uw wagenpark controleren. Dit helpt u bij het behoud van hun beveiliging, waarde en effec­ti­viteit. Daarnaast zorgen geauto­ma­ti­seerde processen en meldingen voor een verlaging van uw werklast.

Meer informatie over Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen en Webfleet Aanhangers


Bundels voor vracht­wagen- en bussen­parken

Weet u niet welke producten het beste bij uw behoeften passen? Webfleet biedt bundel­op­los­singen, waarmee u alles wat u nodig heeft in één pakket kunt afnemen. Met een eenmalige installatie minima­li­seert u de inactieve tijd van voertuigen, waardoor u sneller rendement op uw investering kunt behalen

IMPACT

Brand­stof­be­sparing en duurzaamheid
Verlaag het brand­stof­ver­bruik om de opera­ti­onele efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren.

TRUST

Eenvoudige naleving
Integreer tacho­graaf­beheer, werktijd, bestuur­der­si­den­ti­fi­catie en voertui­gin­specties voor stressvrije naleving.

TOTAL

Efficiëntie en produc­ti­viteit
Optima­liseer de commu­ni­catie met bestuurders en end-to-end beheer van werkpro­cessen voor betere prestaties.

Wat kan Webfleet doen voor jouw wagenpark?

Verbeter uw brand­stof­ver­bruik

60.000 klanten profiteren dagelijks van Webfleet

Een optimale workflow bepaalt het succes van een bedrijf
Sven Tuinstra, PreZero Transport
Klant beter servicen op bezorgtijd.
Coen Schlüter, Albert Heijn
40% besparing op communicatie.
Sven Maes, RSC Trans – Division of Pacorini Antwerp NV

Demo aanvragen

Ontdek wat u kunt bereiken voor uw wagenpark met Webfleet

* API beschikbaar voor externe leveran­ciers om hun service te integreren.
** Alleen verbinding met Webfleet bij gebruik met een compatibele LINK.
*** FMS: de "Fleet Management Systems Interface" is een gestan­daar­di­seerde interface die de toegang tot voertuig­ge­gevens mogelijk maakt.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.