Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

W pełni wykorzystaj możliwości lekkich pojazdów użytkowych

Pojazdy użytkowePojazdy użytkowePojazdy użytkowePojazdy użytkowePojazdy użytkowePojazdy użytkowe

Zarządzanie działaniami floty jeszcze nigdy nie było tak łatwe. WEBFLEET to najbardziej kompletne rozwiązanie do zarządzania flotą lekkich pojazdów użytkowych, popra­wiające jakość usługi i zwięk­szające bezpie­czeństwo kierowców.

Usprawnij swoje działania

Większa elastyczność

Usprawnij swoje działania

Platforma WEBFLEET pomaga firmom z lekkimi pojazdami użytkowymi być bardziej dynamicznymi i elastycznymi w działaniu. Pozwala przydzielać zadania właściwym osobom w oparciu o najkrótszy czas podróży. Pomaga pracownikom unikać korków i dojeżdżać do celu na czas. Umożliwia nawet zopty­ma­li­zo­wanie planowania dzięki wykorzy­staniu archi­walnych czasów przejazdów. Ponadto pozwala informować klientów o szacun­kowych czasach przybycia.

Udokumentuj poziom usług

Popraw poziom usług

Udokumentuj poziom usług

Istotne jest też, aby móc udowodnić swoją jakość i punktu­alność. Z WEBFLEET można wykazać przej­rzy­stość działań i dostarczyć raporty dotyczące czasu poświę­conego klientom, czasu przybycia, dowodów dostawy i wielu innych kwestii.

Łatwa instalacja w pojazdach

Zwiększone bezpie­czeństwo kierowców

Łatwa instalacja w pojazdach

Rozwiązanie WEBFLEET dla lekkich pojazdów użytkowych można szybko zainsta­lować w dowolnym pojeździe użytkowym. Jeśli chcesz rozszerzyć zakres działal­ności, rozwiązanie można z łatwością wdrożyć w całej flocie. Powierz to naszym certy­fi­ko­wanym insta­la­torom, aby ograniczyć czasu przestoju do minimum.

Oszczędzaj paliwo i popraw styl jazdy

Webfleet Solutions

Oszczędzaj paliwo i popraw styl jazdy

Usługa OptiDrive 360 dostarcza w czasie rzeczy­wistym Tobie i Twoim kierowcom informacje o stylu jazdy, pomagając pracownikom jeździć bezpiecznie i ekono­micznie. Cyfrowe kody błędów dostarczane w czasie rzeczy­wistym informują o usterkach pojazdów, nawet jeśli jesteś w biurze. Dzięki temu można działać szybko i zapobiegać niebez­piecznym sytuacjom lub planować przeglądy pojazdów.

Zwiększ funkcjo­nalność

App Center

Zwiększ funkcjo­nalność

Dzięki rozwiązaniu WEBFLEET dla lekkich pojazdów użytkowych można łatwo zwiększyć funkcjo­nalność systemu. Podłącz urządzenie PRO Driver Terminal, by umożliwić nawigację i łączność z biurem. Pozwól także, by sprzęt innych producentów łączył się przez Bluetooth — umożliwi to usłudze LINK.connect rejestro­wanie dodatkowych danych z urządzeń zainsta­lo­wanych w pojeździe, takich jak czujniki temperatury, czujniki ciśnienia w oponach, skanery kodów kreskowych, RFID itp. Natomiast podłączenie urządzenia LINK 105 dodaje funkcje ekologiczne.

Przewagi Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz