Jak fungují systémy sledování vozidel přes GPS?

GPS je satelitní rádiový navigační systém vyvinutý americkým minis­ter­stvem obrany. Když cestujete s přijímačem GPS, můžete určit svou polohu a rychlost díky obíhajícím satelitům GPS, které lze nepřetržitě a bezplatně používat kdekoli na světě. Toto je základ systémů sledování vozidel.

Náš systém sledování vozidel přes GPS je vylepšen o komunikační kanál, který spojuje váš vozový park s kanceláří a poskytuje podrobné údaje o sledování vozidel. Tyto informace se přehledně zobrazují online, takže ihned vidíte, kde se vaše vozidla nacházejí, můžete rozdělovat úkoly a spravovat pracovní postupy prostřed­nictvím Bluetooth® a zlepšovat hospodárné využití paliva díky analýze stylů jízdy.

Spojení vozidel s kanceláří prostřed­nictvím systému sledování vozidel pomocí GPS

Spojení vozidel s kanceláří prostřed­nictvím systému sledování vozidel pomocí GPS

Každý sledovací systém LINK ve vozidle má integrovaný přijímač GPS pro sledování vozidel přes GPS a vysílač GSM pro odesílání souřadnic polohy vozidla. Správci vozového parku se pak v kanceláři jednoduše přihlásí do našeho řešení pro správu vozového parku, zabezpečené online aplikace Webfleet, a můžou sledovat pohyb všech vozidel vybavených systémem sledování vozidel. Díky tomu, že se data o poloze aktualizují každou minutu, budete mít vždy aktuální informace nezbytné pro důležitá operační rozhodnutí.

Jak funguje sledování vozidel GPS?

Systém sledování vozidel přes GPS

Jak funguje sledování vozidel GPS?

Systém sledování vozidel přes GPS využívá vysílač v navigačním zařízení vozidla, který odesílá signál, který následně přijímají satelity na oběžné dráze. Tak může sledování pomocí GPS určit přesnou polohu vozidla – jeho zeměpisnou šířku a délku, směr jízdy a rychlost. Pasivní systém sledování vozidel přes GPS sleduje polohu vozidla a ukládá data, která lze poté stáhnout pro analýzu. Aktivní systém GPS tyto informace odesílá automaticky do centrální databáze za účelem sledování vozidel v reálném čase.

Výhody systému sledování vozidel přes GPS

Výhody systému sledování vozidel přes gps

Výhody systému sledování vozidel přes GPS

Systém sledování vozidel přes GPS má pro vozové parky řadu výhod:

  • Optima­li­zované plánování tras pro vyšší efektivitu a produk­tivitu.
  • Přesnější časy příjezdu, díky čemuž budou zákazníci spoko­je­nější.
  • Nonstop přístup k datům o poloze v reálném čase, což pomáhá rozpoznat krádež nebo neoprávněné použití a rychle na takovou situaci reagovat.
  • Přístup k důležitým přehledům, které pomáhají zlepšit provoz a zisky.
  • Snížení adminis­tra­tivní zátěže díky menšímu papírování a menšímu počtu hovorů s řidiči.

Monito­rování stylů jízdy pomocí systému sledování vozidel přes GPS.

untranslated

Monito­rování stylů jízdy pomocí systému sledování vozidel přes GPS.

Součástí systému sledování vozidel LINK je také snímač gravitační síly, který detekuje zrychlení a náhlé manévry, jako jsou prudké brzdění a přetáčení spolu s rychlostí a překročením rychlosti. Sledováním těchto manévrů [v aplikaci Webfleet] můžete rychle určit, který styl jízdy způsobuje vyšší spotřebu paliva, a provést opatření na podporu efektiv­nějšího stylu jízdy. Díky tomu bude pro vás správa vozového parku hračka.

Vylepšení sledování vozidel přes GPS

Vylepšení sledování vozidel přes GPS

Chcete-li řešení sledování vozidel přes GPS ještě vylepšit, využijte jedno z našich profe­si­o­nálních zařízení Driver Terminal. Umožňují obousměrnou komunikaci s kanceláří pro snadnější správu časových údajů a rozdělování zakázek. Připojují se k jednotce LINK přes Bluetooth a informují řidiče o nutnosti změny stylu jízdy prostřed­nictvím funkce Active Driver Feedback. Kromě toho vám poskytneme i kompletní navigaci s velmi přesnými dopravními informacemi.

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Naplánujte si ukázku, abyste zjistili, jak může služba Webfleet pomoci vaší firmě, nebo si promluvte s odborníkem, který zodpoví všechny vaše dotazy ohledně našich řešení.