Fleet management

Woorden­lijst

A

Accelereren
Accelereren is de mate waarin de voertuigsnelheid toeneemt. Accelereren is het tegengestelde van afremmen.
Actief GPS-trackingapparaat
Ook: actieve GPS-tracker. GPS-trackingapparaat dat in regelmatige intervallen gegevens naar een centrale server verzendt. Hiermee is realtime tracking en tracing van een voertuig en geofencing mogelijk.
Analoge tachograaf
Apparaat in het voertuig dat snelheid, afstand en rijtijd registreert op een analoog apparaat.
API
Een application-programming interface (API) bestaat uit programmeerinstructies en standaarden om een webapplicatie of webhulpprogramma te gebruiken. Dankzij een API kunnen softwaretoepassingen verbinding maken, communiceren en informatie of functionaliteit met elkaar uitwisselen.
Afremmen
Afremmen is de mate waarin de voertuigsnelheid afneemt. Afremmen is het tegengestelde van accelereren.
Autoconnectiviteit
Connectiviteit is het koppelen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) tussen mens, machine en het Internet of Things (IoT). Met autoconnectiviteit kan het voertuig internettoegang en gegevens ontvangen van en delen met andere apparaten.
Alternatieve brandstof
Voertuigen op alternatieve brandstoffen (Alternative Fuel Vehicles - AFV's) gebruiken combinaties van alternatieve energiebronnen en technologieën om het gebruik van aandrijving van uit ruwe olie vervaardigde brandstoffen te verminderen.

B

BeiDou
Voorheen bekend onder de naam COMPASS. Chinese versie van een Global Navigation Satellite System.
Bluetooth
Draadloze verbinding voor alledaagse apparatuur, zoals computers en telefoons. De verbinding overbrugt slechts een korte afstand en vervangt in wezen een kabelverbinding. Daarmee is deze functie bijzonder nuttig voor apparatuur die buiten wordt gebruikt, zoals mobiele telefoons en draagbare navigatieapparaten.
Bedrijfsintegratie
De integratie van een fleet management-oplossing met bestaande zakelijke applicaties. Een typisch voorbeeld van systeemintegratie is: een fleet management-oplossing koppelen aan een personeelsbeheersysteem. Daarmee kunt u dagelijkse activiteiten optimaliseren, door leveringen, mensen en middelen, en ladingen dynamisch in te plannen.
Bedrijfsvoertuigen volgen
Tracking en tracing van een volledig wagenpark van personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Hiermee kunt u positie, bewegingen, status en gedrag uitvoerig volgen.
Brandstofverbruik
Hoeveel brandstof een voertuig verbruikt in l/100 km of MPG (mijl per gallon). Deze kengetallen vormen een standaard om het brandstofverbruik en de zuinigheid van voertuigen vast te stellen en te vergelijken.
Brandstofefficiëntie
De verhouding tussen brandstofverbruik en de afgelegde afstand.
Breedtegraad
Geografische coördinaat die aangeeft hoe noordelijk/zuidelijk een positie op aarde is.
Besparingscalculator
Interactief hulpprogramma op het web om bedrijven te laten zien hoeveel geld en tijd ze kunnen besparen met een fleet management-oplossing.
Brandstofmanagementsysteem
Bij een brandstofmanagementsysteem wordt gebruik gemaakt van een proces om het brandstofverbruik en de brandstofkosten te beheren en te verlagen.
Brutovoertuiggewicht
Het brutovoertuiggewicht is het totale gewicht van grote vrachtwagens, aanhangers en andere grote voertuigen. Dit is een belangrijke variabele waar fleet managers rekening mee moeten houden voor de veiligheid op de weg.
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Bandenspanningscontrolesystemen helpen u inactieve tijd te voorkomen doordat het voertuig de juiste bandenspanning houdt en veilig de weg op gaat.

