Registrering af antal kørte kilometer med Webfleet Logbook

Gør det mindre besværligt at føre logbog

Hent app⁠

Webfleet leveres med automa­ti­seret logbogs­funk­tio­na­litet. Webfleet leverer og gemmer pålidelige turdata, så du har bevis for flådens antal kørte kilometer. Chauffører kan validere deres ture direkte fra deres smartphone eller Driver Terminal.

Spar tid på admini­stration med let registrering af kørte kilometer

Chauffører kan validere deres ture når som helst direkte fra deres smartphone eller PRO Driver Terminal, så rappor­tering af antal kørte kilometer altid er hurtigt og enkelt.

Få styr på omkost­nin­gerne og overhold skatte­reg­lerne

Rappor­tering af arbejds­mæssig og privat kørsel hjælper dig med mere effektivt at kontrollere det påståede antal kørte kilometer og betale chauf­fø­rerne tilbage i overens­stem­melse med tallene.

Hav vished for, at alle kilometer er afstemt

Webfleets logbog registrerer nøjagtige data om kørte kilometer og tilba­gelagte afstande. Det kan også registrere yderligere oplysninger, f.eks. formålet med turen samt oplysninger om adresse og kontakt­person.

Vær mobil med Webfleet Logbook

Webfleet Logbook til din smartphone gør det enkelt at sikre, at din registrering af antal kørte kilometer er opdateret. Appen hjælper dig med at tilba­ge­betale antal kørte kilometer til chauffører og din forretning samt hjælper dig med beregning i forbindelse med momsregn­skabet.

Appen arbejder sammen med* en LINK-enhed til sporing af køretøj i køretøjet** for at vise nøjagtige data, f.eks. antal kørte kilometer og tilba­gelagte afstande, på dine chaufførers smartphones.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Sådan hjælper Webfleets registrering af antal kørte kilometer dine chauffører

Med appen kan chauf­fø­rerne tilføje vigtige oplysninger til de registrerede ture, herunder:

  • Turtype: Forret­nings­mæssig, pendling eller privat
  • Turens formål
  • Kontakt­person
  • Noter
  • Justerbare kilome­ter­tæl­lerindstil­linger


Alt, hvad du har brug for at vide om overvågning af kilome­tertal

Hvad gør sporing af antal kørte kilometer?

0
Gå til indhold

Sporing af antal kørte kilometer er en overordnet betegnelse for sporing af antal kørte kilometer i arbejds­sam­menhæng. Det kan gøres af flere forskellige årsager, herunder overhol­delse af lovgivning, af skatte­hensyn eller kørsels­godt­gø­relse til medar­bejdere. Det er en brugbar og i nogle tilfælde påkrævet funktion for flere forskellige virksom­heds­typer.

Alle de kilometer, en medarbejder kører i arbejds­sam­menhæng, bliver sporet og registreret. Det kan gøres via flere forskellige systemer lige fra manuelle papir­ba­serede processer til Excel-ark til digitale logbogs­løs­ninger, der automa­ti­serer hele processen. Lad os se nærmere på den sidste mulighed.

Automatisk sporing af antal kørte kilometer

0
Gå til indhold

Uanset om du er chauffør eller flådechef, er det sandsyn­ligvis ikke dit hovedansvar at holde styr på antal kørte kilometer. Derfor har du nok ikke lyst til at bruge lang tid på at udfylde papirer eller opdatere regneark for at admini­strere det.

Det er grunden til, at flere og flere virksom­heder nu begynder at benytte sig af automatisk sporing af antal kørte kilometer. Disse løsninger vil nøjagtigt håndtere admini­stra­tionen af antal kørte kilometer for din virksomheds køretøjer, reducere det manuelle arbejde og lade dig koncentrere dig om dine kerne­op­gaver.

En af de bedste typer tilgæn­gelige løsninger er mobile sporingsapps.

Hvordan fungerer en app til sporing af antal kørte kilometer?

