Jak tpms pomoże twojej flocie firmowej?

Bezpie­czeństwo na drodze dzięki kontroli opon 24/7 - Webfleet TPMS

Poproś o kontakt telefo­niczny

Jak tpms pomoże twojej flocie firmowej?

Bezpie­czeństwo na drodze dzięki kontroli opon 24/7 - Webfleet TPMS

System Webfleet TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) sprawdza ciśnienie w oponach i temperaturę w czasie rzeczy­wistym. Dzięki predyk­cyjnemu zarządzaniu oponami, problemy są wykrywane zanim doprowadzą do kosztownych napraw lub przestojów. Bez względu na to, co przewozisz — pasażerów czy ładunki — system TPMS pomoże Ci dotrzeć do celu bezpiecznie i na czas — bez przestojów w Twojej flocie.

Czy wiesz, że?

Niewłaściwe zarządzanie ciśnieniem w oponach może negatywnie wpływać na finanse i bezpie­czeństwo na wiele, różnych sposobów

20%

opon w pojazdach użytkowych na drodze jeździ ze znacząco za niskim ciśnieniem

+2,5%

większe zużycie paliwa w przypadku opon z ciśnieniem o 20% poniżej normy*

90%

awarii opon jest związanych z powolnymi wyciekami powietrza

Dzięki Webfleet TPMS możesz:

Wykrywać problemy, zanim konieczne będą naprawy i przestoje

Zredukować liczbę awarii i zakłóceń działal­ności

Zwiększyć bezpie­czeństwo na drodze

Zopty­ma­li­zować przebieg opon

Prowadzić bardziej zrówno­ważoną działalność

Kluczowe funkcje systemu monito­ro­wania ciśnienia w oponach

Stan opon na żywo

Zobacz aktualny stan opon we wszystkich pojazdach i naczepach wyposa­żonych w system TPMS1. Każda opona pojazdu lub naczepy, w której występuje problem, jest oznaczona kolorem wskazującym wagę problemu. Czytelny opis wyjaśnia problem.

Monitoring ciśnienia w oponach
TPMS dla ciężarówek flotowych

Powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym

Otrzymuj powia­do­mienie natychmiast po wykryciu niepra­wi­dłowego ciśnienia w oponach lub problemu z temperaturą. Można również wybrać opcję włączenia powiadomień o krytycznych problemach dla kierowców2.

Wykrywanie powolnego spadku ciśnienia

90% awarii opon jest spowo­do­wanych przez wolne ulatnianie się powietrza. Webfleet TPMS wykrywa powolny spadek ciśnienia, zanim kierowca to zauważy. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia niebez­piecznie niskiego poziomu ciśnienia.

TPMS dla flot samocho­dowych
Czujniki ciśnienia w autach flotowych

Łatwe zarządzanie czujnikami do pomiaru ciśnienia w oponach

Nasze czujniki TPMS zapro­jek­towano z myślą o łatwej instalacji, co pozwala zaosz­czędzić czas w procesie montażu oraz wymiany.

Zadania serwisowe są generowane automa­tycznie dla słabej baterii czujnika lub braku sygnału z czujników.

Wsparcie dla naczep

Jeśli zarówno ciągnik jak i naczepa są wyposażone w urządzenia telema­tyczne, otrzymasz pozycję naczepy i informację z którym ciągnikiem jest połączona.

Jak TPMS może obniżyć koszty floty
Optyma­li­zacja floty z TPMS

Aplikacja TPMS Tools

Nasza dedykowana aplikacja Webfleet TPMS Tools przezna­czona jest do użytkowania w warsztatach lub przez sprzedawców opon, ułatwiając serwi­so­wanie i zarządzanie systemem TPMS.

Więcej danych o pojeździe

System Webfleet TPMS funkcjonuje w połączeniu z urządzeniem do monito­ro­wania pojazdów. Wszystkie potrzebne dane o pojeździe, w tym lokalizację, przebieg i wiele więcej, przeglądasz w ramach jednego interfejsu, 3.