C

CO₂-uitstoot
Uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) in de atmosfeer. Bij voertuigen wordt de CO₂-uitstoot gevormd door de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren die lopen op benzine of diesel.
Connected car
Een motorvoertuig dat is voorzien van telematica. Daarmee kan het verbinding maken met andere apparaten in de auto, of diensten, netwerken en apparaten buiten de auto.
Coördinaten
Een combinatie van cijfers (graden) om uw positie overal ter wereld aan te duiden. Coördinaten worden doorgaans aangegeven met een lengte- en breedtegraad. Als u weet dat de coördinaten van Amsterdam 52° 22’ breedte en 4° 53’ lengte zijn, kunt u de locatie precies aanwijzen op een kaart.
Controle van brandstofverbruik
De controle van het brandstofverbruik en de voertuigstatistieken in een wagenpark om brandstofkosten terug te dringen en de rijstijl te verbeteren.
CAN-bus
CAN-bus is een standaard bussysteem voor voertuigen waarmee communicatie tussen meerdere elektronische regeleenheden van het voertuig mogelijk is. CAN staat voor Controller Area Network. Elektronische regeleenheden (ECU's) zijn onderdelen van een voertuig die informatie bevatten en informatie van andere delen van het voertuig kunnen registreren en delen.
CO2-voetafdruk
Een CO2-voetafdruk is de totale uitstoot van broeikasgas die zowel direct als indirect door menselijke activiteiten wordt gegenereerd. Onder deze uitstoot vallen koolstofdioxide (CO2) en andere gassen die in de dampkring terechtkomen
CSR
Bij CSR (corporate social responsibility, maatschappelijk verantwoord ondernemen) wordt gezorgd voor een actieve toewijding aan ethische bedrijfspraktijken.
CSRD
De richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die bedrijven verplicht te rapporteren over risico's en mogelijkheden die voortvloeien uit maatschappelijke kwesties en milieukwesties, zoals klimaatverandering, en over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

D

Dashboard
Een dashboard is een visuele weergave van Key Performance Indicators (KPI). U krijgt ze te zien in één overzicht, zodat u voortdurend op de hoogte blijft van belangrijke actuele informatie. Een fleet management-dashboard verstrekt bijvoorbeeld uitgebreide realtime informatie over de voertuigen in een wagenpark.
Driver Terminal
Apparaat en interface in de auto voor functies zoals navigatie, werken aan orders, communicatie met de planning, analyse van rijstijl en in hoeverre milieuvriendelijk wordt gereden, verbetering van rijstijl, logboek, enzovoort.
Dynamische ordertoewijzing
Procedures om opdrachten toe te wijzen aan bestuurders. In fleet management wordt hiermee ordertoewijzing van begin tot eind mogelijk gemaakt. Aan de hand van informatie over status, positie en verwachte aankomsttijd kan de geschiktste bestuurder voor een bepaalde opdracht worden gekozen. Instructies en opdrachtupdates kunnen op afstand naar Driver Terminals worden gezonden.
Digi Tacho Symbolen
Digi Tacho symbolen (digitale tachograaf symbolen) zijn de gegevenspunten waarmee de activiteiten van een bestuurder worden geregistreerd.
Dashcam vrachtwagen
Een dashcam is een compacte videocamera die op het dashboard of de voorruit van een voertuig wordt gemonteerd. Het doel van een dashcam is om continu video-opnames te maken tijdens het rijden.

E

ETA
De verwachte aankomsttijd (in het Engels estimated time of arrival, afgekort ETA) is de voorspelde en verwachte datum en tijd waarop een voertuig, zending of levering op een bepaalde locatie aankomt.

F

Fleet management
Een vakterm voor een breed scala oplossingen voor voertuiggerelateerde applicaties waarmee bedrijven hun wagenpark beheren – personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.
Fleet management-systeem
Een combinatie van voertuigtechnologie en Software-as-a-Service (SaaS) waarmee bedrijven brandstof besparen, en de voertuigprestatie, de veiligheid van de bestuurder en de efficiëntie van het wagenpark verbeteren.
Fleet manager
Degene die in een bedrijf verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met bedrijfsvoertuigen en bestuurders.
Fleet tracking
Fleet tracking is een systeem dat bedrijven met behulp van GPS-tracking helpt om hun wagenpark, bestuurders en vervoerde assets in de gaten te houden.
Field-servicemanagement
Field-servicemanagement is het beheren van bedrijfsmiddelen met behulp van tools voor het beheren van planning, werkorders, analyse, rapportage en klantverwachtingen.
Fleet management voor elektrische voertuigen (EV)
Veel fleet managers zijn momenteel aan het beoordelen of elektrische voertuigen (EV's) een rendabele optie zijn voor hun wagenparken. Of ze zijn al overgestapt op elektrische voertuigen en vragen zich af hoe ze fleet management voor elektrische voertuigen zo kunnen implementeren dat ze er het meeste uit halen.

G

GALILEO
Europese versie van een Global Navigation Satellite System.
GLONASS
Russische versie van een Global Navigation Satellite System.
GNSS
Global Navigation Satellite System verstrekt vanuit de ruimte geolocatie- en tijdinformatie aan een GNSS-ontvanger op elke plek op of in de buurt van de aarde waar er een zichtlijn zonder obstakels is naar vier of meer GNSS-satellieten. Er zijn diverse GNSS-systemen beschikbaar, zoals GPS, GALILEO, GLONASS en BeiDou. Navigatie- en volgsystemen zijn niet compatibel met alle GNSS-systemen. Voor voertuigvolg- en navigatiesystemen wordt GPS het vaakst gebruikt.
GPRS
General Packet Radio Service. Systeem om draadloos op hoge snelheid informatie te verzenden. Het wordt gebruikt voor internet, mobiele telefoons, computers en andere gegevens. GPRS is een veelgebruikt wereldwijd systeem voor de verzending van mobiele-telefoongegevens.
GPS
Global Positioning System. Amerikaanse versie van een Global Navigation Satellite System. GPS is een navigatiesysteem op basis van radiosignalen dat is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het bestaat uit maar liefst 32 ruimtesatellieten. Iedereen met een GPS-ontvanger kan zijn eigen positie en snelheid bepalen dankzij de rondcirkelende GPS-satellieten die altijd en overal gratis kunnen worden gebruikt.
GPS-trackingapparaat
Ook: GPS-tracker. Voertuigvolgsysteem op basis van GPS-technologie.
GPS-voertuigvolgsysteem
Voertuigen kunnen worden gevolgd via een apparaat met GPS-technologie dat de voertuigpositie en andere informatie registreert. Er zijn actieve en passieve GPS-trackingapparaten.
GIS (Geografisch Informatie Systeem)
GIS (Geografisch Informatie Systeem) technologie die ontworpen is om topografische informatie te bekijken en te manipuleren. Meestal wordt GIS gebruikt bij de manipulatie van kaarten.
Geofencing
Een geofence kan worden gedefinieerd als een virtueel hek rond een afgebakende geografische locatie. Bij geofencing wordt met dit digitale hek een actie in gang gezet bij het binnenkomen of verlaten van deze locatie.

H

HGV/LGV
Afkorting voor zware bedrijfswagen; de officiële EU-term voor een vrachtwagen met een brutogewicht van minimaal 3500 kilo.
HOS (diensttijd)
HOS (diensttijd) verwijst naar regelgeving die wordt uitgevoerd door de bestuursorganen van het verkeer. De regels hebben betrekking op vrachtwagenchauffeurs, maar ook op postvervoerders en stads- en schoolbuschauffeurs.

I

Informatieve tracering
Uitvoerige informatie over de bewegingsgeschiedenis van een auto, in de vorm van een route op een kaart. De informatie omvat voertuigbewegingen, geeft afwijkingen aan en laat patronen zien.
ISO 27001
Een internationale standaard voor informatieveiligheid van de International Organisation for Standardisation (ISO): gestandaardiseerde vereisten en specificaties voor beheersystemen van informatieveiligheid. De ISO 27001-certificatie geeft aan dat een organisatie zijn processen volledig op orde heeft, en dat klantgegevens veilig zijn.
Inactieve tijd van een voertuig
ls een voertuig om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, wordt deze tijd ook wel inactieve tijd van het voertuig genoemd. Inactieve tijd van een voertuig kan verschillende redenen hebben. Vaak is de oorzaak echter een storing of schade aan het voertuig waarvoor reparatie of vervanging van onderdelen vereist is.

K

Koolstofrapporten (CO₂-rapport)
Rapportage om in een wagenpark de CO₂-uitstoot van elk voertuig en van elke rit uitvoerig te controleren.
Kilometerregistratie
Handmatige of automatische registratie van het aantal kilometers dat een voertuig heeft gereden.

