Förbättra fordonsnytt­jandet

Som vagnpark­sad­mi­nist­ratör skulle man vilja uppnå en nyttjan­degrad på 100 % för tillgångar och fordon. Men det ligger i snitt bara på 50 %.

Du kan ändå tillämpa strategier för att komma så nära 100 % som möjligt. Nedan finns några sådana strategier, men tänk på att en bra program­va­ru­lösning för vagnparks­han­tering gör att du kan maximera fordonsnytt­jandet. Det beror på att dina fordon och tillgångar bör vara anslutna via en leverantör av telema­tik­tjänster för att du ska få ut mesta möjliga av dem.


Så fastställer du nuvarande fordonsnytt­jande

Så fastställer du nuvarande fordonsnytt­jande

För att du ska kunna nyttja fordonen bättre måste du mäta nuvarande fordonsnytt­jande regelbundet – varje dag, vecka eller månad. Skriv ner hur många dagar, skift eller timmar fordonen är igång. (Obs! Mätningen kan vara per dag, dagar i veckan eller veckor i månaden.)

Titta sedan på de tre grund­läg­gande delarna i fordonsnytt­jande:

 • Förarens tillgängliga arbetstimmar
 • Krav för kundservice
 • Tillåten bruttovikt för fordonen
Hoppa till innehåll

Men du kan även tänka på följande:

 • Körs lastbilarna när de inte är fullastade? I så fall hur ofta?
 • Gör lastbilarna onödiga stopp eller håller de sig till planerade rutter?
 • Hur långt är varje stopp?
 • Hur många anställda förare har du för att uppfylla leveranskraven?

Utmaningar med fordonsnytt­jande

Utmaningar med fordonsnytt­jande

Kundnöjdhet

Det kan vara en utmaning när kunderna bara tar emot leveranser inom en viss tidsram, men du kan utnyttja tiden klokt. Har du ytterligare resor eller uppgifter, till exempel retur­trans­porter eller andra kunder med mer flexibla tider? Där har du tillfälle att förbättra fordonsnytt­jandet.

Hoppa till innehåll

Delvis tomma lastbilar

Tänk på att dina lastbilar inte måste köras dygnet runt för att maximera fordonsnytt­jandet. Om en lastbil som rymmer 1 000 lådor kör hela dagen och ska göra 20 stopp, men bara 300 lådor till varje kund, nyttjas inte lastbilen till fullo eftersom den kör iväg halvtom. Du kanske har ett mindre släp som rymmer 315 lådor som du kan använda istället.

Statiska rutter

Många vagnparker har statiska rutter, det vill säga kör samma rutt varje dag även om vissa stopp inte har några leveranser. Det ger en ökning av antalet kilometer och timmar, vilket inte är effektivt för vare sig körsträcka eller bräns­le­för­brukning. Med ruttop­ti­mering eller dynamiska rutter kan du undvika detta och förbättra fordonsnytt­jandet.

Lösningar för att optimera fordonsnytt­jandet

Lösningar för att optimera fordonsnytt­jandet

Att optimera rutterna varje dag innebär att du tittar på alla stopp och lägger dem i en ordning som gör att fordon, tillgångar och förare nyttjas till fullo. Det kanske verkar överväl­di­gande, men som vi nämnde kan en leverantör av telema­tik­tjänster hjälpa dig att automa­tisera fordonsnytt­jandet.

En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet kan hjälpa dig att maximera fordonsnytt­jandet genom att ge mer tillför­litliga beräknade ankomst­tider, begränsa restiden, maximera antalet stopp och förbättra kundnöjd­heten. Det finns mer information på vår sida om arbets­flö­des­han­tering i Webfleet.

ttt guide to vehicle telematics

Ladda ned guiden till fordon­ste­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Fordon­ste­le­matik hjälper företag som ditt att sänka kostnader, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten.

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.