Rozwiązania do zarządzania flotą lekkich pojazdów dostawczych

Aplikacja telema­tyczna dla floty samochodów użytkowych

Rozwiązania do zarządzania flotą lekkich pojazdów dostawczych

Aplikacja telema­tyczna dla floty samochodów użytkowych

Wykorzystaj optymalnie swoje lekkie pojazdy dostawcze i zyskaj pełny wgląd w swoją firmę. Od planowania codziennego harmo­no­gramu po komunikację z zespołem w trasie – rozwiązania Webfleet dla lekkich pojazdów dostawczych pomogą Ci zopty­ma­li­zować zarządzanie flotą pojazdów. Powiększaj przewagę nad konkurencją, działając w bardziej skuteczny sposób, zapewniając doskonałą obsługę klienta i zwiększając bezpie­czeństwo.

Rozwiązania do zarządzania flotą lekkich pojazdów dostawczych pomogą Ci

Zaosz­czędzić na paliwie

Uczyć kierowców bardziej ekolo­gicznej, bezpiecz­niejszej jazdy

Unikać korków

Wybierać najlepsze trasy dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji

Zmniejszyć poziom stresu kierowców

Uprościć zadania dzięki aplikacjom do zarządzania procesami biznesowymi

Obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych

Ograniczyć liczbę fałszywych roszczeń dzięki dowodom wideo na żądanie

Zmniejszyć czas przestoju pojazdów

Zdigi­ta­li­zować inspekcje, aby zwiększyć wydajność

Zmniejszyć obawy dotyczące zasięgu pojazdów elektrycznych

Dowiedzieć się, kiedy warto elektry­fi­kację floty i w jaki sposób zopty­ma­li­zować ładowanie pojazdów elektrycznych

Odkryj kluczowe funkcje naszych rozwiązań dla lekkich pojazdów dostawczych

Szkolenie kierowców pod kątem wydajności paliwowej

Narzędzie OptiDrive 360 w Webfleet zapewnia kierowcom udzielane na bieżąco wskazówki, dzięki którym mogą oni od razu skorygować swój styl jazdy. Na pulpicie dashboard swojego konta możesz ziden­ty­fi­kować trendy lub anomalie we wzorcach zużycia paliwa we flocie. Analizuj zużycie paliwa w przeszłości i w czasie rzeczy­wistym.

Telematyka dla lekkich samochodów ciężarowych
Zarządzanie flotą małych samochodów dostawczych

Zopty­ma­lizuj planowanie trasy

Pomóż kierowcom omijać zakorkowane obszary, zamknięte drogi i inne przeszkody dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji. Oblicz najszybsze trasy do miejsca docelowego za pomocą informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym, umożli­wia­jących planowanie tras przezna­czonych dla większych pojazdów.

Cyfrowe zarządzanie procesami biznesowymi

Ogranicz pracę admini­stra­cyjną dzięki Webfleet rozwią­zaniom do zarządzania procesami biznesowymi firmy. Terminale kierowcy i narzędzia cyfrowe pomagają Tobie i kierowcom realizować więcej zleceń. Dzięki aplikacji do zarządzania operacjami możesz zdalnie zarządzać flotą pojazdów. Natomiast Webfleet interfejsy API firmy umożliwiają płynną integrację z różnymi aplikacjami biznesowymi, zwiększając wydajność rozwiązań do zarządzania pracow­nikami.

Telematyka dla lekkich samochodów dostawczych
Aplikacja dla floty lekkich aut dostawczych
Zarządzanie lekkimi pojazdami dostawczymi
Monitoring lekkich samochodów dostawczych

Zwiększ satysfakcję klientów

Zwiększ zadowolenie klientów dzięki nieza­wodnemu szacowaniu czasu przybycia i przed­sta­wianiu statusu zamówienia. Użyj naszego narzędzia do zarządzania zamówie­niami, aby dostarczać dowody dostaw. Dynamiczne przydzie­lanie zadań umożliwia wydajne planowanie zleceń w celu spełnienia wymagań klientów.