L

LCV
Afkorting voor lichte bedrijfswagen; de officiële EU-term voor een voertuig met een brutogewicht van maximaal 3500 kilo.
Logboek
De registratie van voertuigritten voor belastingdoeleinden: ritten worden geclassificeerd als zakelijk of privé.
Lengtegraad
Geografische coördinaat die aangeeft hoe oostelijk/westelijk een positie op aarde is.
Lichte bedrijfswagens
Een lichte bedrijfswagen (Light Goods Vehicle - LGV) kan worden gedefinieerd als een commercieel motorvoertuig met een totaal brutogewicht van 3.500 kg of minder. Lichte bedrijfswagens zijn onder meer commerciële voertuigen zoals bestelwagens, pick-uptrucks en voertuigen met drie wielen.
Laadpunt voor elektrische voertuigen (EV)
Een laadpunt voor elektrische voertuigen is een apparaat waarop u een elektrisch voertuig kunt aansluiten om de accu ervan op te laden. Er zijn drie soorten laadpunten: voor thuis, voor bedrijven en openbaar.

M

Milieubewust rijden
Milieubewust rijden is een voertuig op zo'n manier besturen dat onnodig brandstofverbruik wordt beperkt, de rij- en verkeersveiligheid worden verbeterd en risico's worden beperkt.

O

OBD-II / OBD2
Afkorting van On-Board-Diagnostics, een voertuigsysteem voor zelfdiagnose en rapportage. OBD-systemen zijn bedoeld om de prestaties van de motor te bewaken, maar geven ook een vroegtijdige waarschuwing bij storingen. Het OBD-systeem komt van pas bij onderhoud en reparatie van auto's, omdat met eenvoudige scanhulpprogramma's snel en eenvoudig cruciale diagnosegegevens kunnen worden verkregen. Het OBD-systeem is in de jaren tachtig geïntroduceerd door autofabrikanten. De modernste versie is OBD-II. In de meeste personenauto's of lichte bedrijfswagens bevindt de OBD-II-poort zich onder het stuur.
Onderhoudsinterval
Onderhoudsintervallen geven de frequentie aan waarmee een voertuig moet worden onderhouden. Voertuigonderhoud is essentieel voor de duurzaamheid en algemene toestand.

P

Passief GPS-trackingapparaat
Ook: passieve GPS-tracker. GPS-trackingapparaat dat in regelmatige intervallen gegevens opslaat, zonder deze naar een centrale server te verzenden. De gegevens worden gedownload en geëvalueerd wanneer het voertuig terugkomt bij het hoofdkwartier.
PAYD
Pay As You Drive. Verzekeringspremie en -kortingen op basis van het aantal gereden kilometers. Ook bekend onder de naam UBI.
PHYD
Pay How You Drive. Verzekeringspremie en -kortingen op basis van persoonlijke rijstijl (zoals remmen, versnellen, snelheidsoverschrijdingen). Ook bekend onder de naam UBI.
POI
Points of interest (POI) zijn nuttige plaatsen op de kaart, zoals benzinestations, garages en hotels.
Personeelsbeheer
Processen en functies waarmee een organisatie de productiviteit van individuele werknemers verhoogt. In combinatie met fleet management dient het om de communicatie tussen chauffeurs onderweg en het kantoor te verbeteren.

R

Rijstijl
De rijstijl is een indicatie van de manier waarop de bestuurder rijdt. De rijstijl wordt vastgesteld aan de hand van diverse gegevens zoals snelheid, remmen, uitrollen, schakelen, stationair draaien en sturen. De rijstijl kan invloed hebben op brandstofkosten, onderhoud en verzekeringspremies. De juiste rijstijl kan de totale kosten van voertuigbezit terugdringen.
Ritgebeurtenis
Van een ritgebeurtenis is sprake als een chauffeur een bepaalde mate van afremmen of accelereren overschrijdt. Dit wordt gemeten door een versnellingsmeter en geregistreerd tijdens het remmen, nemen van bochten, sturen en plotseling afremmen, zoals bij een botsing.
Rijstijl
Hoe veilig en efficiënt bestuurders zich gedragen op de weg.
Routeoptimalisatie
Het plannen en optimaliseren van routes voor een voertuig of wagenpark, rekening houdend met de positie van klanten, de rijtijd en de afstand.
Rit
Een rit is een beweging van een voertuig van een beginpositie naar een eindpositie.
Regelgeving werkuren van chauffeurs
Regelgeving omtrent de werkuren van chauffeurs dient ter bescherming van chauffeurs en andere weggebruikers. De regels zorgen ervoor dat alle chauffeurs in een goede conditie zijn om voertuigen te besturen.
Risicomanagement voor wagenparken
Het minimaliseren van wagenparkrisico's zorgt niet alleen voor een veilig en efficiënt wagenpark, maar helpt ook dure boetes te voorkomen.
Rapportagestandaarden voor voertuigonderhoud
De rapportagestandaarden voor voertuigonderhoud (Vehicle Maintenance Reporting Standards - VMRS) is een universeel coderingssysteem dat wordt gebruikt om informatie over het wagenpark te verkrijgen, te ordenen en te communiceren. Met andere woorden, VMRS kan worden omschreven als de universele taal voor wagenparkonderhoud.

