Wagen­parkaankoop en -inkoop

Vereen­voudig uw bedrijfs­pro­cessen

Wagen­parkaankoop en -inkoop

Vereen­voudig uw bedrijfs­pro­cessen

Als inkoop­ma­nager of logistiek inkoper van een wagenpark bent u altijd op zoek naar betere manieren om wagen­park­in­kopen en -aankopen te managen en probeert u tegelij­kertijd de zicht­baarheid op wagen­park­pres­taties en -gebruik te vergroten. Webfleet, de beste fleet manage­ment-op­lossing in Europa, stroomlijnt uw documen­tatie en besluit­vor­mings­pro­cessen.

Wat is belangrijk voor u als inkoop­ma­nager van een wagenpark?

Betere zicht­baarheid

Als u werkzaam bent als logistiek inkoper, inkoper in de bouw of inkoper in de automotive industrie is het voor u van groot belang om inzicht te hebben in de prestaties van uw bedrijf. Met het Webfleet-dash­board houdt u alle bedrijfs­re­sul­taten gemakkelijk bij. Vergelijk uw vooraf bepaalde KPI's met realtime gegevens over onder meer de produc­ti­viteit van uw personeel en de opera­ti­onele prestaties van uw voertuigen. Zo krijgt u inzicht in uw rendement op investering. Inkoop­ma­nagers van wagen­park­be­drijven die Webfleet gebruiken, verdienen hun investering terug in gemiddeld zes tot negen maanden.

Webfleet dashboard voor een inkoop­ma­nager of logistiek inkoper
Voertuig­on­derhoud rapport voor inkoop­ma­nagers

Kosten­ver­laging

Met rapporten over brand­stof­ver­bruik en rijgegevens krijgt u als inkoop­ma­nager een duidelijk beeld van de winst­ge­vendheid van uw wagenpark. Webfleet geeft waarschu­wingen als het tijd is om een onder­houds­beurt in te plannen en wanneer een voertuig een storing heeft. Zo voorkomt u dat uw voertuigen onverwacht inactief zijn of dure reparaties nodig hebben. Bent u werkzaam als logistiek inkoper, inkoper bij een bouwbedrijf of als inkoper in de automotive industrie en bent u benieuwd hoeveel een fleet manage­ment-op­lossing uw bedrijf kan besparen? Ontdek dit in enkele seconden met onze bespa­rings­cal­cu­lator.

Procesop­ti­ma­li­satie

Het is een ingewikkeld proces voor een inkoop­ma­nager om te bepalen hoe u uw zakelijke doelen kunt behalen. Webfleet automa­ti­seert papierwerk, waardoor er voor u als logistiek inkoper tijd vrijkomt om u op naleving en strategie te richten. Ons fleet manage­ment-systeem kan worden geïnte­greerd met uw huidige tools, waardoor u een complete oplossing heeft die het gebruik van meerdere aanbieders onnodig maakt.

Fleet manage­ment-systeem voor een inkoop­ma­nager of logistiek inkoper
Brand­stof­con­sumptie rapport voor inkoop­ma­nagers

Concur­ren­tie­voordeel

Als inkoop­ma­nager van een wagenpark streeft u voortdurend naar een hogere efficiëntie. Monitor de brand­stof­pres­taties van uw wagenpark vanaf één interface. Door realtime rapporten van vroeger gebruik te bekijken, maakt u kosten­ef­fec­tievere keuzes wanneer u nieuwe voertuigen inkoopt. Met al uw bedrijfs­ge­gevens bij elkaar, maakt u uw wagenpark toekomst­be­stendig met nuttige analyses.

Duurzaam­heids­doelen

Duurzaam­heids­doelen zijn een belangrijk onderdeel in het werk van een logistiek inkoper, een inkoper in de bouw of inkoper in de automotive sector. Een groener wagenpark is essentieel voor het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk. Houd de CO2-uitstoot en het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark onder controle. Met het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van Webfleet kunt u de banden­spanning en -tempe­ratuur monitoren. Goed onderhouden banden helpen u met uw milieu­doelen door het brand­stof­ver­bruik te verminderen en de gebruiksduur van banden te verlengen. Als u klaar bent om elektrische voertuigen in uw wagenpark op te nemen, geeft ons Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport aan welke voertuigen in uw wagenpark kunnen worden vervangen door elektrische voertuigen.

Elektrisch voertuig aan elektrische laadpaal

Hoe kunnen wij u als inkoop­ma­nager van een wagenpark helpen?

Krijg een volledig, realtime overzicht van de prestaties van uw wagenpark

Verminder kosten door brand­stof­ver­bruik en rijgegevens te volgen

Behoud uw concur­ren­tie­voordeel met een efficiënter wagenpark

Automa­tiseer werkpro­cessen en verhoog de produc­ti­viteit van uw personeel

Ontdek mogelijk­heden om uw bedrijf winst­ge­vender te maken

Monitor de CO₂-uitstoot en vergroot uw duurzaamheid

Bekijk onze in- en aankoop­functies voor wagenparken in meer detail

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Wilt u weten hoe u uw wagen­park­kosten kunt verlagen?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download het eBook vandaag nog en ontdek hoe u uw lopende wagen­park­kosten onder controle kunt krijgen.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.