Flådestyring til kurer­ser­vi­ce­virk­som­heder

Sørg for levering til tiden ved hjælp af GPS til at følge og udsende dine køretøjer

Flådestyring til kurer­ser­vi­ce­virk­som­heder

Sørg for levering til tiden ved hjælp af GPS til at følge og udsende dine køretøjer

Med Webfleet kan du give dine kurérkunder opdateret information om deres leveringer og forventede ankomst­tider. Med oplysninger i realtid kan du se, hvor chaufføren befinder sig og opdatere kunden i tilfælde af forsin­kelser.

Du kan også overvåge og dokumentere, hvad der er foregået, samt fakturere med det nøjagtige ankomst­tids­punkt og antallet af kørte kilometer.

Fordele:

Kommuniker hurtigt og klart

Reducer den tid, der bruges på admini­stration

Yd en mere fleksibel og pålidelig service

Maksimer antallet af vellykkede ordrer

Forbedring af drift­s­ef­fek­ti­vi­teten

Garanti for præcise afhent­ninger, leveringer og retur­ne­ringer

Hvad kan Webfleet gøre for din kurerflåde?

Levering til tiden hver gang

Levering til tiden hver gang

Levering til tiden hver gang

Vær hurtig. Undgå tung trafik og forsin­kelser med TomTom Traffic.

Vær dynamisk. Webfleet udsender den chauffør, der har den korteste køretid.

Hold dine omkost­ninger nede

Hold dine omkost­ninger nede

Hold dine omkost­ninger nede

Sørg for levering til tiden ved hjælp af GPS til at følge og udsende dine køretøjer

Få færre udgifter til brændstof, vedli­ge­hol­delse og forsikring ved at overvåge køread­færden og fremme ansvarlig kørsel.

Integration af Webfleet i virksom­hedens admini­stra­tions­pro­grammer

Integration af Webfleet i virksom­hedens admini­stra­tions­pro­grammer

Integration af Webfleet i virksom­hedens admini­stra­tions­pro­grammer

Få relevante og nøjagtige data ved at optimere dine eksiste­rende mobil- og kontor­pro­grammer med Webfleet. Og så får du adgang til alle disse oplysninger i realtid.

Få mere funktio­na­litet med apps fra tredje­parter

App Center

Få mere funktio­na­litet med apps fra tredje­parter

Webfleet kan integreres med apps fra tredje­parter for at opfylde dine specifikke behov. Få indbygget streg­ko­descanning, dokumen­tation for levering, specifikke krav til arbejdsgang, CRM og ruteplan­lægning.

untranslated

60.000-kunder har allerede opnået mere med Webfleet

Det er forbåde chaufførens og virksomhedens sikkerhed
Jesper Jacobsen, JustEat

Webfleet-fordelen

60.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.