Webfleet Logbook-app

Automatiser admini­stration af ture med vores løsning til sporing af antal kørte kilometer

Webfleet Logbook-app

Automatiser admini­stration af ture med vores løsning til sporing af antal kørte kilometer

Webfleet Logbook er en logbogsapp, som automa­ti­serer admini­stra­tionen af ture. Sørg for, at din flåde overholder skatte­reg­lerne ved hjælp af forenklet rappor­tering. Gør din drift mere effektiv og omkost­nings­be­spa­rende med nøjagtige data om antal kørte kilometer ved start og slut samt turdata og kundebesøg.

Webfleet Logbook hjælper dig med at:

Oprette indivi­duelle chauf­før­pro­filer til brug sammen med alle flåde­kø­re­tøjer

Sænke dine omkost­ninger og admini­stra­tionstid og overholde HMRC-reg­lerne

Spare tid på at spore antal kørte kilometer direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller

Automatisk skelne mellem arbejds­re­la­terede og private ture, så chaufførens arbejds­byrde reduceres

Overholde skatte­reg­lerne via nøjagtige, komplette og pålidelige data

Beskytte chauf­fø­rernes privatliv i forbindelse med personlige ture

Vigtige funktioner i appen til sporing af antal kørte kilometer

Nøjagtig registrering af antal kørte kilometer

Webfleet Logbook-app genererer detaljerede rapporter automatisk. Rapporterne indeholder alt, du skal bruge til at håndtere dokumen­tation for antal kørte kilometer af skatte­mæssige årsager. Med automa­ti­seret sporing af ture inklusive datoer og kundebesøg reducerer du mængden af tid brugt på rappor­tering af antal kørte kilometer betydeligt.

driver mobile logbook
salesman

Maks. privatliv for chauffører

Vi overholder det højeste niveau af datafor­tro­lighed. På sin konto kan din virksomhed vælge at skjule dine loggede forret­nings­rejser og personlige ture. Data er en af din flådes vigtigste aktiver, hvilket er grunden til, at vi admini­strerer den i et sikret miljø.

HMRC-over­hol­delse uden stress

Webfleet Logbook er mere end en app til sporing af antal kørte kilometer. Den registrerer automatisk alle de turdata, der er påkrævet for at overholde HMRC. Dine automa­ti­serede rapporter indeholder alle de påkrævede overhol­del­ses­op­lys­ninger. Du kan nemt undgå økonomiske sanktioner og skattebøder.

logbook administration
optidrive indicator

Gode råd til chauffører, som de kan handle på

Uanset om du bruger vores enhed til sporing af antal kørte kilometer fra en kommerciel mobilenhed eller en af vores PRO Driver Terminals, får hver tur en OptiDri­ve-score, så du kan sammenligne køreadfærd internt og i henhold til accepterede standarder. OptiDrive giver også chauffører feedback om deres performance, som de kan handle på.

Bruger­venlig mobilapp

Tildel køretøjer, henfør ture, og registrer kilome­ter­tæl­ler­af­læs­ninger med blot et par tryk. Så længe position og mobildata er slået til, registrerer og rapporter appen til sporing af antal kørte kilometer alt centralt. Dine chauffører kan køre Webfleet Logbook fra deres mobil­te­le­foner.

logbook app bundle en km
ttb trip report logbook

Pålidelige data i realtid

Hver rejses præcise antal kørte kilometer ved start og slut registreres direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller, hvilket gør det let at køre rapporter på flådeniveau. Du kan også hente rapporter om indivi­duelle køretøjer eller chauffører. Turdata og detaljerede rapporter uploades automatisk, så dine registre­ringer altid er komplette og nøjagtige.


Alt det, du skal vide om Webfleet Logbook­-appen

Hvad er Webfleet Logbook­-appen?

0

Webfleet Logbook er en komplet appløsning til sporing af antal kørte kilometer. Den registrerer automatisk de data, du skal bruge for at admini­strere din flåde effektivt. Den kan køres på mobil­te­le­foner eller på vores robuste PRO Driver Terminals. Med blot et tryk kan du få adgang til detaljerede rapporter.

Hvad er de vigtigste fordele ved Webfleet Logbook?

0

Webfleet Logbook reducerer din admini­strative byrde. Den sporer flåderejser automatisk, tildeler køretøjer til chauffører og henfører ture til bestemte kunder. Den beskytter chauf­fø­rernes privatliv, samtidig med at den sørger for, at din virksomhed overholder reglerne. Den kan også understøtte chauffører med feedback om deres performance.

Hvordan hjælper Webfleet Logbook­-appen flådens effek­ti­vitet?

0

Nøglen til flåde­ef­fek­ti­vitet er pålidelige data, der hjælper dig med at tage klogere forret­nings­re­la­terede beslut­ninger. Webfleet Logbook genererer de indsigts­fulde rapporter, du skal bruge for at forstå, hvad der sker på vejene, så du får overblik over, hvad du kan gøre for at forbedre retti­dig­heden, sikkerheden og produk­ti­vi­teten.

Hvordan hjælper Logbook­-appen chauffører?

0

Webfleet Logbook reducerer dine chaufførers daglige arbejds­byrde. Chauffører bruger mindre tid og færre kræfter på at logge deres ture og mere tid på at nå sikkert og effektivt frem til deres bestem­mel­ses­steder. De kan nemt holde styr på forret­nings­rejser og personlige ture uden besværet med papir­ar­bejde.

Hvilken type virksomhed kan drage fordel af appen til sporing af antal kørte kilometer?

0

Enhver virksomhed, der bruger køretøjer, kan drage fordel af Webfleet Logbook­-appen. Trans­portvirk­som­heder, kurertje­nester, bygge­virk­som­heder og blikkenslagere er primære eksempler på virksom­heder, som er afhængige af Webfleet Logbook for at kunne forenkle deres admini­stration af antal kørte kilometer, automa­tisere rappor­te­rings­op­gaver og optimere deres flåder.

Hvad skal jeg bruge for at installere Logbook­-appen til min flåde?

0

Logbook­-appen kører på iOS- og Android-en­heder. Webfleet-kunder kan installere vores Logbook-app gratis via Apple App Store eller Google Play Butik. Du skal blot bruge dine Webfleet-logi­nop­lys­ninger for at kunne bruge appen. Dine chauffører kan få adgang til appen på deres mobilen­heder.

På hvilke enheder kan jeg bruge Webfleet Logbook­-appen?

0

Webfleet Logbook­-appen kører på Apple iOS-enheder (9 eller nyere) og Google Android-en­heder (4.1 eller nyere). For at kunne bruge Webfleet Logbook skal du have et abonnement på vores flådesty­rings­løsning og den tilhørende hardware. Når du har fået dit abonnement på plads, har dine chauffører også gratis adgang til appen.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.