Rozwiązania telema­tyczne wideo wykorzy­stujące SI

Uzyskaj pełny wgląd w kontekst zdarzeń drogowych i zdarzeń podczas jazdy. Webfleet Video to wykorzy­stujące technologię SI rozwiązanie, które identy­fikuje ryzykowne zachowania – takie jak korzystanie z telefonu komórkowego – i powiadamia o nich kierowców. Ogranicz liczbę fałszywych roszczeń dzięki dowodom w formie nagrań wideo.

Aplikacja dla flot lekkich samochodów użytkowych

Przygotuj się na wdrożenie pojazdów elektrycznych

Nabierz prędkości w drodze ku elektry­fi­kacji dzięki rozwiązaniu do zarządzania pojazdami elektrycznymi firmy Webfleet. Uzyskaj wgląd w pełny potencjał elektry­fi­kacji swojej firmy, niezależnie od tego, czy korzysta ona z małej czy dużej floty pojazdów. Dowiedz się, które pojazdy można zastąpić modelami elektrycznymi, analizując różne opcje w zależności od przebiegu i całkowitego kosztu użytkowania.


Pakiety dla flot lekkich pojazdów dostawczych

Nie wiesz, których produktów najbardziej potrze­bujesz? Webfleet oferuje rozwiązania w pakiecie, aby w ramach jednego pakietu zapewnić Ci wszystko, czego potrze­bujesz. Jednorazowa instalacja ogranicza czas przestoju pojazdu, przyspie­szając osiągnięcie zwrotu z inwestycji.

START

Lokalizacja pojazdu i admini­stracja

Korzystaj z monito­ro­wania i lokali­zo­wania oraz łatwego admini­stro­wania dziennikiem przebiegu, aby zwiększyć wydajność

IMPACT

Oszczę­dzanie paliwa i zrówno­ważony rozwój

Ogranicz zużycie paliwa, aby zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć wpływ na środowisko

TOTAL

Wydajność i produk­tywność

Zopty­ma­lizuj komunikację z kierowcami i kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi, aby zwiększyć wydajność


Wszystko, co musisz wiedzieć o lekkich pojazdach dostawczych

Co oznacza skrót LCV?

0
Przejdź do zawartości

LCV oznacza lekki pojazd dostawczy. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europej­skiej, do lekkich pojazdów dostawczych zalicza się pojazdy o wadze do 3,5 tony. W sektorze trans­por­towym takimi pojazdami mogą być samochody dostawcze i lekkie samochody ciężarowe. Ze względu na ich kompaktowy rozmiar lekkie pojazdy dostawcze są powszechnie używane do transportu towarów na małym obszarze lub między miastami.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w przypadku floty lekkich pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów dla floty lekkich pojazdów dostawczych ułatwiają oszczę­dzanie paliwa, poprawę stylu jazdy, zapewnianie doskonałej obsługi klienta i bardziej wydajne działanie. Monito­ro­wanie pojazdów umożliwia, na przykład, przypi­sy­wanie zadań w oparciu o najmniejszą odległość danego kierowcy i wysyłanie do klientów rzetelnych informacji o szacowanym czasie przybycia.Sprawdź także pozostałe możliwości naszego systemu: Monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych, Monito­ro­wanie samochodów dostawczych, śledzenie samochodów służbowych.

Jak działa oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów dla lekkich pojazdów dostawczych?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów dla lekkich pojazdów dostawczych pomaga firmom wydajnie zarządzać flotą. Oprogra­mo­wanie umożliwia kierownikom flot monito­ro­wanie lokalizacji pojazdów, a także zużycia paliwa i wydajności kierowcy. Informacje w czasie rzeczy­wistym dotyczące czasu pracy i pozostałego czasu jazdy upraszczają planowanie zadań i zachowanie zgodności z przepisami, zwiększając wydajność i bezpie­czeństwo floty lekkich pojazdów dostawczych. Oprogra­mo­wanie Webfleet jest wdrażane przez certy­fi­ko­wanych insta­la­torów, co ogranicza czas przestoju.

60 000 polega na Webfleet każdego dnia

Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
Sprawne zarządzanie flotą EV.
Marcin Krysiński, Mihiderka
Rozwiązanie Webfleet to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic

Zdobądź demo

Zobacz, co możesz osiągnąć dla firmy korzy­sta­jącej z lekkich pojazdów dostawczych dzięki Webfleet