Løsninger til sporing af biler

Få bedre overblik over din flåde med sporing af biler

Løsninger til sporing af biler

Få bedre overblik over din flåde med sporing af biler

Kend altid positionen af bilerne i din flåde med køretøjsdata i realtid. Med vores GPS-løs­ninger til sporing af biler kan du arbejde mere fleksibelt. Planlæg opgaver baseret på chauffører i nærheden af dine kunder. Få indsigt i hvordan du kan forbedre chauf­fø­rernes performance i forhold til brænd­stof­forbrug og sikkerhed. Find ud af alt det, du har brug for at vide om sporing af biler, her.

Sporing af biler hjælper dig med at

Overvåge bilerne i din flåde

Med data i realtid

Reducere papir­ar­bejde

Ved at automa­tisere admini­stration af ture

Bekræfte leveringer

Og hvor lang tid chauf­fø­rerne bruger hos kunderne

Tilbyde pålidelige forventede ankomst­tids­punkter

For at yde god kunde­service

Optimere ruteplan­lægning

For større opgave­ef­fek­ti­vitet

Spore brænd­stof­forbrug

For at opdage og reagere på tendenser

Vigtige funktioner til sporing af biler fra Webfleet

Positionsdata i realtid

Med en enhed til sporing af biler i realtid har du fuldt overblik over dine chaufførers positioner. Gør dine kunder glade med nøjagtige, opdaterede forventede ankomst­tids­punkter og bevis for levering. Kontrollér, om chauf­fø­rerne overholder pause- og arbejds­tids­be­stem­mel­serne.

real time location data
vehicle tracing

Analyser af sporing af biler

Analysér din turhistorik for at finde ud af, hvor du kan reducere omkost­nin­gerne. Se poster for chauf­fø­rernes arbejdstid for at optimere opgaveruter og -plan­lægning. Se oplysninger om køretøjers positionsdata op til 90 dage tilbage i tiden for at vurdere eventuelle afvigelser eller mønstre.

Forhånds­de­fi­nerede køretøjs­om­råder

Opret geofencing baseret på positioner, fra kunde­pla­ce­ringer til din virksomheds parke­rings­plads. Få besked, så snart en bil kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret geografisk område. Virtuel fencing, kombineret med advarsler, hjælper dig med at holde styr på flådesik­ker­heden.

alerts areas
log book 2019 en mi

Registrering af ture

Gør dine admini­strative processer enklere med automatisk logbog. Kategoriser privat kørsel og arbejds­kørsel uden besvær. Beskyt chauf­fø­rernes privatliv med vores digitale logbog, så privat kørsel holdes privat. Og chauffører kan selv håndtere deres turad­mi­ni­stration.

Opdateret trafik og kort

Vær forvisset om, at dine chauffører er på de sikreste og mest effektive ruter med nøjagtige trafi­kop­lys­ninger. Brug TomTom-kort, Google Maps eller satel­lit­ba­serede kort. Hjælp dine chauffører med at undgå trafikpropper, vejarbejde og dårlige vejrforhold.

map view 02
dashboard 01

Omfattende rappor­tering

Overvåg din flådes performance med en komplet pakke af rappor­te­rings­das­h­boards. Webfleets løsninger til sporing af biler leverer de data, du har brug for, når du har mest brug for dem. Få adgang til indsigt i realtid og historisk indsigt om brænd­stof­forbrug, resterende køretimer og meget mere.

Admini­stration af vedli­ge­hol­delse

Planlæg regelmæssig vedli­ge­hol­delse for at holde bilerne i din flåde i køreklar stand. Data for kilome­ter­tæller i realtid hjælper dig med at planlægge vedli­ge­hol­delse af hvert køretøj, reducere uforudset nedetid eller nedbrud, for ikke at nævne dyre repara­tioner.

devices desktop 01 wide webfleet

Alt det, du skal vide om sporing af biler

Hvordan fungerer et system til sporing af biler?

0
Gå til indhold

Et system til sporing af biler gør det nemmere for flådechefer at kende positionen på alle køretøjer i deres flåde. Det bruger GPS-tek­nologi til løbende at overvåge køretøjspo­si­tioner og -status og giver opdate­ringer i realtid om, hvor en bil er, og hvordan den performer. Med dette system kan flådechefer sikre, at deres køretøjer er sikre og i optimal drift­stil­stand.

Hvad er en sporings­enhed til køretøjer?

0
Gå til indhold

En sporings­enhed gør det muligt for flåde­ad­mi­ni­stra­torer at overvåge placeringen af deres erhvervs­kø­re­tøjer i realtid. Køretøjs­sporing kræver instal­lation af en GPS-enhed, som overfører data fra køretøjet til dashboardet i din flådesty­rings­platform. De data, der indsamles af sporings­en­heden, omfatter GPS-po­sition, kørt distance, hastighed, brænd­stof­forbrug, tomgangstid og hårde opbrems­ninger.

Hvad er fordelene ved sporing af biler?

0
Gå til indhold

Sporing af biler er et uvurderligt værktøj for flådechefer. En GPS til sporing af flåder giver dem mulighed for at overvåge køretøjspo­si­tioner i realtid, hvilket muliggør hurtig handling på potentielle problemer og opgave­an­mod­ninger i sidste øjeblik. Derfor kan en enhed til sporing af biler hjælpe flådechefer med at spare tid og reducere omkost­nin­gerne, samtidig med at den giver en problemfri kunde­op­le­velse.

Hvor meget koster en enhed til sporing af biler?

0
Gå til indhold

Udgifterne til et system til sporing af biler afhænger af din flådes behov. Antallet af køretøjer vil f.eks. bestemme, hvor mange GPS-spor­ings­en­heder du skal have installeret. Når du tænker på udgifter, må du ikke glemme bespa­rel­serne på brændstof og admini­stra­tionstid.

Kan du spore din bilflåde via en mobilapp?

0
Gå til indhold

Med en app som Webfleet Mobile kan flåde­ad­mi­ni­stra­torer overvåge alle køretøjer i deres virksom­heds­flåde. Vores mobilapp gør det nemt at admini­strere en flåde på farten - du kan overvåge køretøjer og hurtigt finde chauffører fra en tablet eller telefon. For at hjælpe flåderne med at overholde reglerne giver Webfleet Mobile-appen også data om køretider.

Hvem bruger en enhed til sporing af biler?

0
Gå til indhold

En lang række virksom­heder, lige fra transport- og logistik­virk­som­heder til VVS-virk­som­heder, bruger sporing af biler til at hjælpe med at admini­strere deres flåder mere effektivt, produktivt og bæredygtigt. Med brug af GPS-tek­nologi kan flådechefer få adgang til data i realtid om køretøjspo­si­tioner og chauf­fø­rernes performance.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.