Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Demo aanvragen

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

Demo aanvragen
U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Webfleet Logbook-app

Automa­tiseer ritad­mi­ni­stratie met onze oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Webfleet Logbook is een kilome­ter­re­gi­stra­tie-app waarmee uw ritad­mi­ni­stratie wordt geauto­ma­ti­seerd. Voldoe aan de belas­ting­wet­geving met vereen­vou­digde rapportage. Verhoog de efficiëntie en bespaar kosten voor al uw activi­teiten met nauwkeurige gegevens over begin- en eindki­lo­me­ter­standen, evenals ritdata en klant­be­zoeken.

Met de Webfleet Logbook-app kunt u:

Afzon­der­lijke bestuur­ders­pro­fielen creëren voor gebruik met alle voertuigen in uw wagenpark

Uw kosten en admini­stra­tietijd verlagen en voldoen aan de regelgeving van de Belas­ting­dienst

Tijd besparen door het aantal gereden kilometers recht­streeks bij te houden via de kilome­ter­teller van het voertuig

Automatisch een onderscheid maken tussen werk- en privéritten, waardoor de werklast van bestuurders afneemt

Voldoen aan de belas­ting­wet­geving met nauwkeurige, volledige en betrouwbare gegevens

De privacy van bestuurders beschermen wanneer ze privéritten maken

Belang­rijkste functies van de kilome­ter­re­gi­stra­tie-app

Nauwkeurige kilome­ter­re­gi­stratie

De Webfleet Logbook-app genereert automatisch gedetail­leerde rapporten. De rapporten bevatten alles wat u nodig heeft om kilome­ter­ver­goe­dingen af te handelen voor belas­ting­doel­einden. Met een geauto­ma­ti­seerd volgsysteem, waarop data en klant­be­zoeken worden weergegeven, vermindert u de tijd die u besteedt aan kilome­ter­stand­rap­portage aanzienlijk.

Mobiel logbook voor bestuurders
App voor registratie van kilometers

Maximale privacy voor bestuurders

Wij geven de hoogste prioriteit aan gegevens­privacy. In het account kan uw bedrijf instellen dat uw geregi­streerde zakelijke en persoon­lijke ritten worden verborgen. Gegevens zijn van groot belang voor uw wagenpark en daarom beheren wij deze in een beveiligde omgeving.

Voldoe moeiteloos aan de belas­ting­wet­geving

Webfleet Logbook is meer dan een kilome­ter­re­gi­stra­tie-app. De app registreert automatisch alle ritgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de belas­ting­wet­geving. Uw geauto­ma­ti­seerde rapporten bevatten alle gegevens die de Belas­ting­dienst vereist. Zo kunt u belas­ting­boetes eenvoudig vermijden.

Logbook admini­stratie
Optidrive dashboard

Bruikbaar advies voor bestuurders

Of u nu ons kilome­tra­ge-volg­systeem gebruikt vanaf een commercieel mobiel apparaat of een van onze PRO Driver Terminals, voor elke rit wordt een OptiDri­ve-score geregi­streerd zodat u de rijstijl van bestuurders intern en met geaccep­teerde standaarden in de branche kunt vergelijken. OptiDrive biedt bestuurders ook bruikbare feedback over hun prestaties.

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Wijs voertuigen en ritten toe en noteer de kilome­ter­stand met slechts enkele tikken. Zolang locatie- en mobiele gegevens zijn ingeschakeld, registreert en rapporteert de kilome­ter­re­gi­stra­tie-app alles centraal. Uw bestuurders kunnen Webfleet Logbook gebruiken vanaf hun mobiele telefoon.

