Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET to wiodące w branży i najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). To rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrze­bujesz, aby jak najsku­teczniej zarządzać działaniami floty.

Dzięki WEBFLEET zawsze masz łączność z zespołem w trasie. Na dowolnym urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób są wykorzy­stywane.

Ponieważ dane dotyczące wydajności floty pojazdów są widoczne, znasz aktualny stan oraz wiesz, kiedy i gdzie podjąć odpowiednie działanie. Uwzględniaj aktualne informacje drogowe podczas przydzie­lania najbardziej odpowied­niego kierowcy do kolejnego zadania lub upewnij się, że kierowcy jadą zgodnie ze zdefi­niowaną trasą, która została przesłana bezpo­średnio do ich terminalu.

Kluczowe funkcje

Skalowalne rozwiązanie

WEBFLEET to jedno z wiodących na świecie rozwiązań do zarządzania flotą opartych na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). Niezależnie od wielkości firmy usługa WEBFLEET może poprawić efektywność użytkowania pojazdu, pomóc zaosz­czędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy i — dzięki lepszej przej­rzy­stości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.
Uzyskaj lepsze możliwości analityczne dzięki wyświe­tlaniu wszystkich danych pocho­dzących z wielu źródeł w jednym interfejsie za pomocą wtyczek WEBFLEET. Możesz dodać wypróbowane i sprawdzone funkcje, takie jak czujniki temperatury lub czujniki ciśnienia w oponach, z już używanych aplikacji lub z aplikacji naszych partnerów z zakresu integracji. Dowiedz się więcej w centrum aplikacji App Center.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Oprogra­mo­wanie jako usługa

Wgląd do informacji zawartych w WEBFLEET można uzyskać z dowolnego systemu opera­cyjnego i z dowolnej przeglą­darki inter­ne­towej bez koniecz­ności przepro­wa­dzania instalacji.

 • Obsługiwana jest najnowsza technologia internetowa HTML5.
 • Korzystaj z regularnych, automa­tycznych aktuali­zacji zapew­nia­jących dostęp do najnowszych funkcji.
 • Zarządzaj swoją flotą z komputera, laptopa, tabletu lub nawet z telefonu.

Kompletne rozwiązanie

 • Najlepsze mapy — podgląd lokalizacji pojazdów i informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Dostępne dla różnych typów map, w tym map sateli­tarnych i widoku Google Street View.
 • Planowanie tras i wysyłanie tras bezpo­średnio do kierowców — precyzyjne planowanie trasy według lokalizacji/godziny odjazdu/przyjazdu i typu pojazdu.
 • Sperso­na­li­zowane mapy — umożliwiają zdefi­nio­wanie stref geogra­ficznych lub grup pojazdów, co pozwala szybko i łatwo przełączać widoki i informacje.
 • Interfejs — łatwy podgląd wskaźników KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność w czasie rzeczy­wistym.
 • Raporty — natych­mia­stowy dostęp do danych histo­rycznych pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu.
 • Wzbogacanie danych przez integrację — połącz aplikacje biznesowe z WEBFLEET lub wyświetlaj w WEBFLEET dane pochodzące z rozwiązań innych producentów.
 • Zarządzaj flotą pojazdów poza biurem i na dowolnym urządzeniu.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Platforma WEBFLEET ma certyfikat ISO 27001, co gwarantuje najwyższe standardy branżowe dotyczące bezpie­czeństwa danych, jakości i dostępności.

 • Bezpieczne logowanie SSL.
 • Działanie przez 99,95% czasu — skuteczność, jakiej można oczekiwać od wiodącego w branży oprogra­mo­wania.

Integracja danych zarządzania flotą pojazdów

Interfejsy API i narzędzia dla progra­mistów (SDK) dają nieogra­ni­czone możliwości integro­wania danych WEBFLEET z wykorzy­sty­wanymi systemami. Zyskujesz wszystko, czego potrzeba do zarządzania efektyw­nością floty pojazdów i pracowników.

Interfejsy API i narzędzia SDK do rozwiązań biurowych i mobilnych:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Dowiedz się więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Mobile

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji WEBFLEET Mobile

Zapoznaj się z naszymi produktami do zarządzania flotą

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki WEBFLEET

case britpol
Pełna kontrola dzięki WEBFLEET Asset Tracking.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.
case jasek
Konkurencyjność, satysfakcja klientów i bezpieczeństwo pracowników.
Artur Jasek, Jasek Express Delivery
case burian
Rozwiązanie Webfleet Solutions to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz