Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

Demo aanvragen

Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

Webfleet Logbook is een kilome­ter­re­gi­stra­tie-app waarmee uw ritad­mi­ni­stratie wordt geauto­ma­ti­seerd. Voldoe aan de belas­ting­wet­geving met vereen­vou­digde rapportage. Verhoog de efficiëntie en bespaar kosten voor al uw activi­teiten met nauwkeurige gegevens over begin- en eindki­lo­me­ter­standen, evenals ritdata en klant­be­zoeken.

Met de Webfleet Logbook-app kunt u:

Afzon­der­lijke bestuur­ders­pro­fielen creëren voor gebruik met alle voertuigen in uw wagenpark

Uw kosten en admini­stra­tietijd verlagen en voldoen aan de regelgeving van de Belas­ting­dienst

Tijd besparen door het aantal gereden kilometers recht­streeks bij te houden via de kilome­ter­teller van het voertuig

Automatisch een onderscheid maken tussen werk- en privéritten, waardoor de werklast van bestuurders afneemt

Voldoen aan de belas­ting­wet­geving met nauwkeurige, volledige en betrouwbare gegevens

De privacy van bestuurders beschermen wanneer ze privéritten maken

Belang­rijkste functies van de kilome­ter­re­gi­stra­tie-app

Nauwkeurige kilome­ter­re­gi­stratie

De Webfleet Logbook-app genereert automatisch gedetail­leerde rapporten. De rapporten bevatten alles wat u nodig heeft om kilome­ter­ver­goe­dingen af te handelen voor belas­ting­doel­einden. Met een geauto­ma­ti­seerd volgsysteem, waarop data en klant­be­zoeken worden weergegeven, vermindert u de tijd die u besteedt aan kilome­ter­stand­rap­portage aanzienlijk.

Mobiel logbook voor bestuurders
App voor registratie van kilometers

Maximale privacy voor bestuurders

Wij geven de hoogste prioriteit aan gegevens­privacy. In het account kan uw bedrijf instellen dat uw geregi­streerde zakelijke en persoon­lijke ritten worden verborgen. Gegevens zijn van groot belang voor uw wagenpark en daarom beheren wij deze in een beveiligde omgeving.

Voldoe moeiteloos aan de belas­ting­wet­geving

Webfleet Logbook is meer dan een kilome­ter­re­gi­stra­tie-app. De app registreert automatisch alle ritgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de belas­ting­wet­geving. Uw geauto­ma­ti­seerde rapporten bevatten alle gegevens die de Belas­ting­dienst vereist. Zo kunt u belas­ting­boetes eenvoudig vermijden.

Logbook admini­stratie
Optidrive dashboard

Bruikbaar advies voor bestuurders

Of u nu ons kilome­tra­ge-volg­systeem gebruikt vanaf een commercieel mobiel apparaat of een van onze PRO Driver Terminals, voor elke rit wordt een OptiDri­ve-score geregi­streerd zodat u de rijstijl van bestuurders intern en met geaccep­teerde standaarden in de branche kunt vergelijken. OptiDrive biedt bestuurders ook bruikbare feedback over hun prestaties.

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Wijs voertuigen en ritten toe en noteer de kilome­ter­stand met slechts enkele tikken. Zolang locatie- en mobiele gegevens zijn ingeschakeld, registreert en rapporteert de kilome­ter­re­gi­stra­tie-app alles centraal. Uw bestuurders kunnen Webfleet Logbook gebruiken vanaf hun mobiele telefoon.

Mobiele apps voor registreren kilometers
Ritgegevens rapport

Betrouwbare, realtime gegevens

De precieze begin- en eindki­lo­me­ter­standen van elke rit worden direct vastgelegd op de kilome­ter­teller van het voertuig, waardoor u gemakkelijk rapporten kunt opstellen voor het hele wagenpark. U kunt ook rapporten bekijken over een individueel voertuig of een individuele bestuurder. Ritgegevens en gedetail­leerde rapporten worden automatisch geüpload, zodat uw gegevens altijd volledig en nauwkeurig zijn.

Onze prijzen en certi­fi­caten

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Demo aanvragen

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.