Reageer snel.
voorkom inactieve tijd met TPMS.

Betrouwbare verkeers­vei­ligheid dankzij 24/7 banden­con­trole
Webfleet TPMS - banden­span­nings­con­tro­le­systeem

Bel mij terug

Reageer snel.
voorkom inactieve tijd met TPMS.

Betrouwbare verkeers­vei­ligheid dankzij 24/7 banden­con­trole
Webfleet TPMS - banden­span­nings­con­tro­le­systeem

Het Webfleet-banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS) controleert de banden­spanning en -tempe­ratuur in realtime. Door het voorspellend banden­ma­na­gement worden problemen gedetec­teerd voordat deze leiden tot kostbare reparaties of uitvaltijd. Wat u ook vervoert – passagiers of vracht – TPMS zorgt ervoor dat de bestemming veilig en op tijd wordt bereikt.

Wist u dat?

Slecht banden­span­nings­ma­na­gement kan op allerlei manieren een negatieve impact hebben op uw financiën en veiligheid

20%

van alle commerciële banden op de weg heeft een veel te lage banden­spanning

+2,5%

hoger brand­stof­ver­bruik kan het resultaat zijn van een 20% te lage banden­spanning*

90%

van de pechge­vallen die met banden te maken hebben, zijn het resultaat van langzaam leeglopen

Webfleet TPMS helpt bij

Detectie van problemen voordat deze leiden tot kostbare reparaties of uitvaltijd

Verkleining van het risico op pech en onder­bre­kingen

Verhoogde verkeers­vei­ligheid

Besparing op brand­stof­kosten

Optima­li­sering van de bandle­vensduur

Verhoogde duurzaamheid

Belang­rijkste TPMS functies

Live inzicht in uw banden via de app

Bekijk de meest recente banden­status van al uw met TPMS uitgeruste voertuigen en aanhangers1. Elke voertuig- of aanhan­gerband met een probleem heeft een kleurcode om de ernst van het probleem aan te duiden. Een duidelijke beschrijving van het probleem.

Live banden­span­nings­con­tro­le­systeem
Realtime TPMS meldingen

Realtime meldingen

Ontvang direct na detectie van een afwijkende banden­spanning of temperatuur een melding. Bestuurders kunnen er ook voor kiezen een melding te ontvangen bij kritieke problemen2.

Detectie van langzaam leeglopen

90% van alle pechge­vallen die met de banden te maken hebben, wordt veroorzaakt door langzaam leeglopen. Webfleet TPMS helpt langzaam spannings­verlies te detecteren voordat een bestuurder dit merkt. Het risico op gevaarlijk lage spannings­ni­veaus wordt daardoor kleiner.

Detectie van langzaam vermin­de­rende banden­spanning
Eenvoudig TPMS sensoren beheer

Eenvoudig TPMS sensoren beheer

Onze TPMS-sen­soren zijn ontworpen voor eenvoudige installatie, wat bij plaatsing en vervanging uren tijdswinst oplevert.

Bij een bijna lege sensor­bat­terij en ontbrekende sensoren worden er automatisch onder­houds­taken gemaakt.

Aanhan­ge­ron­der­steuning

Als zowel vrachtwagen als aanhanger zijn uitgerust met een banden­span­ning­con­tro­le­systeem, krijgt u de laatst bekende positie van de aanhanger te zien, evenals aan welke vrachtwagen de aanhanger is gekoppeld.

Aanhanger Onder­steuning
Banden­span­nings­con­tro­le­systeem (TPMS) app

TPMS Tools-app

Onze Webfleet TPMS Tools-app is ontworpen voor gebruik in uw werkplaats of bij uw banden­le­ve­rancier en vereen­voudigt het onderhoud van het banden­span­nings­con­tro­le­systeem.

Meer voertuig­ge­gevens

Webfleet TPMS wordt gebruikt in combinatie met een voertuig­volg­systeem. U ziet alle benodigde voertuig­ge­gevens, inclusief locatie, kilome­ter­stand en meer in één interface3.

