Juridiske oplysninger

Vilkår og betingelser

Webfleet Solutions Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle betingelser og vilkår gælder for leje eller salg af WEBFLE­ET-tje­nesten og produkterne, sammen med vilkårene for WEBFLE­ET-tje­nesten og/eller betingelser for køb eller leje af produkter.

Generelle vilkår og betingelser

Servi­ce­vilkår for WEBFLEET

Disse vilkår gælder for vores WEBFLE­ET-tje­neste, sammen med de Webfleet Solutions generelle vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for WEBFLE­ET-tje­nesten

Vilkår for køb af produkter

Disse vilkår gælder, hvis du har købt hardware direkte fra Webfleet Solutions, sammen med de Webfleet Solutions generelle vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser for køb af produkter

Vilkår for leje af produkter

Disse vilkår gælder, hvis du har lejet hardware direkte fra Webfleet Solutions, sammen med de Webfleet Solutions generelle vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser for leje af produkter

Generelle vilkår og betingelser for anskaf­felsen af produkter og tjenester

Disse vilkår og betingelser for anskaf­felsen af produkter og tjenester gælder for dig, når du er leverandør af Bridgestone Mobility Solutions B.V.

Vilkår og betingelser for anskaf­felsen af produkter og tjenester

Tilføjelse til databe­handling - jf. GDPR artikel 28

Vores betingelser og vilkår for WEBFLEET omfatter klausuler for databe­handling i overens­stem­melse med GDPR artikel 28. Det gør det muligt for vores WEBFLE­ET-kunder at leve op til deres forplig­telser som datakon­trollør i denne forbindelse. Desuden har vi en tilføjelse til databe­handling, der yderligere speci­fi­cerer vores forplig­telser som databe­handler ifølge din kontrakt med Webfleet Solutions i henhold til GDPR, f.eks. datatyper og kategorier af berørte personer, under­pro­cesser og tekniske og organi­sa­to­riske foran­stalt­ninger. I tilføjelsen til databe­handling har vi inkluderet instruk­tioner til, hvordan du under­skriver tilføjelsen og sender den tilbage til os.

Tilføjelse til databe­handling