Hvordan fungerer GPS til sporings­system for køretøjer?

GPS er et satel­lit­ba­seret radio­navi­ga­tions­system, som er udviklet af det amerikanske forsvars­mi­ni­sterium. Alle, der kører med en GPS-mod­tager, kan beregne deres egen position og hastighed takket være GPS-sa­tel­litter, som kan bruges gratis døgnet rundt og hvor som helst i verden. Dette er grundlaget for sporings­sy­stemer for køretøjer.

Vores GPS-spor­ings­system for køretøjer er blevet forbedret med en kommu­ni­ka­tions­kanal, der forbinder flåden og kontoret og leverer detaljerede sporingsdata for køretøjer. Dataene præsenteres oversku­eligt online, så du hurtigt kan se, hvor køretøjerne er, admini­strere jobeks­pe­dition og arbejds­for­deling via Bluetooth ® og forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten ved at analysere førernes kørestil.

Skab forbindelse mellem køretøjer og kontor med et GPS-spor­ings­system for køretøjer

Webfleet Solutions

Skab forbindelse mellem køretøjer og kontor med et GPS-spor­ings­system for køretøjer

Alle LINK-en­heder (sporings­system for køretøjer) har en indbygget GPS-mod­tager for at aktivere GPS til sporing af køretøjer, og en GSM-trans­mitter til at sende koordi­na­terne for et køretøjs placering. Hjemme på kontoret skal flåde­ad­mi­ni­stra­to­rerne blot logge på vores flådesty­rings­løsning WEBFLEET, et sikkert online­program, for at overvåge turene for de køretøjer, der er udstyret med et sporings­system for køretøjer. Positions­da­taene opdateres hvert minut, så du altid har de opdaterede oplysninger, du skal bruge til at træffe vigtige drifts­mæssige beslut­ninger.

Hvordan fungerer GPS til sporing af køretøjer?

Sporings­system for køretøjer med GPS

Hvordan fungerer GPS til sporing af køretøjer?

Et sporings­system for køretøjer med GPS er afhængig af en sender i køretøjets naviga­tions­enhed, som sender et signal, der modtages af satellitter i rummet. Via senderen kan GPS-sporing fastslå et køretøjs nøjagtige position, helt ned til længde- og breddegrad, retning og hastighed. Et passivt sporings­system for køretøjer med GPS overvåger et køretøjs position og gemmer data, som kan downloades til analyse senere. Et aktivt GPS-system sender automatisk disse oplysninger til en centra­li­seret database for overvågning i realtid.

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Et sporings­system for køretøjer med GPS har mange fordele for flåder:

  • Optimeret ruteplan­lægning for øget effek­ti­vitet og produk­ti­vitet.
  • Større nøjagtighed i forbindelse med servicetid, hvilket fører til flere tilfredse kunder.
  • Adgang til positionsdata i realtid døgnet rundt, som kan hjælpe med at opdage og reagere hurtigt på tyveri og uauto­ri­seret brug.
  • Adgang til vigtig indsigt, der kan forbedre driften og indtje­ningen.
  • Mindre admini­stra­tionstid takket være mindre papir­ar­bejde og færre telefo­nopkald til chauffører.

Overvågning af køreadfærd med et GPS-spor­ings­system for køretøjer.

untranslated

Overvågning af køreadfærd med et GPS-spor­ings­system for køretøjer.

LINK, sporings­system for køretøjer, er desuden udstyret med en G-kraft-sensor, som registrerer accele­ration og pludselige bevægelser, såsom hårde opbrems­ninger og overstyring, sammen med aktuel hastighed og fartover­skri­delser. Ved at overvåge disse bevægelser [på WEBFLEET] kan du hurtigt afgøre, hvilken køreadfærd der medfører høje brænd­sto­fom­kost­nin­gerne, og træffe foran­stalt­ninger til at fremme en mere effektiv kørestil. På den måde gør du flådestyring nemt.

Forbedring af GPS-spor­ings­sy­stemer for køretøjer

Webfleet Solutions

Forbedring af GPS-spor­ings­sy­stemer for køretøjer

Du kan få et forbedret GPS-spor­ings­system for køretøjer ved blot at tilføje en af vores Profes­sio­nelle Driver Terminaler. De muliggør tovejskom­mu­ni­kation med kontoret, hvilket letter tidsad­mi­ni­stra­tionen og jobeks­pe­di­tionen. Enhederne forbindes med LINK-en­heden via Bluetooth og informerer ved hjælp af Active Driver Feedback førerne, når det er nødvendigt at ændre kørestil. Derudover giver de dig fuld navigation, herunder meget nøjagtig trafik­in­for­mation.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu