Fleet management voor bouwbe­drijven

Verhoog de efficiëntie en beveilig je bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Fleet management voor bouwbe­drijven

Verhoog de efficiëntie en beveilig je bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Met de Webfleet fleet manage­ment-software voor de bouw kunt u de efficiëntie verhogen, de beveiliging verbeteren en tijd besparen op admini­stra­tieve taken. Met realtime gegevens over uw voertuigen en middelen binnen handbereik, kunt u uw activi­teiten efficiënter plannen.

Webfleet helpt u:

Altijd te weten waar uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen zich bevinden

De werktijd­re­gi­stratie te digita­li­seren

Uw waardevolle bedrijfs­mid­delen te beschermen

De kosten te verlagen met behulp van realtime monitoring en inzichten

Efficiënter gebruik te maken van uw apparatuur, voertuigen en personeel

Integreer al uw zakelijke systemen

Key features fleet manage­ment-software voor bouwbe­drijven

Weet altijd waar uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen zich bevinden

Webfleet Fleet management software voor de bouw biedt realtime tracking van de positie en het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen en wagenpark. Ons voertuig­volg­systeem laat precies zien wanneer, waar en hoe uw wagenpark wordt gebruikt en hoeveel tijd de bestuurders achter het stuur doorbrengen.

Meer informatie over het volgen van voertuigen⁠
excavator tipper truck
pro8375 pro2020 en

De werktijd­re­gi­stratie digita­li­seren

Uw werknemers scannen een RFID-kaart op het PRO-systeem, waardoor hun werktijden digitaal worden bijgehouden in Webfleet. De gegevens worden gearchi­veerd in het systeem zodat u deze gemakkelijk kunt inzien en analyseren.

Meer informatie over werktijd­re­gi­stratie⁠

Bescherm uw waardevolle bedrijfs­mid­delen en voertuigen 24 uur per dag, 7 dagen per week

Webfleet waarschuwt u direct als een voertuig of middel een door u bepaald gebied verlaat. Het is dus eenvoudig om ze te traceren en om vlug te reageren als ze niet zijn waar ze zouden moeten zijn.

Meer informatie over tracking van bedrijfs­mid­delen⁠
excavator 01
industries

De kosten verlagen met behulp van realtime monitoring en inzichten

Dankzij de fleet manage­ment-software voor bouwbe­drijven kunt u op Webfleet onderhoud plannen en beheren om uw wagenpark in goede conditie te houden en de repara­tie­kosten te beperken. Stel meldingen in op basis van de kilome­ter­teller, bedrijfstijd of tijd sinds het laatste onderhoud en krijg automatisch een melding als er signalen zijn die duiden op een storing. U kunt ook het brand­stof­ver­bruik controleren om abnormaal verbruik in kaart te brengen.

Meer informatie over groen en veilig rijden⁠

Efficiënter gebruik­maken van uw apparatuur, voertuigen en personeel

Profes­si­onele navigatie maakt gebruik van een complex netwerk van live verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw werknemers te helpen opstop­pingen en files te vermijden. Hierdoor kunt u uw middelen efficiënter beheren en uw werk beter plannen.

Meer informatie over profes­si­onele navigatie en verkeer⁠
truck pro8 navigation close view eu
service van pro8475 digital signature 02

Integreer al uw zakelijke systemen

Integreer eenvoudig bedrijfs­toe­pas­singen en -systemen van derden met de hardware en software van Webfleet om uw ideale werkproces te creëren. Maak bijvoor­beeld verbinding met hardware van derden om de identiteit van een bestuurder te controleren of combineer de PRO 8475 Driver Terminal met andere toepas­singen om barcodes te scannen en digitale handte­ke­ningen op te slaan.

Meer informatie over bedrijfs­in­te­gratie⁠
wf construction whitepaper

Technologie verandert de bouw. Wat kan dit voor u betekenen?

wf construction whitepaper

Dit eBook onthult hoe digita­li­sering en automa­ti­sering de bouwsector veranderen en hoe de barrières en risico's bij de imple­men­tatie van nieuwe techno­lo­gieën kunnen worden overwonnen.

Download het GRATIS

Bekijk onze oplossingen voor de bouw

Voertuig­volg­systeem

Voertuig­volg­systeem

Volg voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime om geld te besparen en de rijtijden te verkorten.

Workflow Management

Workflow Management

De werktijden en rijstijl worden automatisch gevolgd en bijgehouden.

Tracking van bedrijfs­mid­delen

Tracking van bedrijfs­mid­delen

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface.

PREMIUM.connect

PREMIUM.connect

Integreer fleet management met uw bestaande oplossingen van derden.

Groen en veilig rijden

Groen en veilig rijden

Verlaag de kosten met realtime monitoring en inzichten.

Profes­si­onele navigatie

Profes­si­onele navigatie

Een ingewikkeld netwerk van live verkeers­ge­gevens en geavan­ceerde algoritmen helpt u om verkeers­hinder te vermijden.

Wat onze klanten zeggen

4% besparing op brandstof.
Kees van Ooijen, AgruniekRijnvallei
Het voordeel van Webfleet voor ons is met name de koppeling met de technische gegevens van de voertuigen.
Fréderic Dufour, Dufour
Voor het leveren naar onze werven maken we gebruik van het Webfleet ordersysteem.
Henri de Swaef, Group-f
wf wp protect construction fleet

Hoe beveiligt u machines op uw bouwplaats?

wf wp protect construction fleet

Met dit eBook ontdekt u hoe u de beste tools kunt gebruiken om uw materieel te beschermen en diefstal te voorkomen.

Download het GRATIS

Verhoog de efficiëntie en beveilig uw bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Automa­tiseer processen. Bescherm uw bedrijfs­mid­delen. Bespaar tijd op admini­stra­tieve taken. Dit alles terwijl u uw voertuigen, middelen en team efficiënter gebruikt. Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.