Voertuig­ge­bruik verbeteren

Elke fleet manager wil graag 100% gebruik van bedrijfs­mid­delen en voertuigen bereiken. Maar het gemiddelde in de sector is maar zo'n 50%.

Dat betekent niet dat u geen strate­gische technieken kunt inzetten om zo dicht mogelijk bij die 100% in de buurt te komen. Hieronder staan enkele technieken. Houd in gedachte dat een fleet manage­ment-soft­wa­reo­p­lossing van goede kwaliteit u kan helpen het voertuig­ge­bruik te maxima­li­seren. Om het meeste uit uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen te halen, zouden deze moeten zijn aangesloten via een aanbieder van telematica -services.


Hoe bepaalt u uw huidige voertuig­ge­bruik?

Hoe bepaalt u uw huidige voertuig­ge­bruik?

Hoe bepaalt u uw huidige voertuig­ge­bruik?

Om verbetering te zien, moet u uw huidige voertuig­ge­bruik regelmatig meten. Bijvoor­beeld dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dit kan bijvoor­beeld door ritre­gi­stratie of kilome­ter­re­gi­stratie. Noteer hoeveel dagen, diensten of uren uw voertuigen aan het werk zijn. (Opmerking: meting kan per dag, dagen van de week of weken in een maand zijn)

Kijk vervolgens naar de drie basis­ele­menten van voertuig­ge­bruik:

 • Beschikbare servi­ce-uren van chauffeur
 • Klanten­ser­vi­ce-eisen
 • Het toegestane bruto­voer­tuig­ge­wicht
Naar content gaan

Maar u kunt ook nadenken over:

 • Rijden uw vracht­wagens minder dan volledig geladen op de weg? Zo ja, hoe vaak?
 • Maken uw vracht­wagens onnodige stops of blijven ze op de geplande routes?
 • Hoe lang duurt elke stop?
 • Hoeveel chauffeurs heeft u in dienst om te voldoen aan de leverings­eisen?

Uitdagingen ten aanzien van voertuig­ge­bruik

Uitdagingen ten aanzien van voertuig­ge­bruik

Uitdagingen ten aanzien van voertuig­ge­bruik

Klant­te­vre­denheid

Het kan lastig zijn wanneer uw klanten alleen leveringen accepteren binnen een bepaald tijdslot, maar u kunt de tijd slim gebruiken. Heeft u nog extra ritten of taken, bijvoor­beeld retour­le­ve­ringen of andere klanten met flexibelere bedrijfsuren? Dan heeft u nu de kans om het voertuig­ge­bruik te verhogen.

Naar content gaan

Deels lege vracht­wagens

Denk hier eens over na: uw vracht­wagens hoeven niet 24/7 in bedrijf te zijn om het voertuig­ge­bruik te maxima­li­seren. Stel dat uw vrachtwagen met een capaciteit voor duizend dozen de hele dag op pad is en twintig stops moet maken, maar uw klanten elk maar driehonderd dozen hebben. Dan is het voertuig­ge­bruik niet maximaal omdat uw vrachtwagen deels leeg op de weg rijdt. Wellicht heeft u ook een kleinere aanhanger met een capaciteit voor 315 dozen die u kunt inzetten.

Statische routes

Veel wagenparken gebruiken statische routes. Dat betekent elke dag dezelfde route, zelfs wanneer op sommige stops geen leveringen zijn. Hierdoor is een vrachtwagen meer kilometers en uren op de weg, wat geografisch gezien niet effectief is, ook niet qua brand­stof­ver­bruik. Route­op­ti­ma­li­satie of dynamische routes kunnen u helpen dit te voorkomen en het voertuig­ge­bruik te verbeteren.

Oplossingen voor de optima­li­satie van voertuig­ge­bruik

Oplossingen voor de optima­li­satie van voertuig­ge­bruik

Oplossingen voor de optima­li­satie van voertuig­ge­bruik

Het dagelijks optima­li­seren van uw routes betekent dat u naar alle stops kijkt en deze in een zodanige volgorde zet, dat voertuigen, bedrijfs­mid­delen en chauffeurs maximaal worden ingezet. Dat klinkt misschien wat overwel­digend, maar zoals hierboven al aangegeven kan een aanbieder van telema­ti­ca­ser­vices u helpen het voertuig­ge­bruik te automa­ti­seren.

Een fleet management-oplossing zoals Webfleet kan u helpen het voertuig­ge­bruik te maxima­li­seren met betrouw­baardere verwachte aankomst­tijden, de rijtijd te beperken, het aantal stops die uw chauffeur maakt te maxima­li­seren en de klant­te­vre­denheid te verbeteren. Meer informatie vindt u op onze pagina over het Webfleet Workflow Manage­ment-systeem.

ttt guide to vehicle telematics

Download de gids voor voertuig­tele­matica

ttt guide to vehicle telematics

Voertuig­tele­matica helpt bedrijven zoals dat van u om kosten te verlagen, de veiligheid te verhogen en de produc­ti­viteit te verbeteren.

Download het gratis eBook

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.