Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Przepisy dot. czasu pracy kierowców: definicja, zasady i cyfrowy tachograf

Prosty sposób na to, by o wszystko zadbać

pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03

Przepisy dot. czasu pracy kierowców: definicja, zasady i cyfrowy tachograf

Prosty sposób na to, by o wszystko zadbać

pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03

Jeśli w Twojej flocie znajdują się autokary i ciężarówki, wiesz, że musisz zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Ponieważ niezastosowanie się do nich może doprowadzić do nałożenia poważnych kar.

Jednak przepisy UE w tej kwestii są dość złożone i nie zawsze wiadomo, co jest wymagane w danych okolicznościach.

W firmie Webfleet Solutions, lubimy stawiać sprawy jasno. Oto nasz skrócony poradnik na temat tachografów i zachowania zgodności z przepisami dot. czasu pracy kierowców. Zawiera on informacje na temat tego, dlaczego te zasady obowiązują, do czego służy tachograf, jakie są najważniejsze przepisy oraz jak łatwo zadbać o zgodność z nimi.

Poradnik na temat tachografów i zachowania zgodności z przepisami dot. czasu pracy kierowców

Jaki jest cel przepisów dot. czasu pracy kierowców?

Są dwa główne powody, dla których Unia Europejska ustaliła limity pracy kierowców oraz wymaganie korzystania z tachografów do ich mierzenia.

Po pierwsze pozwala to zapewnić, że kierowcy są wypoczęci, gdy prowadzą swoje pojazdy, co przekłada się na bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg. Po drugie promuje to zdrową konkurencję, gdyż żadna firma nie może zdobyć przewagi nad firmami konkurencyjnymi, zmuszając kierowców do zbyt długiej pracy.

road safety first
vdo digital tachograph

Czym jest tachograf?

Tachografy mierzą czas, prędkość i dystans pokonany w czasie jazdy. Urządzenie jest zamontowane w pojeździe i automatycznie zaczyna monitorować postępy po rozpoczęciu jazdy.

Analogowe tachografy były w użyciu już od lat 50., jednak od 2005 r. wszystkie kwalifikujące się pojazdy wyprodukowane w UE muszą zgodnie z przepisami być wyposażone w cyfrowy tachograf.

Jednak od połowy czerwca 2019 r. prawo znów ulegnie zmianom. Każdy nowy pojazd od tego miesiąca będzie musiał zostać wyposażony w inteligentny tachograf. Urządzenia te zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i wydajność, otwarty interfejs umożliwiający dodanie nowych usług oraz dedykowany system komunikacji o krótkim zasięgu mający usprawnić proces kontroli.

Kto zostanie ukarany?

Jeśli wyjdzie na jaw, że firma nie działa zgodnie z przepisami dot. czasu pracy kierowców, może zostać ukarana grzywną, a w niektórych przypadkach osoby zaangażowane mogą otrzymać karę więzienia. Ponadto firma może utracić prawo do kontynuowania działalności. Firmy, menedżerowie flot i kierowcy — wszyscy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, gdy udowodnione zostanie przestępstwo. Pracownik, szczególnie ten odpowiedzialny za planowanie, może być pociągnięty do odpowiedzialności, gdy praca nie została zaplanowana prawidłowo, podczas gdy menedżer floty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy kierowcy nie otrzymali stosownych szkoleń lub gdy nie przeprowadzono standardowych kontroli czasu pracy.

business man surprised

Jakie są najważniejsze zasady, które trzeba znać?

 • Dotyczące czasu jazdy

  Przepisy określają, jak długo kierowca może prowadzić w dwutygodniowych, tygodniowych i dziennych przedziałach czasu.

  Przedział czasuMaksymalny czas jazdy danego kierowcy
  Jeden dzień9 godzin
  Tydzień56 godzin
  Dwa tygodnie90 godzin
 • Dotyczące tygodniowego okresu odpoczynku

  Na każdy tydzień prowadzenia pojazdy kierowca musi odpoczywać co najmniej 45 godzin. Musi mieć to miejsce po upływie przynajmniej 6 dni od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku kierowcy.

  Możliwe jest jednak również, aby kierowcy wykorzystywali zredukowany tygodniowy okres odpoczynku. W ciągu sześciu dni od zakończenia tygodniowego okresu odpoczynku kierowca może wykorzystać skrócony okres co najmniej 24 godzin odpoczynku. Taka redukcja musi zostać zrekompensowana w jednym bloku czasu przed zakończeniem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym podjęto zredukowany czas odpoczynku. Należy też wówczas wykorzystać dodatkowy, co najmniej 9-godzinny, okres odpoczynku.

  Tygodniowych okresów odpoczynku nie należy przerywać, a ponadto kierowca nie może w tym czasie podejmować innej aktywności zawodowej.

 • Dotyczące dziennych przerw i odpoczynków

  Na każde 4,5 godziny jazdy kierowca musi robić sobie co najmniej 45-minutową przerwę. Te minuty mogą być wykorzystane w jednej przerwie bądź dwóch krótszych: 30- i 15-minutowej.

  W ciągu dnia każdemu kierowcy przysługuje co najmniej 11-godzinny okres wypoczynku. Te godziny można wykorzystać jako pojedynczy bądź dwa krótsze okresy wypoczynku, w których liczba godzin musi jednak wynieść 12, a przerwy muszą trwać odpowiednio 3 i 9 godzin.

  Ponadto 3 dni w tygodniu kierowca może skrócić czas odpoczynku do 9 godzin.

  Dobowy odpoczynek musi być wykorzystany w ciągu 24 godzin od poprzedniego.

 • Dotyczące pobierania danych

  Dane z pojazdów i kart kierowców muszą być regularnie zbierane i analizowane — przynajmniej co 28 dni dla każdego kierowcy i przynajmniej co 90 dni dla każdego pojazdu.

Jak mogę zadbać o przestrzeganie przepisów dot. czasu pracy kierowców?

Zwykle kierowcy w branży transportu dalekobieżnego dbali o przestrzeganie zasad czasu pracy samodzielnie. Wyniki były jednak dalekie od ideału. Nieprawidłowe wypełnianie formularzy przez zajętych kierowców nie jest niczym niezwykłym, jednak zawsze problem ten powodował administracyjny ból głowy u menedżerów flot. Z powodu gór papierkowej roboty wymaganej do przetwarzania historycznych danych tachografów inspekcje zazwyczaj były powolne i stresujące.

Dlatego właśnie coraz więcej firm decyduje się na przestrzeganie przepisów bez użycia papierowych dokumentów, bazując na danych z tachografów. I dlatego też firma Webfleet Solutions opracowała Tachograf Manager. Zdalnie pobierając i przechowując wszystkie potrzebne dane tachografu i wyświetlając je potem na czytelnym, przyjaznym użytkownikowi pulpicie raportowania, aplikacja ta zapewnia kompleksowe, cyfrowe rozwiązanie analityczne, sprawiając, że zachowanie zgodności z przepisami jest proste, a kontrole przebiegają szybko.

Korzystasz z nieaktualnej przeglądarki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Aktualizuj teraz