Webfleet

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Služba Webfleet je špičkové inovativní řešení správy vozového parku ve formě SaaS (software jako služba). Poskytuje vám bezpečný přístup ke všem informacím, které potřebujete k co nejefek­tiv­nější správě činností vozového parku.

Se službou Webfleet budete vždy ve spojení s týmem na cestách. Na libovolném mobilním zařízení se dozvíte, kde se vaše vozidla nacházejí a jak jsou využívána.

Budete mít přístup k datům o výkonu vozového parku, která informují o aktuálním stavu a o času a místě potřebného zásahu. Využijte aktuální dopravní informace při přidělování dalšího úkolu nejvhod­nějšímu řidiči nebo zajistěte, aby jeli předem definovanou trasou, kterou odešlete přímo do jejich zařízení Driver Terminal.

Hlavní vlastnosti

Řešení pro každého

Služba Webfleet je jedním z předních světových řešení správy vozového parku ve formě SaaS (software jako služba). Nezáleží na tom, jak velká je vaše firma: služba Webfleet vám může pomoci ke zlepšení výkonu vozidel, úspoře paliva, k podpoře výkonnosti řidičů a díky lepší srozu­mi­tel­nosti vašich dat též ke zvýšení celkové efektivity vozového parku.
Pluginy Webfleet vám poskytnou lepší přehled díky přístupu k datům z více zdrojů v univer­zálním rozhraní. Můžete přidávat odzkoušené aplikace, například snímače teploty nebo tlaku v pneuma­tikách, ze stávajících aplikací nebo ze sortimentu integračních partnerů. Další informace najdete v centru App Center.

wf desktop mobile
software as a service

Software jako služba

Služba Webfleet umožňuje přístup ze všech operačních systémů a webových prohlížečů bez nutnosti instalace.

 • Je vytvořená pomocí nejnovější webové technologie HTML5.
 • Využívejte výhod pravi­delných automa­tických aktualizací nejno­vějších inovací a funkcí.
 • Vozový park lze spravovat z počítače, notebooku, tabletu nebo i telefonu.

Úplné řešení

 • Nejlepší mapy – zobrazení aktuální polohy vozidel a živé dopravní informace jsou k dispozici u různých typů map včetně satelitních map a zobrazení Google Street View.
 • Plánování a odesílání tras přímo řidičům – přesné plánování trasy podle umístění / času odjezdu/příjezdu / typu vozidla.
 • Přizpů­sobené mapy – můžete definovat geografické oblasti nebo skupiny vozidel a v případě potřeby snadno a rychle přepínat zobrazení a zaměřovat se na různé aspekty.
 • Řídicí panel – jednoduchý přehled KPI poskytující aktuální informace o výkonnosti.
 • Hlášení – okamžitý přístup k historickým informacím, které umožňují sledovat vývoj trendů. Například hlášení CO2ze služby Webfleet poskytuje přesný přehled emisí uhlíku vozového parku. Pomocí metodologie certi­fi­kované organizací TÜV Rheinland
 • Doplnění dat pomocí integrace – můžete si propojit firemní aplikace se službou Webfleet nebo sledovat data 3. stran ve službě Webfleet.
 • Správa vozového parku na cestách – a na libovolném zařízení.
complete solution
wf co2 report

Hlášení služby Webfleet

Díky hlášením ze služby Webfleet budete mít přehled o všem – od úspor paliva až po dodržování předpisů. Rozumíme tomu, které informace jsou pro vás nejdů­le­ži­tější při správě řidičů a vozidel. Chcete-li rychle získat potřebné informace, máme pro vás výběr nejob­lí­be­nějších hlášení pro správu vozového parku, které používají naši další zákazníci.

Další informace⁠

Nejvyšší úroveň zabezpečení

Služba Webfleet splňuje nároky standardu ISO 27001, který je nejstrikt­nější průmyslovou certifikací na poli zabezpečení, kvality a dostupnosti dat.

 • Zabezpečené přihlášení SSL.
 • Doba provo­zu­schop­nosti 99,95 % odpovídá očekáváním od špičkového softwaru.
information security and privacy
business owner cau 03

Integrace dat správy vozového parku

Naše sada otevřených rozhraní API a SDK nabízí nekonečné možnosti integrace dat ze služby Webfleet k doplnění stávajících systémů. Získáte vše nezbytné k plně propojené správě vozového parku a pracovníků při optima­li­zované efektivitě.

Rozhraní API a SDK pro kancelářská a mobilní řešení:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Další informace⁠

Mobile

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací Webfleet Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Obousměrná komunikace
 • Správa cest
 • Odesílání nových příkazů a zakázek
 • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠
mobile apps

Často kladené dotazy

Co je to software pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Provo­zu­je­te-li komerční vozový park, vaše vozidla představují neuvě­ři­telně důležitý nástroj pro vaše podnikání, neboť jsou nekonečným zdrojem dat. Palivo, poloha, počet jízd, ujetá vzdálenost – data měření a jiné klíčové faktory, které nepřetržitě produkuje váš vozový park, plní stohy papíru. Chcete-li však tato data využít způsobem, který vám skutečně pomůže s rozvojem vašeho podnikání, pak potřebujete pomoc. Zde přichází ke slovu software pro správu vozového parku.

