Wagen­parkaankoop en -inkoop

Vereen­voudig uw bedrijfs­pro­cessen

Als inkoop­ma­nager of aankoop en logis­tiek­ma­nager van een wagenpark bent u altijd op zoek naar betere manieren om wagen­park­in­kopen en -aankopen te managen en probeert u tegelij­kertijd de zicht­baarheid op wagen­park­pres­taties en -gebruik te vergroten. WEBFLEET, de beste fleet manage­ment-op­lossing in Europa, stroomlijnt uw documen­tatie en besluit­vor­mings­pro­cessen.

Wat is belangrijk voor u als inkoop­ma­nager van een wagenpark?

Betere zicht­baarheid

Houd uw bedrijfspres­taties bij met het WEBFLEET-dash­board. Vergelijk uw vooraf bepaalde KPI's met realtime gegevens over onder meer de produc­ti­viteit van uw personeel en de opera­ti­onele prestaties van uw voertuigen. Zo krijgt u inzicht in uw rendement op investering. Inkoop­ma­nagers van wagen­park­be­drijven die WEBFLEET gebruiken, verdienen hun investering terug in gemiddeld zes tot negen maanden.

wf dashboard
maintenance

Kosten­ver­laging

Krijg een duidelijk beeld van de winst­ge­vendheid van uw wagenpark met rapporten over brand­stof­ver­bruik en rijgegevens. WEBFLEET geeft waarschu­wingen als het tijd is om een onder­houds­beurt in te plannen en wanneer een voertuig een storing heeft. Zo voorkomt u dat uw voertuigen onverwacht inactief zijn of dure reparaties nodig hebben. Hoeveel kan een fleet manage­ment-op­lossing uw bedrijf besparen? Ontdek dit in enkele seconden met onze bespa­rings­cal­cu­lator.

Procesop­ti­ma­li­satie

Het is een ingewikkeld proces om te bepalen hoe u uw zakelijke doelen kunt behalen. WEBFLEET automa­ti­seert papierwerk, waardoor er voor aankoop en logis­tiek­ma­nagers tijd vrijkomt om zich op naleving en strategie te richten. Ons fleet manage­ment-systeem kan worden geïnte­greerd met uw huidige tools, waardoor u een complete oplossing heeft die het gebruik van meerdere aanbieders onnodig maakt.

wf tracking van supporting image 03
fuel over time

Concur­ren­tie­voordeel

Als inkoop­ma­nager van een wagenpark streeft u voortdurend naar een hogere efficiëntie. Monitor de brand­stof­pres­taties van uw wagenpark vanaf één interface. Door realtime rapporten van vroeger gebruik te bekijken, maakt u kosten­ef­fec­tievere keuzes wanneer u nieuwe voertuigen inkoopt. Met al uw bedrijfs­ge­gevens bij elkaar, maakt u uw wagenpark toekomst­be­stendig met nuttige analyses.

Duurzaam­heids­doelen

Een groener wagenpark is essentieel voor het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk. Houd de CO2-uitstoot en het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark onder controle. Met het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van WEBFLEET kunt u de banden­spanning en -tempe­ratuur monitoren. Goed onderhouden banden helpen u met uw milieu­doelen door het brand­stof­ver­bruik te verminderen en de gebruiksduur van banden te verlengen. Als u klaar bent om elektrische voertuigen in uw wagenpark op te nemen, geeft ons Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport aan welke voertuigen in uw wagenpark kunnen worden vervangen door elektrische voertuigen.

electric vehicles

Hoe kunnen wij u als inkoop­ma­nager van een wagenpark helpen?

Krijg een volledig, realtime overzicht van de prestaties van uw wagenpark

Verminder kosten door brand­stof­ver­bruik en rijgegevens te volgen

Behoud uw concur­ren­tie­voordeel met een efficiënter wagenpark

Automa­tiseer werkpro­cessen en verhoog de produc­ti­viteit van uw personeel

Ontdek mogelijk­heden om uw bedrijf winst­ge­vender te maken

Monitor de CO₂-uitstoot en vergroot uw duurzaamheid

Bekijk onze in- en aankoop­functies voor wagenparken in meer detail

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Wilt u weten hoe u uw wagen­park­kosten kunt verlagen?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download het eBook vandaag nog en ontdek hoe u uw lopende wagen­park­kosten onder controle kunt krijgen.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.