EV Services Platform

Uw complete oplossing voor een eenvoudig, succesvol elektri­fi­ca­tie­traject

Maak een afspraak met ons

Het EV Services Platform brengt toonaan­ge­vende energie- en e-mobi­li­teits­aan­bieders samen in een beveiligd netwerk aan services. U kunt de juiste combinatie van oplossingen voor uw bedrijf kiezen, naadloos verbonden en met lagere integra­tie­kosten.

Wat kunt u doen met het EV Services Platform?

Verlaag integra­tie­kosten

Geselec­teerde EV-services worden vooraf geïnte­greerd op het platform

Alle elektri­fi­ca­tie­ser­vices op één plek

Compleet pakket services om u te helpen uw wagenpark elektrisch te maken en te beheren

Vermijd afhan­ke­lijkheid van één leverancier

Flexi­bi­liteit in de keuze van leveran­ciers met vooraf geïnte­greerde partners

Krijg toegang tot toonaan­ge­vende oplossingen

Profiteer van toegang tot geavan­ceerde services, verbeterd door gegevens­uit­wis­seling tussen partners

Bescherm uw gegevens

Het platform voldoet aan de AVG en beschermt uw gegevens­privacy

Welke services op het platform kunt u gebruiken?

Fleet management voor EV's

Beheer gemengde wagenparken op één platform

Bewaak uw EV's en voertuigen met een verbran­dings­motor op één plek

Laat uw activi­teiten soepel verlopen

Analyseer realtime gegevens over bereik, accuniveau en energie­ver­bruik

Optima­liseer de prestaties van uw wagenpark

Gebruik gegevens over rijstijl en energie­ver­bruik om de prestaties van uw wagenpark te verbeteren

fleet manager 01 ev stations
ev station van

Hardware en software voor EV-laders

Plan geschikte laders

Ontvang deskundig advies over het ontwerpen van uw laadin­fra­structuur

Weet waar u uw opladers moet installeren

Baseer uw instal­laties op de behoeften van uw wagenpark en energie­be­per­kingen

Houd uw opladers in de gaten

Volg uw oplaad­pres­taties op een dashboard

Slim laden van EV's

Bespaar op energie­kosten en verminder uitstoot

Vermijd extra kosten voor overschrijding door piekbe­lasting en verlaag uw uitstoot door uw eigen hernieuwbare energie­bronnen te gebruiken voor het opladen

Houd laders en voertuigen in de gaten op één platform

Verbind een lader van elk merk1 met Webfleet en houd naast uw EV's de laadroutine in de gaten

Optima­liseer de accule­vensduur van uw voertuig

Regel de laadsnelheid om versnelde accude­gra­datie te voorkomen

parking fleet black vans
fleet manager tablet 01

EV-planning

Stel een orderplan op dat past bij uw elektrische wagenpark

Plan orders op basis van energie-, laad-, accu- en route­be­per­kingen

Optima­liseer de toewijzing van voertuig naar route naar order

Planning en laadpri­o­ri­teiten bepaald aan de hand van voertuig­ge­gevens

Verbeter uw klant­er­varing

Zorg voor nauwkeurige doorgifte van verwachte aankomst­tijden waarin rekening wordt gehouden met oplaad­beurten of onverwachte vertra­gingen

Energie­beheer voor EV's

Vermijd beperkingen van het elektri­ci­teitsnet

Gebruik slimme energie­ba­lan­cering om het laadver­mogen te maxima­li­seren binnen de overtollige capaciteit van uw gebouw en andere energie­ver­bruikers

Profiteer optimaal van uw energie­ta­rieven

Maak een prognose van uw energie­be­hoefte en profiteer van de beste tarieven van uw energie­le­ve­rancier

Profiteer van een betere ROI op energie-in­ves­te­ringen

Genereer inkomsten door uw flexi­bi­liteit in energie­vraag aan te bieden op verschil­lende energie­markten

renewable energies
3d inside electric vehicle

Analyse van EV-accu's

Waarborg de veiligheid en betrouw­baarheid van uw wagenpark

Ontvang tijdig alarmen over eventuele afwijkingen in de accu

Houd de restwaarde van uw EV in de gaten

Bekijk historische rapporten over de status van de accu tijdens het rijden en laden

Maxima­liseer de levensduur van uw accupakket

Krijg inzicht in hoe u de levensduur van de accu kunt verlengen en hoe u vervanging van accu's kunt plannen

Onze vertrouwde EV-serv­ice­partners

EV Services Platform

Een portfolio van EV-services voor bedrijfs­wa­gen­parken

Word een partner

Word lid van het eerste EV Services Platform

Promoot uw services en vergroot uw klantbereik op het EV Services Platform

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

1 Compatibel met OCPP 1.6j en verbonden met internet.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.