Webfleet

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Služba Webfleet je špičkové inovativní řešení správy vozového parku ve formě SaaS (software jako služba). Poskytuje vám bezpečný přístup ke všem informacím, které potřebujete k co nejefek­tiv­nější správě činností vozového parku.

Se službou Webfleet budete vždy ve spojení s týmem na cestách. Na libovolném mobilním zařízení se dozvíte, kde se vaše vozidla nacházejí a jak jsou využívána.

Budete mít přístup k datům o výkonu vozového parku, která informují o aktuálním stavu a o času a místě potřebného zásahu. Využijte aktuální dopravní informace při přidělování dalšího úkolu nejvhod­nějšímu řidiči nebo zajistěte, aby jeli předem definovanou trasou, kterou odešlete přímo do jejich zařízení Driver Terminal.

Hlavní vlastnosti

Řešení pro každého

Služba Webfleet je jedním z předních světových řešení správy vozového parku ve formě SaaS (software jako služba). Nezáleží na tom, jak velká je vaše firma: služba Webfleet vám může pomoci ke zlepšení výkonu vozidel, úspoře paliva, k podpoře výkonnosti řidičů a díky lepší srozu­mi­tel­nosti vašich dat též ke zvýšení celkové efektivity vozového parku.
Pluginy Webfleet vám poskytnou lepší přehled díky přístupu k datům z více zdrojů v univer­zálním rozhraní. Můžete přidávat odzkoušené aplikace, například snímače teploty nebo tlaku v pneuma­tikách, ze stávajících aplikací nebo ze sortimentu integračních partnerů. Další informace najdete v centru App Center.

wf desktop mobile
software as a service

Software jako služba

Služba Webfleet umožňuje přístup ze všech operačních systémů a webových prohlížečů bez nutnosti instalace.

 • Je vytvořená pomocí nejnovější webové technologie HTML5.
 • Využívejte výhod pravi­delných automa­tických aktualizací nejno­vějších inovací a funkcí.
 • Vozový park lze spravovat z počítače, notebooku, tabletu nebo i telefonu.

Úplné řešení

 • Nejlepší mapy – zobrazení aktuální polohy vozidel a živé dopravní informace jsou k dispozici u různých typů map včetně satelitních map a zobrazení Google Street View.
 • Plánování a odesílání tras přímo řidičům – přesné plánování trasy podle umístění / času odjezdu/příjezdu / typu vozidla.
 • Přizpů­sobené mapy – můžete definovat geografické oblasti nebo skupiny vozidel a v případě potřeby snadno a rychle přepínat zobrazení a zaměřovat se na různé aspekty.
 • Řídicí panel – jednoduchý přehled KPI poskytující aktuální informace o výkonnosti.
 • Hlášení – okamžitý přístup k historickým informacím, které umožňují sledovat vývoj trendů.
 • Doplnění dat pomocí integrace – můžete si propojit firemní aplikace se službou Webfleet nebo sledovat data 3. stran ve službě Webfleet.
 • Správa vozového parku na cestách – a na libovolném zařízení.
complete solution
information security and privacy

Nejvyšší úroveň zabezpečení

Služba Webfleet splňuje nároky standardu ISO 27001, který je nejstrikt­nější průmyslovou certifikací na poli zabezpečení, kvality a dostupnosti dat.

 • Zabezpečené přihlášení SSL.
 • Doba provo­zu­schop­nosti 99,95 % odpovídá očekáváním od špičkového softwaru.

Integrace dat správy vozového parku

Naše sada otevřených rozhraní API a SDK nabízí nekonečné možnosti integrace dat ze služby Webfleet k doplnění stávajících systémů. Získáte vše nezbytné k plně propojené správě vozového parku a pracovníků při optima­li­zované efektivitě.

Rozhraní API a SDK pro kancelářská a mobilní řešení:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Další informace⁠
business owner cau 03
mobile apps

Mobile

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací Webfleet Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Obousměrná komunikace
 • Správa cest
 • Odesílání nových příkazů a zakázek
 • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠

Často kladené dotazy

Co je to software pro správu vozového parku?

0

Provo­zu­je­te-li komerční vozový park, vaše vozidla představují neuvě­ři­telně důležitý nástroj pro vaše podnikání, neboť jsou nekonečným zdrojem dat. Palivo, poloha, počet jízd, ujetá vzdálenost – data měření a jiné klíčové faktory, které nepřetržitě produkuje váš vozový park, plní stohy papíru. Chcete-li však tato data využít způsobem, který vám skutečně pomůže s rozvojem vašeho podnikání, pak potřebujete pomoc. Zde přichází ke slovu software pro správu vozového parku.

Co umí software pro správu vozového parku?

0

Nejvy­spě­lejší software pro správu vozového parku vám zajistí přístup ke všem klíčovým údajům o vozidlech způsobem, který umožňuje snadnou analýzu a porozumění prostřed­nictvím jedno­du­chého rozhraní. Nabízí rovněž veškeré funkce a nástroje potřebné k efektivnímu využití – od naplánování efektiv­nějších denních rozpisů po lepší komunikaci s řidiči.

