Ewidencja przebiegu pojazdu Logbook App

Prowadź elektro­niczny rejestr przebiegu twoich pojazdów flotowych

Ewidencja przebiegu pojazdu Logbook App

Prowadź elektro­niczny rejestr przebiegu twoich pojazdów flotowych

Webfleet Logbook to aplikacja rejestrująca przebieg, która pozwala zauto­ma­ty­zować zarządzanie podróżami. Zachowaj zgodność swojej floty z przepisami podatkowymi dzięki uprosz­czonemu rapor­to­waniu. Zwiększ wydajność i obniż koszty operacyjne floty dzięki dokładnym danym dotyczącym począt­kowego i końcowego przebiegu, wraz z datami podróży i wizytami u klienta.

Webfleet Logbook ułatwia ewidencję przebiegu:

Tworzenie indywi­du­alnych profilów kierowcy, z których mogą korzystać wszystkie pojazdy we flocie

Obniżanie kosztów i skracanie czasu zadań admini­stra­cyjnych oraz zachowanie zgodności z przepisami

Oszczę­dzanie czasu dzięki monito­ro­waniu przebiegu bezpo­średnio z drogomierza pojazdu

Automa­tyczne rozróż­nianie między podróżami służbowymi a prywatnymi, zmniej­szając obciążenie pracą kierowców dzięki ewidencji przebiegu samochodu

Zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi dzięki dokładnym, kompletnym i niezawodnym danym

Ochronę prywatności kierowców podczas podróży służbowych

Kluczowe funkcje aplikacji do monito­ro­wania przebiegu

Dokładne rejestro­wanie i ewidencja przebiegu

Aplikacja Webfleet Logbook automa­tycznie generuje szczegółowe raporty. Raporty zawierają wszystko, czego trzeba do rozliczania podróży dla celów podatkowych. Zauto­ma­ty­zowane monito­ro­wanie GPS podróży z uwzględ­nieniem dat i wizyt u klientów pozwala znacznie skrócić czas realizacji zadań rapor­to­wania przebiegu.

Ewidencja przebiegu pojazdów flotowych
Rejestruj przebieg twoich samochodów flotowych

Maksymalna prywatność dla kierowców

Zapewniamy najwyższy poziom ochrony prywatności danych. Na koncie firmy można wybrać opcję ukrycia zareje­stro­wanych podróży służbowych i prywatnych. Dane to jeden z najważ­niej­szych zasobów floty, dlatego zarządzamy nimi w bezpiecznym środowisku.

Bezstresowe zapewnienie zgodności z przepisami

Webfleet Logbook to nie tylko aplikacja do monito­ro­wania przebiegu. Automa­tycznie rejestruje każdy element danych podróży, aby zapewnić zgodność z przepisami. Zauto­ma­ty­zowane raporty zawierają wszystkie wymagane przepisami informacje. Możesz łatwo uniknąć kar finansowych i podatkowych To ogromna pomoc w zarządzaniu flotą firmową.

Rozróżniaj przejazdy służbowe od prywatnych
Rejestracja przebiegu w aplikacji

Praktyczne porady dla kierowców

Niezależnie od tego, czy używasz naszego narzędzia do monito­ro­wania przebiegu na komercyjnym urządzeniu mobilnym czy jednym z naszych terminali kierowcy PRO, dla każdej podróży rejestrowany jest wynik OptiDrive, dzięki czemu można porównać styl jazdy kierowcy ze stylem jazdy innych kierowców w firmie lub z przyjętymi standardami. OptiDrive udostępnia również kierowcom praktyczne informacje zwrotne dotyczące ich pracy.

Przystępna aplikacja mobilna do zarządzania flotą

Przypisuj pojazdy, określaj typ podróży i rejestruj odczyty drogomierza kilkoma kliknię­ciami. Kiedy udostęp­nianie lokalizacji i komórkowa transmisja danych są włączone, aplikacja monito­rująca przebieg rejestruje i raportuje wszystko centralnie. Kierowcy mogą używać Webfleet Logbook w swoich telefonach komórkowych.

Aplikacja do rejestracji przebiegów we flocie
Monito­ro­wanie przebiegów

Niezawodne dane w czasie rzeczy­wistym

Dokładne rozpoczęcie i zakończenie przebiegu każdej podróży jest rejestrowane bezpo­średnio z drogomierza pojazdu, ułatwiając tworzenie raportów obejmu­jących całą flotę. Można również tworzyć raporty dla poszcze­gólnych pojazdów lub kierowców. Dane przebiegu i szczegółowe raporty są wysyłane automa­tycznie, więc rejestry są zawsze kompletne i dokładne.

Nasze nagrody i certyfikaty

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.