Plug and play
sporing af køretøjer

Webfleet og LINK 245

Få din virksomhed opkoblet på ingen tid med vores plug and play-løsning til sporing af køretøjer.

Det er nemt at komme i gang. Du behøver bare koble LINK-en­heden til sporing af køretøjer til dit køretøj. Så vil du have adgang til Webfleet med mulighed for at se din flådes position i realtid, turrap­porter, brænd­sto­fop­lys­ninger, køreadfærd og flere oplysninger om og omkring køretøjet.

Webfleet hjælper dig med at

Vide, hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt takket være sporing og rutebe­regning i realtid

Reducere admini­stra­tion­s­tiden, og overholde skatte­reg­lerne med nøjagtig turrap­por­tering

Reducere dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse ved at overvåge brænd­stof­forbrug og køreadfærd

Få øjeblik­kelige opdate­ringer, når køretøjs­di­ag­nostikken opdager tegn på problemer, og når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret område

Tage smartere beslut­ninger for at forbedre flåde­ef­fek­ti­vi­teten baseret på detaljeret rappor­te­rings­ka­pa­citet

Øge sikkerheden for dine chauffører via analyser af køreadfærd

Nøgle­funk­tioner

Fremtids­sikret løsning til sporing af køretøjer

Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position med Webfleet. Vores system registrerer arbejds­timer eller timer bag rattet nøjagtigt og husker, hvor alle køretøjer i din flåde har været. Den ekstra hastighed af LTE-M- og GPRS-opkobling øger værdien af denne investering og gør løsningen brugbar på langt sigt.

vehicle tracking right hand traffic
trip reports daily summary

Nøjagtig turrap­por­tering

Dit team kan nemt registrere private ture og erhverv­sture med vores mobilapp Webfleet Logbook. Turrap­porter fra Webfleet kan bruges som dokumen­tation for antal kørte kilometer og i skatte­mæssige sammenhænge, når skatte­myn­dig­he­derne anmoder om det.

Omgående og direkte advarsler

Webfleet giver dig øjeblik­kelig besked om kommende vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, når køretøjs­di­ag­nostikken opdager tegn på problemer, og når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret område eller udpeget geozone.

alerts areas
dashboard 01

Få indsigt i din flådedrift

Med Webfleets rappor­te­rings­funk­tio­na­litet kan du optimere flådens præsta­tioner. Med muligheden for at oprette bruger­de­fi­nerede rapporter eller bruge en af vores færdige rapporter kan du få detaljeret indsigt i dine chauffører og din flådes aktiviteter. Du kan planlægge rapporter til automatisk kørsel, og de kan downloades on-demand.

Hold styr på dine flådeom­kost­ninger

Reducer de samlede ejerom­kost­ninger for dine køretøjer ved hjælp af detaljerede data fra køretøjerne. Du kan for eksempel få realtids- og historisk viden om flådens brænd­stof­forbrug. Opdag tendenser eller afvigelser med rapporter om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, og sammenlign præstation over tid for at identi­ficere måder at reducere brænd­sto­fom­kost­ninger på.

avg fuel consumption
wf tracking truck optidrive

Hjælp dine chauffører med at optimere præsta­tionen på vejen

Ansvarlig kørsel hjælper med at minimere brænd­stof­forbrug, vedli­ge­hol­delse og forsik­rings­præmier, hvilket reducerer de samlede omkost­ninger. Med vores OptiDrive 360-funktion giver Webfleet dig de oplysninger, der er nødvendige for at fremme sikker og økonomisk kørsel.

Det er nemt at komme godt i gang med vores
selvin­stal­la­tionssæt

Vores LINK 245-enhed til sporing af køretøjer kan let forbindes til dit køretøjs OBD-II-port. Du skal blot finde stikket i bilen, tilslutte enheden, og så er du klar til at køre!

obdii position

Start din 3 måneders GRATIS prøve­pe­riode nu

Lær Webfleet at kende, Europas førende flådesty­rings­løsning

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.