Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcej

WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET to wiodące w branży i najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). To rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrze­bujesz, aby jak najsku­teczniej zarządzać działaniami floty.

Dzięki WEBFLEET zawsze masz łączność z zespołem w trasie. Na dowolnym urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób są wykorzy­stywane.

Ponieważ dane dotyczące wydajności floty pojazdów są widoczne, znasz aktualny stan oraz wiesz, kiedy i gdzie podjąć odpowiednie działanie. Uwzględniaj aktualne informacje drogowe podczas przydzie­lania najbardziej odpowied­niego kierowcy do kolejnego zadania lub upewnij się, że kierowcy jadą zgodnie ze zdefi­niowaną trasą, która została przesłana bezpo­średnio do ich terminalu.

Kluczowe funkcje

Skalowalne rozwiązanie

WEBFLEET to jedno z wiodących na świecie rozwiązań do zarządzania flotą opartych na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). Niezależnie od wielkości firmy usługa WEBFLEET może poprawić efektywność użytkowania pojazdu, pomóc zaosz­czędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy i — dzięki lepszej przej­rzy­stości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.
Uzyskaj lepsze możliwości analityczne dzięki wyświe­tlaniu wszystkich danych pocho­dzących z wielu źródeł w jednym interfejsie za pomocą wtyczek WEBFLEET. Możesz dodać wypróbowane i sprawdzone funkcje, takie jak czujniki temperatury lub czujniki ciśnienia w oponach, z już używanych aplikacji lub z aplikacji naszych partnerów z zakresu integracji. Dowiedz się więcej w centrum aplikacji App Center.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Oprogra­mo­wanie jako usługa

Wgląd do informacji zawartych w WEBFLEET można uzyskać z dowolnego systemu opera­cyjnego i z dowolnej przeglą­darki inter­ne­towej bez koniecz­ności przepro­wa­dzania instalacji.

 • Obsługiwana jest najnowsza technologia internetowa HTML5.
 • Korzystaj z regularnych, automa­tycznych aktuali­zacji zapew­nia­jących dostęp do najnowszych funkcji.
 • Zarządzaj swoją flotą z komputera, laptopa, tabletu lub nawet z telefonu.

Kompletne rozwiązanie

 • Najlepsze mapy — podgląd lokalizacji pojazdów i informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Dostępne dla różnych typów map, w tym map sateli­tarnych i widoku Google Street View.
 • Planowanie tras i wysyłanie tras bezpo­średnio do kierowców — precyzyjne planowanie trasy według lokalizacji/godziny odjazdu/przyjazdu i typu pojazdu.
 • Sperso­na­li­zowane mapy — umożliwiają zdefi­nio­wanie stref geogra­ficznych lub grup pojazdów, co pozwala szybko i łatwo przełączać widoki i informacje.
 • Interfejs — łatwy podgląd wskaźników KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność w czasie rzeczy­wistym.
 • Raporty — natych­mia­stowy dostęp do danych histo­rycznych pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu.
 • Wzbogacanie danych przez integrację — połącz aplikacje biznesowe z WEBFLEET lub wyświetlaj w WEBFLEET dane pochodzące z rozwiązań innych producentów.
 • Zarządzaj flotą pojazdów poza biurem i na dowolnym urządzeniu.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Platforma WEBFLEET ma certyfikat ISO 27001, co gwarantuje najwyższe standardy branżowe dotyczące bezpie­czeństwa danych, jakości i dostępności.

 • Bezpieczne logowanie SSL.
 • Działanie przez 99,95% czasu — skuteczność, jakiej można oczekiwać od wiodącego w branży oprogra­mo­wania.

Integracja danych zarządzania flotą pojazdów

Interfejsy API i narzędzia dla progra­mistów (SDK) dają nieogra­ni­czone możliwości integro­wania danych WEBFLEET z wykorzy­sty­wanymi systemami. Zyskujesz wszystko, czego potrzeba do zarządzania efektyw­nością floty pojazdów i pracowników.

Interfejsy API i narzędzia SDK do rozwiązań biurowych i mobilnych:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Dowiedz się więcej
Webfleet Solutions

Zapoznaj się z naszymi produktami do zarządzania flotą

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz