Løsninger til sporing af biler

Få bedre overblik over din flåde med sporing af biler

Kend altid positionen af bilerne i din flåde med køretøjsdata i realtid. Med vores GPS-løs­ninger til sporing af biler kan du arbejde mere fleksibelt. Planlæg opgaver baseret på chauffører i nærheden af dine kunder. Få indsigt i hvordan du kan forbedre chauf­fø­rernes performance i forhold til brænd­stof­forbrug og sikkerhed. Find ud af alt det, du har brug for at vide om sporing af biler, her.

Sporing af biler hjælper dig med at

Overvåge bilerne i din flåde

Med data i realtid

Reducere papir­ar­bejde

Ved at automa­tisere admini­stration af ture

Bekræfte leveringer

Og hvor lang tid chauf­fø­rerne bruger hos kunderne

Tilbyde pålidelige forventede ankomst­tids­punkter

For at yde god kunde­service

Optimere ruteplan­lægning

For større opgave­ef­fek­ti­vitet

Spore brænd­stof­forbrug

For at opdage og reagere på tendenser

Vigtige funktioner til sporing af biler fra Webfleet

Positionsdata i realtid

Med en enhed til sporing af biler i realtid har du fuldt overblik over dine chaufførers positioner. Gør dine kunder glade med nøjagtige, opdaterede forventede ankomst­tids­punkter og bevis for levering. Kontrollér, om chauf­fø­rerne overholder pause- og arbejds­tids­be­stem­mel­serne.

real time location data
vehicle tracing

Analyser af sporing af biler

Analysér din turhistorik for at finde ud af, hvor du kan reducere omkost­nin­gerne. Se poster for chauf­fø­rernes arbejdstid for at optimere opgaveruter og -plan­lægning. Se oplysninger om køretøjers positionsdata op til 90 dage tilbage i tiden for at vurdere eventuelle afvigelser eller mønstre.

Forhånds­de­fi­nerede køretøjs­om­råder

Opret geofencing baseret på positioner, fra kunde­pla­ce­ringer til din virksomheds parke­rings­plads. Få besked, så snart en bil kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret geografisk område. Virtuel fencing, kombineret med advarsler, hjælper dig med at holde styr på flådesik­ker­heden.

alerts areas
log book 2019 en mi

Registrering af ture

Gør dine admini­strative processer enklere med automatisk logbog. Kategoriser privat kørsel og arbejds­kørsel uden besvær. Beskyt chauf­fø­rernes privatliv med vores digitale logbog, så privat kørsel holdes privat. Og chauffører kan selv håndtere deres turad­mi­ni­stration.

Opdateret trafik og kort

Vær forvisset om, at dine chauffører er på de sikreste og mest effektive ruter med nøjagtige trafi­kop­lys­ninger. Brug TomTom-kort, Google Maps eller satel­lit­ba­serede kort. Hjælp dine chauffører med at undgå trafikpropper, vejarbejde og dårlige vejrforhold.

map view 02
dashboard 01

Omfattende rappor­tering

Overvåg din flådes performance med en komplet pakke af rappor­te­rings­das­h­boards. Webfleets løsninger til sporing af biler leverer de data, du har brug for, når du har mest brug for dem. Få adgang til indsigt i realtid og historisk indsigt om brænd­stof­forbrug, resterende køretimer og meget mere.

Admini­stration af vedli­ge­hol­delse

Planlæg regelmæssig vedli­ge­hol­delse for at holde bilerne i din flåde i køreklar stand. Data for kilome­ter­tæller i realtid hjælper dig med at planlægge vedli­ge­hol­delse af hvert køretøj, reducere uforudset nedetid eller nedbrud, for ikke at nævne dyre repara­tioner.

devices desktop 01 wide webfleet

Alt det, du skal vide om sporing af biler

Hvordan fungerer et system til sporing af biler?

0

Et system til sporing af biler gør det nemmere for flådechefer at kende positionen på alle køretøjer i deres flåde. Det bruger GPS-tek­nologi til løbende at overvåge køretøjspo­si­tioner og -status og giver opdate­ringer i realtid om, hvor en bil er, og hvordan den performer. Med dette system kan flådechefer sikre, at deres køretøjer er sikre og i optimal drift­stil­stand.

Hvad er fordelene ved sporing af biler?

0

Sporing af biler er et uvurderligt værktøj for flådechefer. En GPS til sporing af flåder giver dem mulighed for at overvåge køretøjspo­si­tioner i realtid, hvilket muliggør hurtig handling på potentielle problemer og opgave­an­mod­ninger i sidste øjeblik. Derfor kan en enhed til sporing af biler hjælpe flådechefer med at spare tid og reducere omkost­nin­gerne, samtidig med at den giver en problemfri kunde­op­le­velse.

Hvor meget koster en enhed til sporing af biler?

0

Udgifterne til et system til sporing af biler afhænger af din flådes behov. Antallet af køretøjer vil f.eks. bestemme, hvor mange GPS-spor­ings­en­heder du skal have installeret. Når du tænker på udgifter, må du ikke glemme bespa­rel­serne på brændstof og admini­stra­tionstid.

Hvem bruger en enhed til sporing af biler?

0

En lang række virksom­heder, lige fra transport- og logistik­virk­som­heder til VVS-virk­som­heder, bruger sporing af biler til at hjælpe med at admini­strere deres flåder mere effektivt, produktivt og bæredygtigt. Med brug af GPS-tek­nologi kan flådechefer få adgang til data i realtid om køretøjspo­si­tioner og chauf­fø­rernes performance.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.