Do czego służą inteli­gentne tachografy?

Inteli­gentne tachografy - czyli tachografy cyfrowe, rejestrują dane dotyczące kierowcy: prędkość jazdy, przebieg oraz przerwy i okresy odpoczynku. Są to urządzenia cyfrowe instalowane w pojazdach we flocie, które wymagają karty do tachografu (tzw. Karta kierowcy) i pomagają firmie zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy.

Jak działa inteli­gentny tachograf?

Inteli­gentny tachograf

Jak działa inteli­gentny tachograf?

Floty, które korzystają z pojazdów ciężarowych i autokarów, muszą używać tachografów od 2005 roku. Od 2019 roku inteli­gentne tachografy muszą być instalowane we wszystkich nowych pojazdach. Zasada ta nie dotyczy jedynie samochodów służb ratunkowych i pojazdów, które nie rozwijają prędkości większej niż 40 km/h.

Inteli­gentne tachografy pomagają flotom zwiększać bezpie­czeństwo na drodze. Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy pozwala zadbać o jego samopo­czucie - kierowca wypoczęty jeździ bezpieczniej. Inteli­gentne tachografy, zwane również tacho­grafami cyfrowymi, zaczynają rejestro­wanie danych, gdy tylko pojazd ruszy. Zgromadzone dane zapewniają informacje o prędkości i przebiegu, a także czasie wolnym kierowcy.

W jaki sposób inteli­gentny tachograf rejestruje czas?

jak działa inteli­gentny tachograf?

W jaki sposób inteli­gentny tachograf rejestruje czas?

Inteli­gentne tachografy zawsze rejestrują dane dotyczące pojazdu i kierowcy według czasu uniwer­salnego lub UTC. Dlatego zmiany czasu na letni i zimowy nie wpływają na gromadzenie informacji przez to urządzenie. Kierowcy mogą zmieniać strefę czasową używaną w tachografie, aby wyświetlany był czas lokalny. Jednak samo urządzenie będzie nadal rejestrować dane według czasu UTC.

W kwestii maksymalnej ilości czasu spędzonego za kierownicą inteli­gentny tachograf zezwala na 9 godzin jazdy w ciągu jednego dnia (czas ten może być wydłużony do 10 godzin maks. dwa razy w tygodniu); 56 godzin w ciągu jednego tygodnia; 90 godzin w ciągu 14 dni. Operatorzy i kierowcy muszą przestrzegać zasad dotyczących maksy­malnego czasu jazdy oraz wymaganych przerw i okresów odpoczynku. Naruszenia mogą doprowadzić do kar finansowych i innych poważnych konse­kwencji.

Inteli­gentny tachograf a karta do tachografu

Smart Tachograph - co to takiego?

Inteli­gentny tachograf a karta do tachografu

Istnieją cztery typy kart do tachografów. Karty przed­się­biorstwa zapewniają kierownikom flot dostęp do danych kierowcy i pozwalają zachować zgodność z przepisami. Do kart warsz­ta­towych mają dostęp tylko autory­zowani użytkownicy, ponieważ służą do montażu i naprawy tachografów. Karty kontrolne są wykorzy­stywane przez organy ustawo­dawcze, które mogą sprawdzać dane tachografu i zgodność z przepisami dotyczącymi pracy kierowcy podczas kontroli lub zdarzeń drogowych. Karta kierowcy rejestruje i przechowuje informacje o czasie pracy i okresach odpoczynku kierowcy. Karty warsztatowe są ważne tylko przez rok, a karty kierowcy - przez pięć lat.

Jak zmieniła się sytuacja prawna inteli­gentnych tachografów?

Czym jest inteli­gentny tachograf?

Jak zmieniła się sytuacja prawna inteli­gentnych tachografów?

Kwestie dotyczące zgodności tachografów z przepisami zmieniały się w ciągu ostatnich kilku­dzie­sięciu lat. Pierwsze urządzenia analogowe zostały wprowadzone w latach 50. XX wieku. Następnie, w 2005 roku, pojazdy używane we flotach wypro­du­kowane w UE musiały mieć zainsta­lowane tachografy. Nowa zasada wprowadzona w lipcu 2019 roku nałożyła kolejny obowiązek - wszystkie nowe pojazdy we flotach na terenie UE muszą mieć zainsta­lowane inteli­gentne tachografy. Nastąpiło wprowa­dzenie urządzeń cyfrowych. W sierpniu 2023 roku Pakiet Mobilności 1 zaostrzył zasady dotyczące godzin pracy kierowców i konku­ren­cyj­ności w branży. Do grudnia 2025 roku pojazdy we wszystkich flotach trans­por­towych będą wyposażone w inteli­gentne tachografy drugiej generacji.

wfs transport drivers whitepaper

Bezpłatny przewodnik o zarządzaniu kierowcami

wfs transport drivers whitepaper

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców.

Pobierz nasz przewodnik

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.