Webfleet TPMS

Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS)

Jak system TPMS rozpoznaje, która opona jest która?

0
Przejdź do zawartości

Każda opona jest wyposażona w czujnik systemu monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS), który monitoruje temperaturę i ciśnienie w oponach w czasie rzeczy­wistym. Dane są przesyłane z czujników na oponach do dodatkowych urządzeń. Wyposażenie zarówno ciągnika, jak i naczepy w system TPMS zapewnia widoczność lokalizacji naczepy, dzięki czemu łatwo jest ustalić, do którego ciągnika jest podłączona która naczepa.

Czy czujniki TPMS są wymagane?

0
Przejdź do zawartości

Do monito­ro­wania temperatury i ciśnienia w oponach w systemie TPMS czujniki są wymagane. Czujniki przesyłają dane w czasie rzeczy­wistym, zapewniając całodobową kontrolę opon.

Jak zasilane są czujniki TPMS?

0
Przejdź do zawartości

Nasze czujniki TPMS działają w połączeniu z urządze­niami do monito­ro­wania pojazdów poprzez GPS. Tak zinte­growane czujniki zapewniają informacje o lokalizacji, odczyty drogomierza i inne ważne dane pojazdu niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania floty.

Co się stanie, gdy wyczerpie się bateria czujnika TPMS?

0
Przejdź do zawartości

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) automa­tycznie generuje zadanie serwisowe, aby można było szybko wymienić baterie. System również automa­tycznie generuje zadanie serwisowe po wykryciu braku czujnika TPMS. Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w autach trady­cyjnych jak i pojazdach elektrycznych.

Czy warto zainwe­stować w system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS)?

0
Przejdź do zawartości

Jako proaktywny środek bezpie­czeństwa, predykcyjne zarządzanie oponami znacznie zmniejsza prawdo­po­do­bieństwo wybuchu czy uszkodzenia opon. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach wspiera generowanie oszczęd­ności poprzez wykrywanie problemów, zanim doprowadzą one do kosztownych awarii i przestojów. System TPMS wspiera także zrówno­ważony rozwój, ponieważ dobrze utrzymane opony są trwalsze i mają dłuższy okres eksplo­atacji. To kolejny krok do optyma­li­zacji Twojej floty firmowej.


Jak działa Webfleet TPMS:

Webfleet TPMS

Jak działa Webfleet TPMS:

Webfleet TPMS

wfs advanced tyre technology

Zaawan­sowana technologia opon: co to oznacza dla Twojej floty?

wfs advanced tyre technology

W naszym najnowszym eBooku analizujemy nowe rozwiązania, konstrukcje i materiały optyma­li­zujące osiągi opon oraz ich potencjalny wpływ na zrówno­ważony rozwój, bezpie­czeństwo i efektywność kosztową Twojej floty.

Pobierz podrecznik

Zwrot inwestycji w ciągu 6–9 miesięcy

Chcesz uniknąć awarii związanych z oponami, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców i obniżyć koszt eksplo­atacji opon? Zamów rozmowę z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się, jak dzięki Webfleet TPMS osiągniesz te wszystkie cele.

* Źródło: Bridgestone (na podstawie ciśnienia w oponach o 20% poniżej normy; wpływ może być inny w zależności od specy­fi­kacji opon)

1 Webfleet TPMS obsługuje pojazdy ciężarowe, zestawy z naczepami, autobusy i autokary. Funkcja TPMS jest obecnie dostępna wyłącznie dla naczep połączonych z ciągnikiem wyposażonym w Webfleet TPMS.

2 Alarmy dla kierowców dostępne dla urządzeń PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS to usługa dodatkowa do subskrypcji Webfleet. Funkcjonuje w połączeniu z urządzeniem do monito­ro­wania pojazdów LINK 710/LINK 740 umożli­wia­jącymi przesyłanie danych.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.