Co umí software pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Nejvy­spě­lejší software pro správu vozového parku vám zajistí přístup ke všem klíčovým údajům o vozidlech způsobem, který umožňuje snadnou analýzu a porozumění prostřed­nictvím jedno­du­chého rozhraní. Nabízí rovněž veškeré funkce a nástroje potřebné k efektivnímu využití – od naplánování efektiv­nějších denních rozpisů po lepší komunikaci s řidiči.

Jak software pro správu vozového parku funguje?

0
Přejít na obsah

Software pro správu vozového parku využívá špičkovou technologii k podpoře jednot­livých kroků vašich každo­denních činností. Jak toho dociluje, zjistíte níže.

 • Sledování polohy vozidla

  Zařízení ve vozidle odesílá souřadnice zpět do systému v kanceláři. Na mapě přehledně vidíte, kde se každé vozidlo nachází.

 • Komunikace v týmu

  Řidič má ve vozidle zařízení, pomocí kterého přijímá aktualizace z kanceláře – změny v plánu, nové příkazy apod. – aniž by musel přerušovat jízdu.

 • Vylepšení stylu jízdy

  Software pro správu vozového parku sleduje různé parametry, například překročení rychlosti, akceleraci či rychlost brzdění. S využitím těchto údajů lze určit, jak mohou řidiči jezdit bezpečněji a úsporněji, čímž se omezí nehos­po­dárné a nebezpečné jízdní návyky.

 • Lepší odhad času příjezdu

  Software pro správu vozového parku dokáže využít přesné plánování tras a dopravní informace, takže budete moci svému zákazníkovi vždy sdělit spolehlivý odhad doby příjezdu.

 • Pracovní doba

  Některý software pro správu vozového parku umí automaticky registrovat pracovní dobu řidičů pro případ, že to bude třeba k dodržení předpisů nebo pro mzdové účely.

 • Snížení adminis­trativy

  Jedním z největších přínosů softwaru pro správu vozového parku je skutečnost, že správce vozového parku nebude muset provádět tolik manuálních adminis­tra­tivních úkonů a bude se moci zaměřit na hlavní pracovní úkoly.

Proč používat software pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Jakmile software pro správu vozového parku imple­men­tujete, poskytne vám mnoho výhod.

 • Efektivita

  Veškerá data lze využít k naplánování efektiv­nějších procesů a k získání flexibility v situacích, kdy dojde k narušení provozu.

 • Produk­tivita

  Díky informacím o dopravě v reálném čase se řidiči budou moci vyhnout proble­ma­tickým místům, čímž zamezí nežádoucím zpožděním.

 • Bezpečnost

  Díky přehledu o chování řidičů za volantem je budete moci proškolit a instruovat tak, aby omezili návyky, které ohrožují je i ostatní účastníky silničního provozu.

 • Náklady

  Podně­co­váním hospo­dár­nějšího stylu jízdu snížíte spotřebu paliva a tím rovněž celkové provozní náklady.

 • Komunikace

  Předávání zpráv řidiči je jednodušší a zajišťuje skvělou komunikaci bez ohledu na aktuální pracovní vytížení.

 • Jedno­du­chost

  Software pro správu vozového parku usnadňuje život vašim řidičům prostřed­nictvím včasných aktualizací, například informací o dopravě. Práce je tak méně stresující, což vám pomůže udržet si zaměstnance.

Kolik stojí software pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Cena softwaru pro správu vozového parku se liší v závislosti na řadě klíčových faktorů. Mezi ně patří počet vozidel ve vašem vozovém parku a funkce, které chcete využívat. Společnost Webfleet nabízí řadu různých řešení pro vozové parky všech velikostí a z různých odvětví. Důležité pro nás je, abyste obdrželi odpoví­dající soubor funkcí nezbytných pro váš vozový park.

Doporu­čujeme, abyste si vyhradili čas a projednali potřeby vašeho vozového parku s naším odborníkem na software pro správu vozového parku ještě předtím, než si zvolíte některý z balíčků. Představí vám všechny možnosti dostupné pro váš rozpočet a jak nejlépe prospějí vašemu podnikání. V průměru se investice našim zákazníkům vrací během šesti až devíti měsíců po zavedení řešení Webfleet.

Který software pro správu vozového parku je nejlepší?

0
Přejít na obsah

Při nákupu softwaru pro správu vozového parku si můžete vybrat z celé řady různých možností. Provo­zo­vatelé požadují různé funkce a mají speciální požadavky, takže tvrdit, že některá možnost je nejlepší, by nebylo objektivní.

Naše oceňovaná platforma Webfleet je však v Evropě nejob­lí­be­nějším řešením pro správu vozového parku. Každý den jí důvěřuje 50 000 provo­zo­vatelů vozových parků po celém světě, kteří s její pomocí monitorují svá vozidla, snižují náklady a zajišťují bezpečí svých řidičů. Chcete zjistit, proč tolik správců vozových parků zvolilo značku Webfleet? Pak si stačí vyhradit trochu času a některý z našich odborníků vám vše ochotně vysvětlí.

Již podporujeme připojení k některým největším OEM výrobcům automobilů

Vaše automobily, dodávky a užitková vozidla již mohou být kompa­ti­bilní s naším řešením OEM.connect.

Objevte naše produkty správy vozového parku

60 000 zákazníků využívá denně výhod služby Webfleet

One of our best investments.
Peter Kelly, Elis UK Ltd
Corporate Solutions cut fuel costs by 8.1%.
Stuart Payne, Corporate Solutions
Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.