S

Stationaire tijd
Stationaire tijd is de tijd dat het voertuig stilstaat met draaiende motor of heel langzaam beweegt. Meestal wordt de stationaire tijd geregistreerd na vijf minuten. ijd
Stationair draaien
De motor draait terwijl het voertuig zich niet verplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor een rood stoplicht, of terwijl u geparkeerd bent en de motor laat draaien. Het is gunstig voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot om minder stationair te draaien.
SaaS-platform
Software-as-a-Service (SaaS) is een model van softwaredistributie waarbij een provider applicaties aanbiedt die klanten via internet kunnen gebruiken. U betaalt naar gebruik in plaats van de software aan te schaffen. De SaaS-aanbieder is verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en ondersteuning van het platform. Zo maakt de organisatie geen kosten voor hardware, onderhoud en licenties.
Solution Advisor
Interactief hulpprogramma op het web om bedrijven te adviseren welke fleet management-oplossing het best bij hun bedrijf past.
Snelheidsoverschrijdingstijd
Hoe lang een bestuurder de snelheidsbeperking overschreden heeft.
Stilstand
Wanneer een voertuig niet meer beweegt en zijn GPS-positie in een specifieke tijdsinterval niet verandert. Stilstand wordt beëindigd wanneer een voertuig gaat bewegen of de GPS-positie weer verandert.
Slimme tachograaf
De slimme tachograaf is de nieuwe generatie van verplichte digitale registratieapparatuur in voertuigen voor naleving van de EU-wetgeving inzake professionele rij- en rusttijden.

T

Toerental
Omwentelingen per minuut. Hiermee wordt de rotatiesnelheid van een mechanische component aangegeven, zoals de omwentelsnelheid van de motor.
Tachograaf
Apparaat dat in grote voertuigen – doorgaans vrachtwagens en bussen – wordt geplaatst om automatisch snelheid, afstand en rijtijd te registreren. Een tachograaf is verplicht als het betreffende voertuig onder EU- (Europese Unie) of AETR-regels (Frans: Accord Européen sur les Transports Routiers) valt. Daarmee zijn chauffeurs en werkgevers gedwongen hun activiteiten nauwkeurig bij te houden, de registratie te bewaren en op aanvraag door te sturen naar autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van rijtijden.
Tachograph Manager
Dit is een complete digitale tachograaf-oplossing om op afstand en handmatig gegevens te downloaden. Zo kunnen de gegevens van de rijprestaties worden geanalyseerd, van rijtijd tot rustperioden. Alle gegevens worden veilig gearchiveerd en zijn gemakkelijk op te halen.
Telematica
Telematica is een combinatie van twee woorden: telecom en informatica. Het is een spectrum technologieën dat met verbindingen (internet of communicatietechnologie voor korte afstand) en onder andere informatie over positie en diagnose zorgt voor gemak (bijvoorbeeld: melding 'banden oppompen' of de binnentemperatuur van het voertuig instellen), veiligheid (bijvoorbeeld: positiegebaseerde waarschuwingen of de toestand van de weg) en communicatiediensten.
Track & trace
Vergaren van huidige en eerdere posities (en andere informatie) van een voertuig of wagenpark dat GPS-technologie gebruikt.
Type voertuig
Classificatie van een voertuig, bijvoorbeeld personenauto, bestelwagen, vrachtwagen of bus.
Totale eigendomskosten (total cost of ownership, TCO)
De totale eigendomskosten worden berekend op basis van een uitgebreide financiële analyse van de complete levenscyclus van een kapitaalinvestering.
Tracking van bedrijfsmiddelen
Tracking van bedrijfsmiddelen is het proces om de exacte locatie, status, positie en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen te monitoren en te volgen.
Tachograaf-uitlezen
Als vervoerder heb je de keuze om handmatig of automatisch je tachograaf en bestuurderskaart uit te lezen. Automatisch uitlezen bespaart veel tijd en voorkomt hoge boetes voor het ontbreken van data bij een controle.

