EV Services Platform for partnere

Bliv en del af vores EV Services Platform for erhvervs­flåder

Bliv partner⁠

Bliv en del af vores platform, og gør dine tjenester tilgæn­gelige for erhvervs­flåder. Vores EV Services Platform gør det nemmere at få adgang til en bred vifte af tjenester, lige fra planlægning af elektri­fi­cering til optimering af flåder. Når du integrerer dine tjenester i platformen, får du en unik mulighed for at være med forkant med elektri­fi­ce­ringen af flåder

Vores betroede EV-ser­vi­ce­partnere

Få fordelene ved at blive en del af EV Services Platform

Gør dine tjenester bedre med flådedata

Få adgang til essentielle køretøjsdata som for eksempel batte­ri­ni­veauer, der ensrettes på tværs af mærker og modeller og booster servi­ce­kva­li­teten

Få adgang til kvali­fi­cerede EV-hen­vis­ninger

Bliv kontaktet af kundeemner, der er inter­es­serede i nye tjenester til deres elektri­fi­ce­rings­proces

Forenklet onboarding

Onboard dine kunder med bruger­venlige og fremtids­sikrede API'er, der overholder GDPR

Reducer komplek­sitet og omkost­ninger

Gør IT enklere for dine kunder med forhånd­s­in­te­gration på vores platform

Maksimér effekten af netværket

Benyt dig af muligheder for at skabe vækst

Større indtjening

Bliv Webfleet-henviser, og tilbyd kunderne en komplet værdikæde

Boost dine EV-tje­nester med flådedata

Hardware og software til EV-la­de­station

 • Raffiner planlæg­ningen af din oplad­nings­in­fra­struktur med konkrete køretøjsdata
 • Raffiner din rådgivning af instal­lation af opladere med nøjagtig flådepo­si­tio­nering og tomgangstid
 • Identi­fi­kation af køretøjer gør det nemmere at opdage svindel med tilba­ge­be­ta­linger
ev station van
parking fleet black vans

EV Smart Charging

 • Prioriter opladning af køretøjer på baggrund af turskemaer
 • Optimer oplad­nings­om­kost­ninger på baggrund af køretø­jernes energibehov
 • Gør flåde­service og pålide­lighed bedre med køretøjsdata i realtid (ladetil­stand for batterier, batte­ri­til­stand, forbrugs­profil, planlægning)

EV-plan­lægning

 • Forudse taktiske justeringer i forbindelse med planlægning med flåde- og oplad­ningsdata i realtid
 • Gør den strategiske planlægning bedre med feedba­ck­-loops med faktiske turdata
 • Sørg for, at dine køretøjer er køreklar, opladede og klar til alle jobs
 • Optimer ruteplan­lægning, hvor der bliver taget højde for vejenes tilstand, trafik og energi­forbrug
fleet manager tablet 01
renewable energies

EV-ener­gi­styring

 • Brug flådedata til at forudsige energibe­hovet og optimere energi­for­bruget ved opladninger på stedet
 • Gør det nemmere at udforme, overvåge og styre energiflow for både elektriske flåder og bygninger
 • Tilbyd energi- og netflek­si­bi­li­tet­stje­nester, der ikke påvirker flåde­driften

EV-bat­te­ri­a­nalyse

 • Optimer modellerne for forringelse takket være adgang til konkrete data fra en lang række EV-modeller
 • Undgå omkost­nings­fulde hardwa­re­in­te­gra­tioner ved at udnytte allerede eksiste­rende køretøjs­in­te­gration
3d inside electric vehicle

Det siger vores partnere

Gå til indhold
Ved at blive en del af EV-plat­formen leverer Eaton strøm- og energi­styring til flåde­fæl­les­skabet. Takket være vores omfattende udvalg af EV-opladere, energi­lagring og energi­sty­rings­software, kan vi simulere og designe en optimal oplad­nings­struktur, der er skalerbar og sikker. Vi hjælper med at integrere solenergi for at optimere din elektriske infra­struktur, så du kan opnå omkost­nings­be­spa­relser og håndtere den ekstra elektriske belastning uden behov for dyre opgra­de­ringer af elnettet.
Eaton
Gå til indhold
Vi er meget glade for vores fortsatte samarbejde med Bridgestone Mobility Solutions, en partner, der deler vores engagement i at fremme innovation i flåde- og logistik­branchen. Gennem dette samarbejde integrerer begge virksom­heder det, de er bedst til, i én samlet løsning, der hjælper virksom­heder med at køre glat og få en tryg elektri­fi­cering.
TomTom
Gå til indhold
Heliox er glade for at blive en del af Bridge­stones EV-platform, som vil føre til en grønnere fremtid med bæredygtig mobilitet. Heliox glæder sig til at tilbyde sit udvalg af hurtige og skalerbare løsninger, der er skræd­der­syede til tunge elektriske køretøjer.
Heliox Energy
Gå til indhold
Ved at blive en del af EV-plat­formens partner­program øger CTEK sin indflydelse inden for EVS og bruger integrerede hardware- og softwa­re­løs­ninger til at accelerere overgangen fra ICE-kø­re­tøjer til elektriske med henblik på at skabe en bæredygtig fremtid inden for transport.
CTEK
Gå til indhold
Problemfri integration af vores batte­ri­di­ag­nosti­cering i deres nye EV-platform forbedrer ikke blot drift­sind­sigten, men tilken­de­giver en forplig­telse til at maksimere omkost­nings­ef­fek­ti­vitet. Det er en stærk alliance, som giver fuldt udbytte af mulig­he­derne for smartere, mere bæredygtig flådestyring
Volytica
Gå til indhold
Hver eneste EV-flåde er unik, hvad angår køretøjer, ladesta­tioner og strøm. VEV vil designe og imple­mentere din flåde baseret på dine specifikke krav og flådedata med fokus på drifts­mæssig elasticitet og TCO.
VEV
Gå til indhold
Vi er glade for at blive en del af Webfleet som hardwa­reu­af­hængig softwa­re­partner for at hjælpe deres kunder med at overvåge, optimere og prognosticere EV-op­ladning til flåder. Som en global spiller inden for telematik ved vi, at vores fælles løsning bliver førende inden for tilgæn­ge­lighed og skaler­barhed af EV-elek­tri­fi­cering i hele verden.
Bia Power
Gå til indhold
Alliancen mellem The Mobility House og EV Services Platform er en strategisk tilpasning, der udnytter begge enheders ekspertise og erfaring med at revolu­tionere flådestyring af elektriske køretøjer. Med The Mobility Houses store erfaring med at håndtere over 1500 elektri­fi­cerede flåder verden over, koncen­trerer dette partnerskab sig om at optimere netudgifter, minimere forbrugs­af­gifter og reducere energiom­kost­ninger. Dette samarbejde gavner direkte Webfleets kunder ved at forbedre effek­ti­vi­teten og bæredyg­tig­heden af deres elbils­flå­de­drift betydeligt.
The Mobility House

Indlæser

Bliv EV-partner

Øg din indtjening i vores fælles henvis­nings­program

Promover dine tjenester, og udvid din kundebase på EV Services Platform

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.
Dette felt er obliga­torisk.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.