W pełni wykorzystaj możliwości lekkich pojazdów użytkowych

Zarządzanie działaniami floty jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Webfleet to najbardziej kompletne rozwiązanie do zarządzania flotą lekkich pojazdów użytkowych, popra­wiające jakość usługi i zwięk­szające bezpie­czeństwo kierowców.

Usprawnij swoje działania

Większa elastyczność

Usprawnij swoje działania

Platforma Webfleet pomaga firmom z lekkimi pojazdami użytkowymi być bardziej dynamicznymi i elastycznymi w działaniu. Pozwala przydzielać zadania właściwym osobom w oparciu o najkrótszy czas podróży. Pomaga pracownikom unikać korków i dojeżdżać do celu na czas. Umożliwia nawet zopty­ma­li­zo­wanie planowania dzięki wykorzy­staniu archi­walnych czasów przejazdów. Ponadto pozwala informować klientów o szacun­kowych czasach przybycia.

Udokumentuj poziom usług

Popraw poziom usług

Udokumentuj poziom usług

Istotne jest też, aby móc udowodnić swoją jakość i punktu­alność. Z Webfleet można wykazać przej­rzy­stość działań i dostarczyć raporty dotyczące czasu poświę­conego klientom, czasu przybycia, dowodów dostawy i wielu innych kwestii.

Łatwa instalacja w pojazdach

Zwiększone bezpie­czeństwo kierowców

Łatwa instalacja w pojazdach

Rozwiązanie Webfleet dla lekkich pojazdów użytkowych można szybko zainsta­lować w dowolnym pojeździe użytkowym. Jeśli chcesz rozszerzyć zakres działal­ności, rozwiązanie można z łatwością wdrożyć w całej flocie. Powierz to naszym certy­fi­ko­wanym insta­la­torom, aby ograniczyć czasu przestoju do minimum.

Oszczędzaj paliwo i popraw styl jazdy

Oszczędzaj paliwo i popraw styl jazdy

Usługa OptiDrive 360 dostarcza w czasie rzeczy­wistym Tobie i Twoim kierowcom informacje o stylu jazdy, pomagając pracownikom jeździć bezpiecznie i ekono­micznie. Cyfrowe kody błędów dostarczane w czasie rzeczy­wistym informują o usterkach pojazdów, nawet jeśli jesteś w biurze. Dzięki temu można działać szybko i zapobiegać niebez­piecznym sytuacjom lub planować przeglądy pojazdów.

Zwiększ funkcjo­nalność

App Center

Zwiększ funkcjo­nalność

Dzięki rozwiązaniu Webfleet dla lekkich pojazdów użytkowych można łatwo zwiększyć funkcjo­nalność systemu. Podłącz urządzenie PRO Driver Terminal, by umożliwić nawigację i łączność z biurem. Pozwól także, by sprzęt innych producentów łączył się przez Bluetooth — umożliwi to usłudze LINK.connect rejestro­wanie dodatkowych danych z urządzeń zainsta­lo­wanych w pojeździe, takich jak czujniki temperatury, czujniki ciśnienia w oponach, skanery kodów kreskowych, RFID itp. Natomiast podłączenie urządzenia LINK 105 dodaje funkcje ekologiczne.

Przewagi Webfleet

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.