Jak software pro správu vozového parku funguje?

0

Software pro správu vozového parku využívá špičkovou technologii k podpoře jednot­livých kroků vašich každo­denních činností. Jak toho dociluje, zjistíte níže.

 • Sledování polohy vozidla

  Zařízení ve vozidle odesílá souřadnice zpět do systému v kanceláři. Na mapě přehledně vidíte, kde se každé vozidlo nachází.

 • Komunikace v týmu

  Řidič má ve vozidle zařízení, pomocí kterého přijímá aktualizace z kanceláře – změny v plánu, nové příkazy apod. – aniž by musel přerušovat jízdu.

 • Vylepšení stylu jízdy

  Software pro správu vozového parku sleduje různé parametry, například překročení rychlosti, akceleraci či rychlost brzdění. S využitím těchto údajů lze určit, jak mohou řidiči jezdit bezpečněji a úsporněji, čímž se omezí nehos­po­dárné a nebezpečné jízdní návyky.

 • Lepší odhad času příjezdu

  Software pro správu vozového parku dokáže využít přesné plánování tras a dopravní informace, takže budete moci svému zákazníkovi vždy sdělit spolehlivý odhad doby příjezdu.

 • Pracovní doba

  Některý software pro správu vozového parku umí automaticky registrovat pracovní dobu řidičů pro případ, že to bude třeba k dodržení předpisů nebo pro mzdové účely.

 • Snížení adminis­trativy

  Jedním z největších přínosů softwaru pro správu vozového parku je skutečnost, že správce vozového parku nebude muset provádět tolik manuálních adminis­tra­tivních úkonů a bude se moci zaměřit na hlavní pracovní úkoly.

Proč používat software pro správu vozového parku?

0

Jakmile software pro správu vozového parku imple­men­tujete, poskytne vám mnoho výhod.

 • Efektivita

  Veškerá data lze využít k naplánování efektiv­nějších procesů a k získání flexibility v situacích, kdy dojde k narušení provozu.

 • Produk­tivita

  Díky informacím o dopravě v reálném čase se řidiči budou moci vyhnout proble­ma­tickým místům, čímž zamezí nežádoucím zpožděním.

 • Bezpečnost

  Díky přehledu o chování řidičů za volantem je budete moci proškolit a instruovat tak, aby omezili návyky, které ohrožují je i ostatní účastníky silničního provozu.

 • Náklady

  Podně­co­váním hospo­dár­nějšího stylu jízdu snížíte spotřebu paliva a tím rovněž celkové provozní náklady.

 • Komunikace

  Předávání zpráv řidiči je jednodušší a zajišťuje skvělou komunikaci bez ohledu na aktuální pracovní vytížení.

 • Jedno­du­chost

  Software pro správu vozového parku usnadňuje život vašim řidičům prostřed­nictvím včasných aktualizací, například informací o dopravě. Práce je tak méně stresující, což vám pomůže udržet si zaměstnance.

Kolik stojí software pro správu vozového parku?

0

Cena softwaru pro správu vozového parku se liší v závislosti na řadě klíčových faktorů. Mezi ně patří počet vozidel ve vašem vozovém parku a funkce, které chcete využívat. Společnost Webfleet nabízí řadu různých řešení pro vozové parky všech velikostí a z různých odvětví. Důležité pro nás je, abyste obdrželi odpoví­dající soubor funkcí nezbytných pro váš vozový park.

Doporu­čujeme, abyste si vyhradili čas a projednali potřeby vašeho vozového parku s naším odborníkem na software pro správu vozového parku ještě předtím, než si zvolíte některý z balíčků. Představí vám všechny možnosti dostupné pro váš rozpočet a jak nejlépe prospějí vašemu podnikání. V průměru se investice našim zákazníkům vrací během šesti až devíti měsíců po zavedení řešení Webfleet.

Který software pro správu vozového parku je nejlepší?

0

Při nákupu softwaru pro správu vozového parku si můžete vybrat z celé řady různých možností. Provo­zo­vatelé požadují různé funkce a mají speciální požadavky, takže tvrdit, že některá možnost je nejlepší, by nebylo objektivní.

Naše oceňovaná platforma Webfleet je však v Evropě nejob­lí­be­nějším řešením pro správu vozového parku. Každý den jí důvěřuje 50 000 provo­zo­vatelů vozových parků po celém světě, kteří s její pomocí monitorují svá vozidla, snižují náklady a zajišťují bezpečí svých řidičů. Chcete zjistit, proč tolik správců vozových parků zvolilo značku Webfleet? Pak si stačí vyhradit trochu času a některý z našich odborníků vám vše ochotně vysvětlí.

Objevte naše produkty správy vozového parku

50 000 zákazníků využívá denně výhod služby Webfleet

Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.