U

Uitrollen
Een voertuig in dezelfde versnelling laten rijden, zonder te versnellen. Bij het uitrollen wordt geen brandstof in de motor geïnjecteerd. U verbruikt dus geen brandstof. Laat het voertuig niet uitrollen in neutraal, of met de koppeling ingetrapt. Dit is gevaarlijk omdat u als bestuurder dan minder controle heeft.
UBI (usage based insurance; verzekering naar gebruik)
Ook bekend onder de naam PAYD (pay as you drive) of PHYD (pay how you drive). Verzekering waarbij de premie afhankelijk is van het type voertuig, de afgelegde afstand, de positie en de rijstijl (bijvoorbeeld abrupt remmen of snel accelereren). Zo worden chauffeurs gestimuleerd om hun rijstijl aan te passen, wat leidt tot minder ongelukken en minder verzekeringsclaims.

V

Versnellingsmeter
Een apparaat om de acceleratie te meten.
Voertuigtracering
De mogelijkheid om de posities, bewegingen en andere gebeurtenissen van een auto te zien.
Voertuig volgen
Het in realtime in de gaten houden van de positie, bewegingen en andere gebeurtenissen van een voertuig.
Voertuigvolg-app
Mobiele app als aanvulling op een voertuigvolgsysteem, om een voertuig in realtime te volgen.
Voertuigvolgsysteem
Apparaat met GPS-technologie dat wordt aangesloten op een voertuig voor realtime tracking en tracing van de bewegingen.
Voertuigvolgsysteem
Apparaat met een GNSS-technologie, zoals GPS, dat wordt aangesloten op een voertuig om de bewegingen in realtime te volgen.
Vlootonderhoud
Vlootonderhoud heeft betrekking op alle processen die de voertuigen van uw wagenpark in goede staat houden, zodat ze zo veilig en effectief mogelijk zijn.
Voertuiggebruik
Voertuiggebruik is een meting van voertuiginzet. tegen resulterende winstgevendheid.
Voertuiginspectierapport van de chauffeur
Een voertuiginspectierapport van de chauffeur (Driver Vehicle Inspection Report - DVIR) is een officieel document waarin wordt bevestigd dat de chauffeur een volledige inspectie van het bedrijfsvoertuig heeft uitgevoerd. Een DVIR moet aan het begin van de dag (voorafgaand aan de rit) en aan het eind van de dag (na de rit) worden uitgevoerd voor elke dag dat het voertuig in gebruik is.
Volgen van vrachtwagens
Bij het volgen van vrachtwagens worden de positie en de status van de vrachtwagens in uw wagenpark en de rijstijl bijgehouden met behulp van GPS-technologie.
Volgsysteem voor bestelwagens
Met volgsystemen voor bestelwagens kunt u de locatie, bewegingen en andere gebeurtenissen van een bestelwagen zien. De locatiegegevens van bestelwagens kunnen door een fleet manager worden gevolgd op een kaart met behulp van fleet management-software.

W

Wagenparkoptimalisatie
Alle activiteiten om een wagenpark effectiever en efficiënter te maken door middel van een fleet management-oplossing. Uitvoerige rapporten over brandstofverbruik door individuen en door het wagenpark geven de inzichten om deze optimalisatie door te voeren.
Werktijdregistratie
Automatisch registratie van werktijden van bestuurders, via een Driver Terminal. Dient om administratietijd in te korten en de teamprestaties te optimaliseren.
Wagenparkkosten
Het minimaliseren van de wagenparkkosten is een van de hoogste prioriteiten van een fleet manager. Als de kosten te hoog worden, heeft dat direct invloed op de winst van het vrachtwagenbedrijf en kan dat leiden tot veel financieel verlies.

Z

Zware bedrijfswagen
Een zware bedrijfswagen (Heavy Goods Vehicle - HGV) is een voertuig met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg, inclusief lading. Een HGV wordt ook wel een zware bedrijfswagen (Large Goods Vehicle - LGV) genoemd. Dit is de officiële EU-term.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.