Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcej

Podstawowe monito­ro­wanie pojazdów

WEBFLEET LITE + LINK 201

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Przyspiesz działanie swojej firmy w łatwy sposób dzięki podsta­wowemu monito­ro­waniu pojazdów. Już teraz zacznij korzystać z urządzenia monito­ru­jącego LINK 201, podłączając je wewnątrz pojazdu własno­ręcznie. Platforma WEBFLEET jest wyjątkowo intuicyjna w obsłudze, dlatego po uzyskaniu dostępu do jej podsta­wowych funkcji i raportów od razu zwiększysz swoją wydajność. Jeśli chcesz mieć dostęp do większej liczby funkcji, z łatwością możesz zaktu­ali­zować WEBFLEET do pełnej wersji.

Kluczowe funkcje

Samodzielna instalacja

Urządzenie LINK 201 można łatwo podłączyć do portu OBD-II pojazdu. Wystarczy odnaleźć łącze w samochodzie i podłączyć urządzenie.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Monitoring pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

Lokali­zo­wanie wizualne

Funkcja lokali­zo­wania pojazdów rejestruje każdy ruch całej Twojej floty, przecho­wując dane lokali­za­cyjne nawet przez 90 dni. Możesz śledzić przebytą trasę z pomocą mapy TomTom, sprawdzać pozycje początkowe i końcowe oraz określać obszary poten­cjalnych oszczęd­ności.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Natych­mia­stowe ostrzeżenia

Otrzymuj natych­mia­stowe powia­do­mienia, kiedy monito­rowany pojazd wjedzie do wyznaczonej strefy lub ją opuści. Powia­do­mienia otrzymujesz na maila lub widzisz je bezpo­średnio w WEBFLEET — inter­ne­towej aplikacji do zarządzania flotą.

Raporty z podróży

Generuj wiarygodne, czytelne raporty na temat podróży, zawierające takie dane, jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, czas jazdy i postoju, przebyty dystans i wiele innych. Możesz również zapisać te informacje w postaci pliku PDF, aby wykorzystać je później w celu uspraw­nienia i zopty­ma­li­zo­wania działal­ności firmy.

Webfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz