Duurzaamheid van uw wagenpark en elektrische voertuigen

Meet en verminder uw CO2-uitstoot.

Duurzaamheid van uw wagenpark en elektrische voertuigen

Meet en verminder uw CO2-uitstoot.

Een duurzaam wagenpark of een winstgevend bedrijf? Laten we voor beide gaan. Door uw voertuigen te verbinden met Webfleet krijgt u het inzicht dat nodig is om de CO₂-uitstoot van uw wagenpark te meten en te verminderen. Of u nu elektrisch wilt gaan rijden of bestuurders wilt coachen bij het verminderen van hun brand­stof­ge­bruik, wij hebben de middelen om het mogelijk te maken.


Ontdek onze oplossingen voor de duurzaamheid van uw wagenpark

Fleet management voor EV's

Fleet management voor EV's

Haal alles uit uw elektrische voertuigen

Op data gebaseerde elektri­fi­cering

Op data gebaseerde elektri­fi­cering

Weet wanneer u EV's aan uw wagenpark moet toevoegen met duidelijke inzichten

EV-cal­cu­lator voor totale eigen­doms­kosten

EV-cal­cu­lator voor totale eigen­doms­kosten

Maak een schatting van de totale eigen­doms­kosten van uw EV's

Groen en veilig rijden

Groen en veilig rijden

Ondersteun duurzaam en veilig rijden

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Gebruik digitale oplossingen om brandstof te besparen en uw uitstoot te verlagen

Banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS)

Banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS)

Zorg dat uw banden langer meegaan met het Webfleet-ban­den­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS).

CO2- rapport

CO2- rapport

Rapporteer nauwkeurig de impact van uw bedrijf op het milieu

EV Charger Monitoring

EV Charger Monitoring

Beheer uw privé EV-laders in Webfleet

Met Webfleet kunt u

Uw CO2-uitstoot verlagen,

brandstof besparen en uw impact op de planeet verkleinen

Efficiënt overstappen op elektrisch

en EV's eenvoudig beheren zodra ze in uw wagenpark komen

Voldoen aan de CSRD

en aan autori­teiten en klanten rapporteren indien vereist

Voertuigen in een brand­stof­be­spa­rende toestand houden

met gepland onderhoud

Op de beste routes en buiten de verkeers­drukte blijven

voor een betere service en minder stress

Zorgen dat uw banden langer meegaan

met ons banden­span­ning­con­tro­le­systeem

Vind de juiste oplossing voor uw bedrijf

Rijstijl en coaching

Gebruik onze OptiDrive 360-tool om bestuurders realtime tips te geven over veiliger en zuiniger rijden. Analyseer hoe rijpres­taties het brand­stof­ver­bruik en de uitstoot van voertuigen beïnvloeden. Onderneem actie om de uitstoot te verminderen en uitvaltijd en ongevallen te voorkomen.

Meer informatie over rijstijl en coaching⁠
fleet manager driver 04
ev van charging plugging 01 cropped

Fleet management voor EV's

Ontdek welke voertuigen kunnen worden vervangen door een elektrisch voertuig met ons rapport voor wagen­par­ke­lek­tri­fi­cering. Monitor vervolgens al uw voertuig­typen op één gebruiks­vrien­delijk platform: volg het bereik, het energie­ver­bruik, de oplaad­status en meer voor een betrouwbare bedrijfs­voering.

Meer informatie over EV-fleet management⁠

CO2-rapportage

Volg de uitstoot van elk voertuig in uw wagenpark met het CO2-rapport van Webfleet. Onze methode voor uitstoot­be­re­kening is gecer­ti­fi­ceerd door TÜV Rheinland, zodat u eenvoudig nauwkeurige CO2-rapporten kunt opstellen en de naleving van wetgeving zoals CSRD kunt beheren.

Meer informatie over CO⁠2 -rapportage⁠
C02 Report TUV certif 3
vehicle maintenance

Voertuig­on­derhoud

Plan onder­houds­taken en servi­ce­beurten op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens of motoruren om uw kosten laag en uw voertuigen brand­stof­zuinig te houden. Een alarm informeert u over diagnose- en motor­pro­blemen zodat de bijbe­ho­rende onder­houds­taken automatisch worden gepland.