0
Gå til indhold

Lad os sige, at du har en flåde af biler til samkørsel. En første­klasses app til sporing af antal kørte kilometer vil oprette en profil for hver af chauf­fø­rerne i din flåde. Chaufføren kan så admini­strere sine ture ved hjælp af mobilappen og nemt registrere nøgle­op­lys­ninger som formål med turen, det benyttede køretøj, kilome­ter­tæl­lerindstil­linger og meget mere. Nogle apps kan endda give feedback på kørestilen.

Kilome­ter­tæl­ler­da­taene opdateres så i realtid direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller. Alle data fra turen kan så registreres, så flådechefen nemt kan tilgå dem under admini­stra­tionen af kilome­tertal og skatte­o­p­lys­ninger.

Hvorfor bruge en app til sporing af antal kørte kilometer i virksom­heden?

0
Gå til indhold

Kort sagt gør en kvali­tetsapp til sporing af antal kørte kilometer livet lettere for chauffører og flådechefer. Admini­stra­tionen forenkles, når flere af de manuelle opgaver automa­ti­seres. Det betyder, at både chauffør og chef kan dedikere al deres opmærk­somhed på andre essentielle opgaver, øge effek­ti­vi­teten og mindske stres­sni­veauet.

Det giver også ro i sindet at vide, at essentielle opgaver håndteres af et pålideligt og konsekvent system. Hvis og når skatte­myn­dig­heder ønsker at gennemgå dine registre for at sikre, at medar­bej­der­goder bliver korrekt beskattet, vil appens pålidelige sporing af antal kørte kilometer være utroligt praktisk. Endnu en vigtig opgave krydset af listen!

Som nævnt ovenfor giver nogle apps til sporing af antal kørte kilometer også feedback om, hvordan chaufføren kører. For eksempel tilbyder Webfleet Logbook chauf­før­fe­edback via OptiDrive 360-systemet, som registrerer essentiel kørsel­sadfærd såsom fartover­skri­delser, kørsels­hæn­delser, tomgang, brænd­stof­forbrug, konstant hastighed, kørsel uden motorkraft og meget mere. Disse data hjælper chaufføren med at arbejde mere sikkert, mere økonomisk og mere bæredygtigt på vejen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvordan den app til sporing af antal kørte kilometer, du benytter, tager hensyn til chaufførens privatliv. For eksempel vil en kvali­tetsapp til sporing af antal kørte kilometer give chaufføren mulighed for at skjule rutetegning for køretøjet, hvis virksom­hedens bil benyttes til en privat tur. Du bør også sikre dig, at din appudbyder lagrer alle dine tur- og chauf­førdata på den sikrest mulige måde.

Hvad er den rette app til sporing af antal kørte kilometer for dig?

0
Gå til indhold

Behovet for funktioner i en app til sporing af antal kørte kilometer afhænger helt af typen af virksomhed. Måske skal du bare bruge de helt basale turdata, og måske skal du bruge noget dybere og mere indsigts­fuldt.

Uanset dine krav er det værd at huske på, at den vigtigste årsag til at bruge en app til sporing af antal kørte kilometer er at gøre livet lettere. Derfor er det altaf­gø­rende, at den app, du vælger til formålet, er udviklet med bruger­ven­lighed for øje. Find en app med et bruger­fo­ku­seret layout, som både du og dine chauffører har nemt ved at bruge, og som ikke vil kræve for meget ekstra tid hver dag.

Webfleet udviklede appen Webfleet Logbook for at hjælpe virksom­heder som din med at admini­strere deres data om antal kørte kilometer mere effektivt. Hvis du gerne vil eliminere besværet fra turad­mi­ni­stration, vil vi hellere end gerne hjælpe dig med det. Kontakt en af vores eksperter i dag, og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Take the hassle out of trip administration with Webfleet Logbook


Hent app

Appen fås til Android i Google Play Store og til iOS i Apple App Store.

Hent i App Store
Tilgængelig på Google play

Planlæg en demo og se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Kræver abonnement på Webfleet®.
** Kræver LINK 3xx firmware 1.9203 eller nyere / LINK 510 firmware 2.0 eller nyere.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.