Správa pracovních postupů

Pomáháme vám spravovat pracovní postupy, zlepšovat služby zákazníkům a plnit více zakázek

Správa pracovních postupů

Pomáháme vám spravovat pracovní postupy, zlepšovat služby zákazníkům a plnit více zakázek

Propojte řešení Webfleet se zařízením PRO Driver Terminal a získejte cenné informace o svých příkazech i řidičích. Tento jediný systém podporuje snadnou komunikaci s vaším týmem v terénu a zjedno­dušuje pracovní postupy. Konečný výsledek? Spoko­je­nější zákazníci a více splněných zakázek.


Prohlédněte si naše řešení správy pracovních postupů

Profe­si­o­nální navigace

Profe­si­o­nální navigace

S nejlepší navigací ve své třídě a živými dopravními informacemi pojedete po nejrych­lejší trase a zvládnete více zakázek.

Rychlejší expedice

Rychlejší expedice se službou Webfleet
Rychlejší expedice

Efektivně plánujte a sledujte zadání zakázek, abyste zvýšili produk­tivitu a zlepšili služby poskytované zákazníkům.

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba

Vyspělá diagnostika vozidel vám zajistí přehled o údržbě vozového parku. Díky tomu snížíte náklady a zvýšíte bezpečnost.


Nástroje a aplikace na řízení pracovních postupů

Zařízení Driver Terminal

Profe­si­o­nální řidičské terminály
Zařízení Driver Terminal

Optima­li­zujte vozový park pomocí nástrojů na navigaci, komunikaci a hlášení.

Aplikace na řízení provozu

Aplikace na řízení provozu

Zůstaňte ve spojení se svými vozidly, řidiči a majetkem, i když jste na cestách.

Aplikace na řízení pracovních postupů

Aplikace na řízení pracovních postupů

Digita­li­zujte pracovní postupy a zvyšte efektivitu díky jedné mobilní aplikaci pro řidiče.

Aplikace na kontrolu vozidel

Aplikace na kontrolu vozidel

Usnadněte řidičům každodenní kontroly vozidel.

Aplikace na sledování ujetých kilometrů

untranslated
Aplikace na sledování ujetých kilometrů

Digitální kniha jízd s ujetými kilometry a registrace jízd omezí časově náročné manuální hlášení.

Správa pracovních postupů vám pomůže

Splnit více zakázek

Získat spokojené řidiče a zákazníky

Poskytnout vašim zákazníkům prvotřídní odhadovaný čas příjezdu

Být při plánování flexibilní, abyste se mohli přizpůsobit nečekaným situacím

Snížit čas strávený adminis­tra­tivou

Spojit se s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření ideálního systému vašich pracovních postupů

Klíčové funkce správy pracovních postupů

Dynamická správa a expedice zakázek

Služba Webfleet vám díky oceňované službě TomTom Traffic a chytrému plánování a expedici pomůže určit nejvhod­nější řidiče pro každou zakázku, stav příkazu i vozidla.

Funkce optima­lizace příkazů** optima­lizuje pořadí vašich zastávek pomocí jednoho kliknutí za účelem snížení počtu ujetých kilometrů a doby strávené na cestách. To vše vám umožní lépe plánovat, plnit více zakázek a zlepšit služby.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Snadná komunikace

Odesíláním zakázek a pokynů ohledně příkazů z kanceláře přímo do zařízení PRO Driver Terminal vašeho řidiče zjedno­dušíte pracovní postup a ušetříte čas. Terminál přečte zprávu nahlas, aby nedošlo k odvádění pozornosti řidiče.

Zůstaňte ve spojení s vaším týmem v terénu a dostávejte pravidelné aktualizace ohledně stavu příkazu a očekávaného času příjezdu, abyste mohli dynamicky reagovat na nečekané situace.

Prvotřídní odhadování času příjezdu

Služba Webfleet vám na základě oceňovaných dopravních informací společnosti TomTom umožňuje přesněji určovat čas příjezdu pro zákazníky.