Meer voertuig­ge­gevens met TPMS

Alles wat u moeten weten over TPMS

Hoe weet TPMS welke band het is?

0
Naar content gaan

Elke band is uitgerust met een TPMS-sensor die de banden­spanning en -tempe­ratuur in realtime in de gaten houdt. Deze data wordt doorge­stuurd van de banden­sen­soren naar extra systemen. Indien zowel vrachtwagen als aanhanger is uitgerust met TPMS, krijgt u zicht op de locatie van de aanhanger, waardoor u er makkelijker achter kunt komen aan welke vrachtwagen de aanhanger is gekoppeld.

Zijn TPMS-sen­soren een vereiste?

0
Naar content gaan

Sensoren zijn vereist om TPMS de banden­spanning en -tempe­ratuur te laten monitoren. De sensoren sturen de data in realtime door, waardoor u 24/7 banden­con­trole heeft.

Hoe worden de TPMS-sen­soren aangestuurd?

0
Naar content gaan

Onze TPMS-sen­soren werken in combinatie met voertuig­volg­sys­temen. Met naadloze integratie voorzien ze u van de locatie, kilome­ter­teller en andere voertuig­ge­gevens die u nodig heeft om uw wagenpark veilig en productief te houden.

Wat gebeurt er als de TPMS-bat­te­rijen leeg raken?

0
Naar content gaan

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, genereert TPMS automatisch een onder­houdstaak zodat u tijdig uw batterijen kunt vervangen. Het systeem genereert ook automatisch een onder­houdstaak voor eventuele ontbrekende TPMS-sen­soren.

Zijn banden­span­ning­con­tro­le­sys­temen het waard?

0
Naar content gaan

Voorspellend banden­ma­na­gement werkt als proactieve veilig­heids­voor­ziening en vermindert de kans op een klapband aanzienlijk. Een banden­span­ning­con­tro­le­systeem waarborgt uw bedrijfs­re­sul­taten door problemen te detecteren voordat ze leiden tot storingen en inactieve tijd. TPMS verhoogt ook de duurzaamheid van uw wagenpark, aangezien goed onderhouden banden langer meegaan.


Hoe het Webfleet banden­span­nings­con­tro­le­systeem werkt

Hoe Webfleet TPMS werkt

Hoe het Webfleet banden­span­nings­con­tro­le­systeem werkt

Hoe Webfleet TPMS werkt

wfs advanced tyre technology

Geavan­ceerde banden­tech­no­logie: wat betekent dit voor uw wagenpark?

wfs advanced tyre technology

Ons nieuwste e-book gaat uitgebreid in op nieuwe oplossingen, ontwerpen en materialen die ervoor zorgen dat banden optimaal presteren, en het potentiële effect hiervan op de duurzaamheid, de veiligheid en het rendement van uw wagenpark.

Download gids

Rendement op investering binnen zes tot negen maanden

Wilt u problemen met banden voorkomen, uw bestuurders veilig houden en uw banden­kosten terug­dringen? Laat u terugbellen door een van onze experts en ontdek hoe Webfleet TPMS u helpt dit allemaal te bereiken.

Banden­span­nings­con­tro­le­systeem

* Bron: Bridgestone (op basis van een 20% te lage banden­spanning; de impact kan afhankelijk zijn van de speci­fi­caties van de band)

1 Webfleet TPMS biedt onder­steuning voor vracht­wagens met vaste laadbak, tractor-aan­han­ger­com­bi­naties, bussen en touringcars. De TPMS-functie wordt momenteel alleen ondersteund voor aanhangers als de aanhanger wordt gebruikt in combinatie met een trekkende tractor met Webfleet TPMS.

2 Bestuur­ders­waar­schu­wingen in de cabine zijn beschikbaar voor de PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS is een aanvullende service bij een Webfleet-abonnement. Het wordt gebruikt in combinatie met een LINK 710/LINK 740-voer­tuig­volg­systeem voor de gegevens­ver­binding.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.