Flådestyring til forsy­nings­sel­skaber

Reducer omkost­nin­gerne, boost effek­ti­vi­teten, og optimer servi­ce­ni­veauet

Med tjenesten WEBFLEET har du alt, hvad du skal bruge for at drive en effektiv forsy­nings­flåde lige ved hånden. Denne prisvin­dende platform hjælper dig med at nå frem til dine kunder til tiden, holde effektivt styr på dine udgifter og leve op til din branches unikke krav.

Fordele:

Bliv på de bedste ruter og hold tidsplanen

Hold dine kunder opdateret, hvis tidsplanen ændrer sig

Reducer den tid, der bruges på admini­stration

Hvad kan WEBFLEET gøre for din forsy­nings­flåde?

Nå ud til kunderne hurtigere end nogensinde

Nå ud til kunderne hurtigere end nogensinde

Nå ud til kunderne hurtigere end nogensinde

WEBFLEET giver dig komplet kontrol over din flåde, så du kan hjælpe chauf­fø­rerne med at komme hurtigt ud til kunderne. Vores Driver Terminals giver chauf­fø­rerne realtids­op­lys­ninger om situationen på vejen. Og vores sporings­system for køretøjer betyder, at du kan give kunderne opdate­ringer om en chaufførs status, herunder forsin­kelser, i realtid.

Hold dine omkost­ninger nede

Hold dine omkost­ninger nede

Hold dine omkost­ninger nede

Med WEBFLEET kan du minimere din admini­stra­tionstid via automa­ti­seret rappor­tering, både på kontoret og for chauffører. Du kan også reducere udgifterne til køretøjerne - herunder brændstof, vedli­ge­hol­delse og forsikring - ved at holde øje med køreadfærd og fremme ansvarlig kørsel.

Bevis din sikkerhed, pålide­lighed og miljø­mæssige trovær­dighed

Bevis din sikkerhed, pålide­lighed og miljø­mæssige trovær­dighed

Bevis din sikkerhed, pålide­lighed og miljø­mæssige trovær­dighed

Det er vigtigt i forsy­nings­sek­toren at vise, at man lever op til kravene i branchen. Med de automa­ti­serede rapporter fra WEBFLEET får du detaljeret bevis for dine chaufførers placering, rejsetider, stop undervejs og den tid, de har brugt hos kunderne - alt det, du har brug for til at dokumentere dine udtalelser.

Webfleet Solutions-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

App Center

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

WEBFLEET kan integreres med GIS-sy­stemer, f.eks. Esris GIS, samt planlæg­nings- og tidsplan­pro­grammer. Chauf­fø­rerne kan også registrere digitale signaturer på deres Driver Terminal

App Center

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.