Mobiele apps voor registreren kilometers
Ritgegevens rapport

Betrouwbare, realtime gegevens

De precieze begin- en eindki­lo­me­ter­standen van elke rit worden direct vastgelegd op de kilome­ter­teller van het voertuig, waardoor u gemakkelijk rapporten kunt opstellen voor het hele wagenpark. U kunt ook rapporten bekijken over een individueel voertuig of een individuele bestuurder. Ritgegevens en gedetail­leerde rapporten worden automatisch geüpload, zodat uw gegevens altijd volledig en nauwkeurig zijn.


Alles wat u moet weten over de Webfleet Logbook-app

Wat is de Webfleet Logbook-app?

0
Naar content gaan

Webfleet Logbook is een complete kilome­ter­re­gi­stra­tie-app. De app registreert automatisch alle gegevens die nodig zijn om uw wagenpark effectief te beheren. U kunt de Logbook-app gebruiken op een mobiele telefoon of op onze robuuste PRO Driver Terminals. Met één tik heeft u toegang tot gedetail­leerde rapporten.

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van de Webfleet Logbook-app?

0
Naar content gaan

Webfleet Logbook vermindert uw admini­stra­tieve last. De app volgt automatisch ritten van het wagenpark en wijst voertuigen toe aan bestuurders en ritten aan bepaalde klanten. Logbook beschermt de privacy van bestuurders en zorgt ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de wetgeving. Daarnaast kan de app bestuurders ook onder­steunen met feedback over hun prestaties.

Hoe helpt de Webfleet Logbook-app de efficiëntie van wagenparken?

0
Naar content gaan

Betrouwbare gegevens die u helpen slimmere zakelijke beslis­singen te nemen zijn essentieel voor de efficiëntie van uw wagenpark. Webfleet Logbook genereert inzich­te­lijke rapporten die u nodig heeft om te begrijpen wat er onderweg gebeurt. Dit biedt duide­lijkheid over wat u kunt doen om uw stiptheid, veiligheid en produc­ti­viteit te verbeteren.

Hoe helpt de Logbook-app bestuurders?

0
Naar content gaan

De Webfleet Logbook-app vermindert de dagelijkse werklast van uw bestuurders. Bestuurders besteden minder tijd en moeite aan het vastleggen van hun ritten en meer tijd aan het veilig en efficiënt aankomen op hun bestemming. Ze kunnen eenvoudig zakelijke ritten en privéritten bijhouden, zonder gedoe met papierwerk.

Wat voor bedrijf kan baat hebben bij het gebruik van de kilome­ter­re­gi­stra­tie-app?

0
Naar content gaan

Elk bedrijf dat voertuigen gebruikt, kan profiteren van het gebruik van de Webfleet Logbook-app. Transport-, bezorgings-, bouw- en loodgie­ters­be­drijven zijn goede voorbeelden van bedrijven die Webfleet Logbook gebruiken om hun kilome­te­rad­mi­ni­stratie te vereen­vou­digen, rappor­ta­ge­taken te automa­ti­seren en hun wagenparken te optima­li­seren.

Wat heb ik nodig om de Logbook-app te installeren voor mijn wagenpark?

0
Naar content gaan

De Logbook-app is beschikbaar voor iOS- en Android-ap­pa­raten. Webfleet-klanten kunnen onze Logbook-app gratis installeren vanuit de Apple App Store of Google Play Store. U heeft alleen uw Webfleet-aanmeld­ge­gevens nodig om de app te kunnen gebruiken. Uw bestuurders kunnen de app gebruiken op hun mobiele apparaten.

Op welke apparaten kan ik de Webfleet Logbook-app gebruiken?

0
Naar content gaan

De Webfleet Logbook-app is beschikbaar voor Apple iOS-ap­pa­raten (iOS 9 of hoger) en Google Android-ap­pa­raten (Android 4.1 of hoger). Om gebruik te kunnen maken van de Webfleet Logbook-app, heeft u een abonnement op onze fleet manage­ment-op­lossing en onder­steu­nende hardware nodig. Met uw abonnement hebben uw bestuurders ook gratis toegang tot de app.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Demo aanvragen

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.