Profe­si­o­nální navigace používá komplexní síť aktuálních dopravních informací a pokročilých algoritmů, díky čemuž se vaši řidiči budou moci vyhnout hustému provozu. Zvyšuje se tak šance, že zakázku splní včas.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automatické procesy a hlášení

Služba Webfleet se za vás postará o rušivé a časově náročně manuální úkony, čímž vaši práci zefektivní. Kniha jízd s počitadlem kilometrů v reálném čase a zazna­me­návání pracovní doby jsou automa­ti­zované, což přináší přesnější hlášení a úbytek adminis­trativy.

Díky informacím o přesném čase stráveném s klienty a automa­tickému fakturování, které urychluje vyúčtování a zmenšuje pravdě­po­dobnost nesrov­na­lostí, získáte přehled o jednot­livých zakázkách.

Vše, co potřebujete, abyste měli náklady pod kontrolou

Služba Webfleet přichází s řadou funkcí, které pomocí dat z integrace vozidla umožní snížit celkové náklady na vlastnictví vozidla.

Kromě pravi­delných upozornění na naplá­no­vanou údržbu budete také dostávat oznámení, pokud vozidlo začne vykazovat známky poruchy. Díky tomu můžete naplánovat údržbu dřív, než dojde k nákladným poruchám. Můžete také monitorovat spotřebu paliva, abyste odhalili neobvyklé zacházení nebo určili oblasti, ve kterých lze zlepšit styl jízdy za účelem snížení pojistného.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Zpětná vazba a analýza stylu jízdy

Díky analýze stylu jízdy pomocí systému OptiDrive vám služba Webfleet bude poskytovat informace potřebné k optima­lizaci výkonu řidiče v terénu.

Funkce a rady služby Active Driver Feedback se zobrazují na zařízení PRO Driver Terminal takovým způsobem, aby neodváděly pozornost řidiče. Díky tomu se řidiči mohou věnovat bezpečné a spolehlivé jízdě a zároveň udržovat dobrou pověst vaší společnosti.

Další informace o systému OptiDrive⁠

Činnost společnosti na jednom místě

Služba Webfleet neustále poskytuje data, která vedou ke zlepšení chodu společnosti.

Díky přesným informacím o čase stráveném na místě, stavu příkazu, cestě, pracovní době a výkonu řidiče a dalších indiká­torech můžete snadno určit, které oblasti vašeho podnikání je třeba zlepšit.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Přizpů­sobení a integrace

Službu Webfleet můžete snadno spojit s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření přesně takového řešení, jaké potřebujete. Například synchro­nizace se systémy pro vyúčtování a CRM vám poskytne detailnější přehled o základních datech a sníží adminis­trativu.

Pomocí zařízení TomTom PRO 8275 Driver Terminal můžete svůj pracovní postup přizpůsobit ještě více. Toto zařízení má na starost aktivity jako je kontrola vozidel a snímání dat o zásilkách prostřed­nictvím skenování čárového kódu a digitálního podpisu v kombinaci s aplikacemi třetích stran. Veškerá data se pak ukládají do jednoho systému.

Spravujte provoz svého vozového parku na cestách

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací Webfleet Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

  • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
  • Obousměrná komunikace
  • Správa cest
  • Odesílání nových příkazů a zakázek
  • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠
mobile apps
wfs workflow management

E-kniha zdarma: Proč společnosti digita­lizují pracovní postupy vozových parků

wfs workflow management

Získejte jedinečný náhled na to, jak společnosti podobné té vaší:

Můžete stahovat

Balíčky pro správu pracovních postupů

Nevíte, které řešení pro správu pracovních postupů si vybrat? Společnost Webfleet nabízí balíček TOTAL, který obsahuje všechny výhody pro dosažení efektivity a produk­tivity. Ať už chcete optima­li­zovat komunikaci s řidiči nebo celkovou správu pracovních postupů, naše řešení vám s tím pomohou. Jednorázová instalace minima­lizuje prostoje vozidel a urychluje návratnost investice.

 

 

* ETA = Očekávaný čas příjezdu** Optima­lizace příkazů vyžaduje předplatné dodatečných funkcí.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.