Zwiększanie wykorzy­stania pojazdu

Każdy zarzą­dzający flotą chciałby osiągnąć wynik 100% wykorzy­stania zasobów i pojazdów. Jednak średnia w branży wynosi tylko ok. 50%.

Nie oznacza to, że nie można wdrożyć strategii, które pomogą zbliżyć się jak najbardziej do wyniku 100%. Poniżej opisano niektóre techniki, ale należy pamiętać, że dobrej jakości program do zarządzania flotą pomoże maksymalnie zwiększyć wykorzy­stanie pojazdów. Dzieje się tak dlatego, że aby móc jak najlepiej wykorzystać swoje pojazdy i zasoby, powinny być one połączone za pośred­nictwem dostawcy usług telema­tycznych - tylko w ten sposób dobrze zopty­ma­li­zujesz swoją flotę firmową.


Określenie aktualnego wykorzy­stania pojazdów

Jak zwiększyć wykorzy­stanie pojazdów w firmie

Określenie aktualnego wykorzy­stania pojazdów

W celu poprawy należy regularnie mierzyć aktualne wykorzy­stanie pojazdu: codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zapisz, przez ile dni, zmian lub godzin pracują Twoje pojazdy. (Uwaga: pomiar może być na dzień, dni tygodnia lub tygodnie w miesiącu)

Następnie zwróć uwagę na trzy kwestie związane z wykorzy­staniem pojazdu:

  • Dostępne godziny pracy kierowcy
  • Wymagania dotyczące obsługi klienta
  • Dopusz­czalna całkowita masa pojazdu

Można również wziąć pod uwagę:

  • Czy ciężarówki nie jeżdżą pełne? Jeśli tak, jak często?
  • Czy Twoje ciężarówki robią niepo­trzebne postoje, czy trzymają się zapla­no­wanych tras?
  • Jak długo trwa każdy postój?
  • Jak wielu kierowców jest potrzebnych, aby spełnić wymogi dotyczące dostaw?

Wyzwania związane z wykorzy­staniem pojazdów

Wykorzy­stanie pojazdów flotowych

Wyzwania związane z wykorzy­staniem pojazdów

Satysfakcja klienta

Wyzwaniem może być sytuacja, w której klienci przyjmują dostawy tylko w określonych przedziałach czasowych, ale można mądrze wykorzystać ten czas. Masz dodatkowe wyjazdy lub zadania, np. transporty powrotne lub innych klientów z bardziej elastycznymi godzinami pracy? Teraz masz szansę zwiększyć wykorzy­stanie pojazdów.

Częściowo puste ciężarówki

Rozważ następującą kwestię: ciężarówki nie muszą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, aby zmaksy­ma­li­zować wykorzy­stanie pojazdu. Jeśli ciężarówka jest w trasie przez cały dzień i musi zrobić 20 postojów z pojemnością 1000 skrzynek, ale klienci mają po 300 skrzynek, to wykorzy­stanie pojazdu nie jest maksymalne, ponieważ ciężarówka wyjeżdża częściowo pusta. Może dostępna jest ciężarówka z mniejszą przyczepą o pojemności 315 skrzynek, którą można użyć?

Trasy statyczne

Wiele flot korzysta z tras statycznych, czyli z tej samej trasy codziennie, nawet jeśli niektóre postoje nie mają żadnych dostaw. Oznacza to zwiększenie liczby kilometrów i godzin w trasie, co nie jest efektywne pod względem geogra­ficznym ani pod względem zużycia paliwa. Optyma­li­zacja trasy lub dynamiczne trasy mogą pomóc i poprawić wykorzy­stanie pojazdów.

Rozwiązania optyma­li­zujące wykorzy­stanie pojazdów

Zwiększ wykorzy­stanie pojazdów w Twojej flocie

Rozwiązania optyma­li­zujące wykorzy­stanie pojazdów

Optyma­li­zacja tras każdego dnia oznacza przeglą­danie wszystkich postojów i dosto­so­wanie ich w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać pojazdy, zasoby i kierowców. Na początku może to brzmieć przytła­czająco, ale jak wspomniano powyżej, dostawca usług telema­tycznych może pomóc zauto­ma­ty­zować ten proces.

Rozwiązanie do zarządzania flotą, takie jak Webfleet, może pomóc w maksymalnym zwiększeniu wykorzy­stania pojazdu dzięki bardziej niezawodnym szacowanym czasom przybycia, ograni­czeniu czasu jazdy, maksy­ma­li­zacji liczby postojów kierowcy i zwiększeniu satysfakcji klientów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę dotyczącą systemu zarządzania przepływem pracy Webfleet.

ttt guide to vehicle telematics

Pobierz przewodnik po rozwią­za­niach telema­tycznych dla pojazdów.

ttt guide to vehicle telematics

Rozwiązania teleme­tryczne dla pojazdów pomagają firmom takim jak Twoja obniżyć koszty, zwiększać bezpie­czeństwo i wydajność.

Pobierz bezpłatnego e-booka