Řešení na sledování vozidel

Získejte lepší přehled o vozovém parku díky sledování vozidel

Řešení na sledování vozidel

Získejte lepší přehled o vozovém parku díky sledování vozidel

S údaji o vozidlech v reálném čase budete mít neustálý přehled o jejich poloze. Díky řešením na sledování vozidel na bázi GPS bude provoz vozového parku pružnější. Plánujte zakázky podle vzdálenosti řidičů od zákazníků. Využijte přehledy ke zlepšení výkonu řidičů z hlediska úspory paliva a bezpečnosti. Vše, co potřebujete vědět o sledování vozidel, najdete zde.

Výhody sledování vozidel

Sledování vozového parku

pomocí dat v reálném čase

Omezení papírování

díky automa­tizaci správy cest

Potvrzení doručení

a doby, kterou řidiči stráví u zákazníka

Spolehlivé časy příjezdu

a zajištění vynika­jících služeb pro zákazníky

Optima­lizace plánování tras

v zájmu vyšší efektivity zakázek

Sledování využití paliva

s identi­fikací trendů, které lze řešit

Klíčové funkce sledování vozidel od společnosti Webfleet

Data o poloze v reálném čase

Se sledováním vozidel v reálném čase máte kompletní přehled o tom, kde se řidiči nachází. Získejte spokojené zákazníky díky přesným a aktua­li­zo­vaným předpo­klá­daným časům příjezdu a potvrzení doručení. Uvidíte, zda řidiči dodržují pravidla ohledně přestávek a pracovní doby.

real time location data
vehicle tracing

Analýza sledování vozidel

Z analýzy historie cest zjistíte, kde můžete omezit náklady. Záznamy o pracovních dobách řidičů umožňují optima­li­zovat trasy zakázek a harmo­no­gramy. Prohlédněte si data o poloze vozidel až 90 dní zpátky a hledejte odchylky nebo vzorce.

Vymezené oblasti pro vozidla

Využijte zónové monito­rování na základě umístění od sídla zákazníka po své firemní parkoviště. Když vozidlo opustí stanovenou oblast nebo do ní vjede, dostanete upozornění. Virtuální hranice spolu s výstrahami zajišťují přehled o zabezpečení vozového parku.

alerts areas
log book 2019 en mi

Registrace cest

Automatická registrace ujetých kilometrů vám usnadní adminis­tra­tivní procesy. Oddělujte soukromé a pracovní cesty bez komplikací. Digitální kniha jízd ochrání soukromí řidičů, takže soukromé cesty budou skutečně soukromé. Navíc si řidiči mohou sami zapisovat a spravovat jízdy.

Aktua­li­zované informace o dopravě a mapy

Díky přesným dopravním informacím budete vědět, že vaši řidiči jedou po těch nejbez­peč­nějších a nejefek­tiv­nějších trasách. Využívejte mapy TomTom, Google nebo satelitní mapy. Pomozte řidičům vyhnout se dopravním zácpám, místům, kde probíhají opravy, a špatnému počasí.

map view 02
dashboard 01

Komplexní hlášení

Sledujte výkonnost vozového parku díky kompletní sadě panelů s hlášeními. Řešení na sledování vozidel Webfleet poskytují potřebná data ve správnou chvíli. Získáte přístup k aktuálním i historickým informacím o spotřebě paliva, zbývající době řízení a dalším.

Správa údržby

Pravidelné plánování údržby zajistí provo­zu­schopnost vozového parku. Údaje z počitadla kilometrů sledované v reálném čase pomáhají plánovat servis jednot­livých vozidel a snížit nečekané prostoje nebo poruchy, o nákladných opravách ani nemluvě.

devices desktop 01 wide webfleet

Vše, co potřebujete vědět o sledování vozidel

Jak systém sledování vozidel funguje?

0
Přejít na obsah

Systém sledování vozidel umožňuje správcům vozového parku snadno zjišťovat polohu všech jejich vozidel. Využívá technologii GPS k průběžnému monito­rování polohy a stavu vozidla a poskytuje v reálném čase informace o tom, kde vůz je a co dělá. S tímto systémem mohou správci vozových parků zajistit, aby jejich vozidla zůstala v bezpečí a v optimálním provozním stavu.

Jaké jsou výhody sledování vozidel?

0
Přejít na obsah

Sledování vozidel představuje pro správce vozového parku nesmírně cenný nástroj. Zařízení na sledování vozového parku pomocí GPS jim umožňuje sledovat umístění vozidel v reálném čase a rychle reagovat na problémy a náhlé zakázky. Zařízení na sledování vozidel tedy pomáhá správcům vozových parků šetřit čas, snížit náklady a zajistit lepší služby zákazníkům.

Kolik stojí sledování vozidel?

0
Přejít na obsah

Cena systému sledování vozidel závisí na potřebách vozového parku. Od počtu vozidel se například odvíjí počet sledovacích zařízení GPS, která je nutné nainsta­lovat. Při zvažování ceny nezapomeňte vzít v potaz, kolik ušetříte za palivo a ušetřený čas strávený adminis­tra­tivou.

Kdo používá zařízení na sledování vozidel?

0
Přejít na obsah

Sledování vozidel využívá celá řada podniků od přepravních a logis­tických společností po instalatéry k efektiv­nější, produk­tiv­nější a udrži­tel­nější správě vozových parků. Díky technologii GPS mohou správci vozových parků získat přístup k údajům o poloze vozidel a výkonu řidičů v reálném čase.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.