Meer informatie over voertuig­on­derhoud⁠

Banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS)

Maxima­liseer de levensduur van uw banden met het banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS) van Webfleet. Een langere levensduur van de banden betekent een lager gebruik van hulpbronnen – goed nieuws voor de planeet – en een maximale levensduur van uw banden – goed nieuws voor uw bedrijfs­re­sul­taten.

Meer informatie over TPMS⁠
truck front tyre
truck driver tunnel

Profes­si­onele navigatie

Verlaag uw CO2-uitstoot door op de snelste routes te blijven. Met profes­si­onele navigatie kunt u ook route­planning en orderbeheer optima­li­seren. Live verkeer­s­up­dates maken het gemak­ke­lijker om vertragende situaties zoals files, wegwerk­zaam­heden en slecht weer te voorkomen.

Meer informatie over profes­si­onele navigatie⁠

Wilt u een positieve impact hebben op het klimaat? Laten we uw wagenpark groener maken!

Bereken snel uw CO2-uitstoot met onze handige tool. Ontdek bovendien hoe u kunt deelnemen aan ons partner­schap met Justdiggit om droge gebieden in Afrika weer groen te maken.

Meer informatie⁠

Alles wat u moet weten over de duurzaamheid van uw wagenpark

Wat houdt duurzaamheid van het wagenpark in?

0
Naar content gaan

Duurzaamheid in fleet management betekent het bereiken van zakelijke en opera­ti­onele doelen zonder dat dit ten koste gaat van het welzijn en de veiligheid van toekomstige generaties. Hiervoor moeten bedrijven soms verder kijken dan de korte­ter­mijn­ef­fecten van hun activi­teiten en prioriteit geven aan de lange­ter­mijn­impact. Een duurzame strategie voor fleet management omvat zaken zoals het verlagen van het brand­stof­ver­bruik, het trans­pa­ranter worden over de hoeveelheid CO2-uitstoot en het stimuleren van een bewustere rijstijl.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Duurzaam beheer van uw wagenpark is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor uw bedrijf. Naast dat het ervoor zorgt dat u voldoet aan zowel de huidige als de toekomstige regelgeving met betrekking tot CO2-uitstoot en andere zaken, helpt het u om zaken als brand­stof­kosten en slijtage aan voertuigen efficiënt onder controle te houden. Een duurzamer wagenpark is simpelweg een toekomst­be­sten­diger wagenpark.

Wat zijn de voordelen van duurzaamheid voor bedrijven?

0
Naar content gaan

Duurzaamheid is in ieders belang. Het bewust beheren van de hulpbronnen van de aarde en het minima­li­seren van de negatieve impact die we hebben op het ecosysteem is iets waar we allemaal baat bij hebben. Voor een bedrijf levert duurzamer werken nog een aantal specifieke voordelen op: van het voldoen aan regelgeving tot lagere kosten op belangrijke gebieden en het handhaven van een positieve reputatie op de markt.

Hoe kan Webfleet bedrijven helpen verant­woor­de­lijker voor het milieu te zijn?

0
Naar content gaan

En hoewel bedrijven tegen­woordig het besef hebben dat ze duurzamer moeten worden, is het niet zo eenvoudig om daadwer­kelijk actie te ondernemen. Want hoe kunt u bepalen welke wijzigingen er in uw wagenpark nodig zijn voor het effectief verlagen van uw impact op het milieu, zonder dat u cruciale schade toebrengt aan uw produc­ti­viteit? Webfleet stelt u in staat om die vraag te beant­woorden, met een duidelijk inzicht in alle activi­teiten van uw wagenpark, nauwkeurige gegevens en rapportage, en toonaan­ge­vende tools. Zo kunt u effectief en meetbaar actie ondernemen.

Welke bedrijven profiteren van de duurzame oplossingen van Webfleet?

0
Naar content gaan

Elk klein of groot bedrijf waarbij voertuigen het kernon­derdeel van de bedrijfs­ac­ti­vi­teiten vormen, kan vertrouwen op de oplossingen van Webfleet om duurzamer te gaan werken.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.